Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Výzva pre záujemcov o vzdelávanie „MANAŽÉR ÚDRŽBY“

Výzva pre záujemcov o vzdelávanie „MANAŽÉR ÚDRŽBY“

Publikováno: 27.2.2017
Rubrika: Údržba

Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dištančného vzdelávania, pozývajú záujemcov aby sa prihlásili do kurzu Manažér údržby. V prípade dostatočného záujmu (minimálne 12 účastníkov) je možné otvoriť ďalší beh. Kurzy sú organizované v jarnom alebo jesennom behu. Pozostávajú z dvoch týždňových sústrední, na ktoré nadväzuje individuálne štúdium a konzultácie prostredníctvom e-learningu. 

Sústredenia môžu byť rozdelené aj na viac častí. Termín začiatku ďalšieho kurzu je plánovaný na jar 2017; termín je možné dohodnúť individuálne Miestom sústredení a obhajoby záverečných prác je Žilinská univerzita v Žiline, prípadne, ak viac vyhovuje, v mieste zabezpečenom účastníkmi kurzu. Cena kurzu: pre členov SSU: 660,- Eur; pre ostatných: 1 000,- Eur. Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prospekte a Projekte MÚ

So záujemcami zaradenými do jarného alebo jesenného behu vzdelávania uzatvorí Slovenská spoločnosť údržby zmluvný vzťah.

Prihlášky zasielajte na adresu: Slovenská spoločnosť údržby – sekretariát, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Kontakt: tel.: Vendelín Iro: 0905 234 433, e-mail: ssu-kocelova@mail.t-com.sk, tel.: J.Grenčík: 041 - 513 2553, e-mail: juraj.grencik@fstroj.utc.sk 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzva pre záujemcov o vzdelávanie „MANAŽÉR ÚDRŽBY“ (47x)
Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dišta...
Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s.Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s. (42x)
Příspěvek uvádí zkušenosti a výsledky provozních experimentů z aplikovaných opatření snižující vliv abraze a eroze ve vy...
„Přínos implementace výzvy Průmysl 4.0 do procesů údržby ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků je evidentní,“„Přínos implementace výzvy Průmysl 4.0 do procesů údržby ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků je evidentní,“ (38x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda předsednictva České společnosti pro...