Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Výzkumníci získali podporu pro komerční využití jejich výsledků

Výzkumníci získali podporu pro komerční využití jejich výsledků

Publikováno: 4.8.2015, Aktualizováno: 5.8.2015 06:16
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Tiskové zprávy

Čeští výzkumníci si mohou v praxi vyzkoušet, jaké je praktické uplatnění a případné komerční využití jejich výsledků. To vše díky programu Gama Technologické agentury ČR (TA ČR), který právě takovéto aktivity podporuje.

Do právě ukončené druhé veřejné soutěže autoři přihlásili celkem 24 projektů, z nichž bude podpořeno 11 projektů částkou téměř 200 milionů Kč, a to v letech 2015-2019. Maximální částka, o kterou bylo možné na jeden projekt žádat, byla 21 milionů Kč.  Z 11 podpořených projektů je 6 univerzitních, 2 projekty jsou z Akademie věd ČR, 2 z fakultních nemocnic a 1 jeden projekt soukromého subjektu.

„Těší nás zájem výzkumných organizací o program Gama. Svědčí to o jejich zájmu o komercializaci výzkumných výsledků", vysvětluje Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

Nejlépe byl hodnocen projekt Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem COMNID: Podpora transferu výsledků aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb. Na druhém místě se umístil projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a třetí skončil v hodnocení projekt Mendelovy univerzity v Brně. Úspěšnost projektů v programu Gama budeme moci posoudit v roce 2019, kdy projekty končí.

PROGRAM GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. V roce 2014 vyhlásila TA ČR 1. veřejnou soutěž v prvním podprogramu, do kterého přihlásilo 31 autorů návrhy projektů. Vzhledem k omezeným finančním možnostem programu vybrala hodnotící komise 10 projektů, které TAČR podpoří do roku 2019 částkou 193 602 000 Kč. V roce 2015 vyhlásila TA ČR 2. veřejnou soutěž, do kterého se přihlásilo 24 autorů návrhů projektů. Hodnotící komise vybrala 11 projektů, které TA ČR podpoří částkou 196 542 537 Kč.

Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory:
Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Podprogram 1 je orientován rovněž na systémovou podporu fáze VaV, počínající dosažením prakticky využitelného výsledku VaV a končící ověřením možností jeho komerčního využití ve formě modelu, funkčního vzorku či prototypu. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace.

 

 

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (1548x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (64x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (59x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...