Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Vědci a vynálezci se sjeli do Třince. K vidění bylo několik unikátních zařízení

Vědci a vynálezci se sjeli do Třince. K vidění bylo několik unikátních zařízení

Publikováno: 30.11.2016
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Celou řadu zajímavých vynálezů z několika zemí světa si na jednom místě ve WERK ARENĚ prohlédly v polovině června stovky zájemců o vědu. Mezinárodní výstavu nových technologií a technického pokroku připravili ve spolupráci s Českou hutnickou společností (ČHS) Třinecké železárny (TŽ). Akce nazvaná INVENT ARENA je jedna z výstav pod patronací Mezinárodní federace vynálezců a zlepšovatelů (IFIA). Význam akce podtrhla svou účastí i Gan Lin - náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Čínské lidové republiky. Výstava vynálezů v Třinci představila vodíkovou formuli, materiál odolný střelám, kovové pěny i novinku v logopedii. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Ing. Henryka Huczalu - technického ředitele Třineckých železáren.

Pane řediteli, jaké jsou největší přínosy této akce?
Výstava měla veřejnosti přiblížit směřování ve vývoji špičkových technologií v průmyslu, ale i dalších oborů, protože lidská tvořivost a inovativnost je klíčová v rozvoji každého oboru i firmy. A to se podle nás podařilo. Velikým přínosem je také fakt, že se nám podařilo do Třince přivést 50 vystavovatelů z 21 zemí, kteří mohli obdivovat krásy našeho regionu a našeho města.

Další ročník plánujeme za dva roky, tedy v roce 2018. Několik domácích i zahraničních vystavovatelů již projevilo zájem opět přijet do Třince ukázat inovace ve svých firmách.

Jaký vynález nebo patent Vás osobně nejvíce zaujal a proč?
Osobně jsem ocenil patent vyvinutý výzkumníky Materiálového a metalurgického výzkumu, dceřiné firmy Třineckých železáren. Speciální zařízení SPUTT 500 umí testovat materiál z pouze malého vzorku, jehož odběr nemá žádný vliv na funkčnost testovaného zařízení. Jde o takzvané creepové zkoušky materiálu. Oceňuji fakt, že lidé ve firmě vyvinou, patentují a následně využívají zařízení, které je v jejich oboru posouvá na špici.

Velký počet vynálezů dorazil z Polska. Byl k vidění například speciální obal tlumící nárazy pro pásová vojenská vozidla, vozidlo pro dopravu biomasy do bažinatých oblastí, inteligentní překladač z polského jazyka založený na vektorové reprezentaci slov, tedy praktický systém, který umožňuje automatické slovní skloňování a hledání synonym, či nový moderní vrstvený materiál Al-Ti se zvýšenou odolností proti balistickým střelám pro letectví a kosmické aplikace. Na INVENT ARENĚ vystavovali vědci z Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Slovinska, Slovenska, Indie, Íránu, Iráku, Maďarska, Rumunska a dalších zemí. Univerzita Palackého v Olomouci vynalezla systém a způsob k ověření pravosti výrobku KeyLock.

S čím se na této akci prezentovala huť a další dceřiné firmy vaší hutě?
Exponátů bylo hned několik, zmínil bych například vynález týkající se úpravy vnitřního tvaru kokily pro odlévání ingotů, díky němuž dochází ke zlepšení usměrnění tuhnutí kovu. To má dopad na vnitřní kvalitu ingotu i finálního výrobku. Prezentovali jsme také opěrný válec děrovací stolice, který optimalizuje děrování polotovarů pro výrobu bezešvých trub. Nebo drtič nerostných surovin, strusky či stavební sutě, vyvinutý v naší dceřiné společnosti Strojírny a stavby Třinec, stejně jako přístroj pro vysokotlaký ostřik okují a další.

OCENĚNÉ EXPONÁTY:
Hlavní cena GRAND PRIX:

  • Vysokorychlostní pokládací hlava (Primetals Technologies, Česká republika)

Vítězové hlavních kategorií:

  • Úsporná zásuvka s upozorněním na odběrnou špičku (First Institute Researchers and Inventors, Írán)
  • Systém a způsob pro ověření pravosti výrobku (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • PIAP FENIX® robot (Association of Polish Inventors and Rationalizers, Polsko)
  • 2036 - Regulátor jednofázového motoru KS-1f (Association of Polish Inventors and Rationalizers, Polsko)
  • Odpružená kolečková brusle (Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, Česká republika)

Jak je na tom vlastně v oblasti vynálezů a technického pokroku skupina Třinecké železárny? 
Při vyvíjení nových postupů či technologií čerpáme náměty z několika oblastí. Patří k nim nové investice, vývoj vlastních prototypových zařízení, benchmarking, sledování nových vývojových trendů, v neposlední řadě také reklamace, které taktéž mohou být ukazatelem možných zlepšení. Dalším zdrojem pro vývojovou činnost je samozřejmě sledování trendů na trhu a také požadavků samotných provozů.

Jaký uplatňujete princip v této oblasti?
Třinecké železárny mají vlastní oddělení vývoje a výzkumu, které se soustředí především na oblast aplikovaného výzkumu. Velký význam má také spolupráce s vysokými školami (VŠB – TU Ostrava, VUT Brno, VŠCHT Praha, TU Liberec) a dalšími vědeckými pracovišti. Naší samostatnou výzkumnou organizací je v současnosti dceřiná firma Materiálový a metalurgický výzkum v Ostravě.

Nesoustředíme se pouze na výzkum v mateřské společnosti, ale spolupracujeme a koordinujeme naši činnost i v rámci skupiny prostřednictvím řídícího týmu výzkumných projektů.

Jak motivujete „obyčejné“ lidi na provozech k navrhování vylepšení, patentů?
V TŽ má podpora zlepšovatelství, resp. zlepšovacích návrhů dlouholetou tradici. Firma je podporuje formou dlouhodobých i krátkodobých soutěží. Pro zjednodušení jsme zavedli elektronickou evidenci, a zaměstnanci tak mohou  přes aplikaci v interním systému své návrhy přihlašovat. Ty jsou pak vyhodnoceny a po prověření aplikovány v praxi. Díky aplikaci máme vytvořenou ucelenou databázi zlepšovatelských podnětů, z níž můžeme dále čerpat. 

V loňském roce jsme zaznamenali skokový nárůst zlepšovatelské aktivity, kdy naši zaměstnanci podali přes 800 návrhů. Jejich aplikací firma každoročně ušetří desítky milionů korun.

Jaké konkrétní řešení jste v poslední době implementovali do procesu výroby oceli v Třinci a co to přineslo?
V poslední době to bylo zařízení, které znečištěné kovové podíly z výroby vyčistí od nežádoucích látek. Technologie zbavuje okuje, tedy kovové podíly vznikající při válcování, nežádoucích příměsí. Díky tomu je možné je recyklovat zpět do výroby. Projekt nazvaný Inovace procesu zpracování průmyslového odpadu podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Inovace. Hlavní přínos je v tom, že proces umožní efektivně vrátit recyklovaný materiál zpět do výrobního procesu.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU) představila například prostý beton s příměsí ocelárenské strusky, jejich kolegové z prototypové laboratoře CPIT spolu s lidmi z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství a Fakulty elektrotechniky a informatiky nabíjecí/vybíjecí stanice s elektromobilem. Z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství dorazila do Třince ukázka kovových pěn, pro niž vyvinuli vlastní technologii vhodnou pro slévárny, nebo sportovní elektromobil StudentCar SCX na elektropohon 4 x 4.

Hutnictví je tradičním oborem, postaveným na všeobecně známých výrobních postupech. Lze říci, že i v hutnictví, v těžkých provozech, nachází technologický pokrok své místo?
To bezesporu. I v hutnictví je nutné reagovat na stále se zpřísňující požadavky na kvalitu produktů, které rok od roku sílí. Promítá se to zejména ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou. Jako příklad lze uvést automobilový sektor, který požaduje například odlehčení materiálu při zachování či zvýšení užitných vlastností. To vše vede k neustálému zlepšování a vyvíjení nových technologií tak, aby ocel byla čistší, lepší, lépe se s ní pracovalo a přinášela zákazníkům užitek přesně podle jejich představ.

Součástí akce byly také odborné semináře, tematicky zaměřené na propagaci ochrany duševního vlastnictví nebo podpory mladých inovátorů. INVENT ARENA připravila také bohatý doprovodný program, zejména pro školáky nebo rodiny s dětmi, nazvaný Invent LAB – Laboratoř invencí. Výrobce tradiční stavebnice Merkur představil kromě samotné hry také novinky v oblasti robotizace. Školy se pochlubily i tím, jak umí využít stavebnici LEGO při výuce, stejně jako 3D tisk, studenti VŠB – TU ukázali, že i věda může být zábava, a pro tatínky byla poutavá výstava z Muzea kutilství.

Lze o určitém vylepšení v hutnictví z poslední doby hovořit jako o přelomovém, světovém pokroku v hutnictví?
Existuje řada technologií v oblasti zpracování druhotných surovin, které jsou ve stádiu prototypů nebo poloprovozních implementací. Ale překážkou je doposud nízká návratnost těchto projektů. Uplatnění v praxi mnohdy není z ekonomických důvodů možné.

Pro žáky základních škol byla v rámci Invent Areny uspořádána výtvarná soutěž nazvaná VYNÁLEZY KOLEM DOKOLA. Ta měla u žáků vést k zamyšlení a následnému ztvárnění nějaké inovace … Ze 119 zaslaných prací vybrala odborná porota a ocenila 6 děl. Nechyběla výstava výtvarných prací, nazvaná Vynálezy kolem dokola, či stánek Akademie věd ČR.


Henryk Huczala (49)
Po studiu oboru Ocelářství na Hutnické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě nastoupil v roce 1989 do hutní firmy. Prošel zde několika pozicemi a postupně se vypracoval z provozního technologa oceláren na technologa odboru Technologie a výzkum, kde se později stal vedoucím celého útvaru. V současné době je členem nejvyššího managementu firmy jako  technický ředitel a 2. místopředseda představenstva Třineckých železáren. Se svou ženou vychovává tři dcery.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Henryk HuczalaSpeciální zařízení SPUTT 500 pro tzv. creepové zkoušky materiálu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEZ Teplárenská, a. s., má nového generálního ředitele (51x)
Novým generálním ředitelem ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ se od 1. září stal Petr Hodek, který dosud působil na ...
AMPER 2014 (36x)
Odkaz na závěrečnou tiskovou zprávu veletrhu AMPER 2014 ke stažení zde....
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (35x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...