Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    V polovině března se uskuteční konference Kotle a energetická zařízení

V polovině března se uskuteční konference Kotle a energetická zařízení

Publikováno: 23.2.2010
Rubrika: Energetické strojírenství

XIX. ročník odborné konference s mezinárodní účastí Kotle a energetická zařízení 2010 se bude konat ve dnech 15. 3. až 17. 3. 2010 v konferenčních prostorách Kongresového centra holetu Vozoněž 1. v Brně.

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
Pondělí dne 15. 3. 2010

16:00 – 19:00
Registrace v lobby hotelu Voroněž 1
 

19:00 – 20:30
WELCOME COCKTAIL - hotel Voroněž 1.
 

Úterý dne 16. 3. 2010

07:30 - 8:30
Registrace v lobby hotelu Voroněž 1.
 

08:00 - 08:30
WELCOME COFFEE - lobby hotelu Voroněž 1.
 

08: 45 – 9:00
Zahájení konference
řídí Ing. Miroslav Ecler, CSc., (ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ ČR)
Sekce I. - Česká energetika, její perspektiva a ekonomické aspekty (Ing. V. Kohout)
Celostátní koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj podporovaných energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.
 

09:00 – 09:20
Hüner Tomáš (MPO Praha)
Nová koncepce české energetiky
 

09:20 – 09:40
Fiřt Josef (předseda ER úřadu)
Principy regulační politiky RÚ v ČR
 

09:40 – 10:00
Bartoš Pavel (HK Ostrava)
Energetika a životní prostředí
 

10:00 - 10:20
Gavor Jiří (ENA, s.r.o. Praha)
Stav a očekávání trhů s elektřinou, plynem a uhlím v České republice
 

10:20 – 10:40
Milčák Pavel (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s)
Demonstrační jednotka flexibilního energetického systému
 

10:40 – 11:00
Šoukal Jiří
Nová koncepce přečerpávacích vodních elektráren a problémů neřízených energetických sítí
 

11:00 - 11:20
Michael Souček Prezentace firmy Ditherm Praha využití 3D modelace v praxi (přednáška a video ukázka 3D modelu)
Sekce II. - Návrhy a realizace elektrárenských a průmyslových kotlů (Ing.M. Enžl, MBA)
Návrhy a progresivní řešení elektrárenských kotlů pro program Obnovy uhelných elektráren ČEZ, parní kotle s nadkritickými parametry, průmyslové kotle s vysokou účinností vhodné pro efektivní a ekologické spalování klasických paliv včetně biomasy, kontaminované biomasy a komunálních odpadů.
 

11:20 – 11:40
Vilímec Ladislav (VŠB – TU Ostrava)
Uspořádání separačního parogenerátoru pro optimální využití tepla ochlazované paroplynové směsi v oběhu CES
 

11:40 – 12:00
Dvořák Jan
Elektrárenské HRSG kotle-snandard AE&E
 

12:00 – 12:20
Zuzčák Karol (SES Tlmače)
Technologické možnosti fluidných kotlov
 

12:20 - 13:00 Přestávka na oběd
 

13:00 – 13:20
Hudeček Mirko (AE&E CZ)
Kotle na spalování dřevní biomasy
 

13:20 – 13:40
Ryšavý Milan (AE&E CZ)
Provoz roštového kotle 80t/h South Nyirség
 

13:40 – 14:00
Němec Vladimír (Dalkia ČR, Krnov)
Výstavba biomasového kotle
 

14:00 – 14:20
Bohátka Roman Ph.D.( ALSTOM Power)
Trendy ve výrobě tlakových částí elektrárenských kotlů
 

14:20 – 14:40 Přestávka na kávu
Sekce III. - Provoz, údržba a servis energetických zařízení (Ing. V. Kroča)
Náměty na modernizaci kotelních jednotek. Výsledky provozních měření. Projekty zlepšení emisních parametrů. Servisní a údržbářská činnost
 

14:40 – 15:00
Mráz Radek (Teplotechna Ostrava)
Vyzdívkové matriály a alkalické koroze v zařízeních na spalování biomasy
 

15:00 – 15:20
Paluska Radim (VŠB -TU Ostrava)
Experimentální stanovení termokinetických vlastností uhelného prášku
 

15:20 – 15:40
Dobrozemský Aleš (Ekoterm-DOBROZEMSKY)
Rekonstrukce kotle k10 za účelem snížení NOx a nedopalu v popílku
 

15:40 – 16:00
Malý Jakub (Eutit s.r.o.)
Eutit v energetice
 

16:00 - 16:20
Štícha Tomáš (Fireclay spol. s r.o.)
Proniknutí technické vody do otápěného prostoru vs. vyzdívka
 

16:20 - 16:40
Otáhal Vlastimil (První brněnská strojírna, a.s.)
Zprovoznění biomasového kotle 35 t/h
 

16:40 – 17:00
Homola Jiří (Diamond Power Central & Eastern Europe)
Čištění kotlů – Jak se přizpůsobit novým podmínkám při změně paliva
 

17:00 – 17:20
Stáňa Michal (VŠB-TU Ostrava)
Výzkum a vývoj technologie SNCR v energetice se zaměřením na eliminaci negativních vlivů
Sekce IV. - Materiály pro tepelně – energetická zařízení (Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.)
Progresivní žárupevné oceli, jejich užitné vlastnosti, zkoušení žárupevnosti a extrapolační postupy pro stanovení meze pevnosti při tečení, strukturní stabilita a její degradace vlivem
vysokoteplotní expozice. Technologie svařování a užitné vlastnosti svarových spojů, odhady zbytkové životnosti energetických zařízení.
 

17:20 – 17:40
Svobodová Marie ( UJP PRAHA a.s. )
Aplikační omezení konstrukční žárupevné oceli P92 pro parametry nadkritických energetických bloků
 

17:40 - 18:00
Douda Jindřich (UJP PRAHA a.s.)
Dopad tepelného zpracování na strukturní stabilitu svárů oceli T23
 

19.00 – 22.30 večeře
Společenské setkání účastníků konference - Vinárna U královny Elišky

Středa dne 17.3.2010

08:30 – 08:50
Chaloupka Vratislav (ALSTOM Power, s.r.o., )
Trhliny u uhlíkových ocelí při svařování metodou pod tavidlem (SAW)
 

08:50 – 09:10
Cizner Josef, Ing.CSc (SVÚM, a.s.)
Odolnost proti vysokoteplotní korozi vybraných materiálů v prostředí kotle na spoluspalování biomasy.
 

09:10 – 09:30
Novák Stanislav, Mráček Jiří, ( 1. železářská společnost Kladno)
Poznatky ze svařování vysokopevných jemnozrnných ocelí
 

09:30 – 09:50
Kudělka Vladimír (TDS Brno)
Provádění tlakových nádob a zařízení, požadavky na materiál a dokumentaci, včetně svařování.
Kuboň Zdeněk (Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o. Ostrava)
Praktické zkušenosti s výrobou trubek pro retrofity české energetiky
 

09:50 – 10:10 Přestávka na kávu
Sekce V. - Provozní diagnostika, měření a zařízení pro diagnostiku
(Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc.)
Určení úrovně a trendu poškozování materiálu a funkce zařízení kotle, určení doby dožití kotle, matematický popis procesu poškozování, nedestruktivní kontroly, pravděpodobnostní přístup, analýzy měření odezvy materiálu na zatížení, koroze, výchozí stav (rozměry, struktura materiálu) nového kotle.
 

10:10 – 10:30
Bystrianský Jaroslav (VŠCHT Praha)
Podmínky poškozování konstrukčních materiálů v nadkritických blocích
 

10:30 – 10:50
Vejvoda Stanislav (ÚAM Brno)
Aplikace GIALIPE- 6 na kotli C a D ETU 4
 

10:50 – 11:10
Pliska Jiří (I & C Energo a.s.)
Diagnostika a optimalizace tepelného cyklu
 

11:10 – 11:30
Lepold Martin (I & C Energo a.s.)
Zkušenosti z provozu systému validace provozních dat na Teplárně Komořany
 

11:30 – 11:50
Poppelka Peter (SES Tlmače)
Analýza životnosti membránovej steny po problematickom montážnom zásahu
 

11:50 – 12:10
Kupsa Vladomír (Vitkovice Power Engineering,as)
Experimentální trať projektu výzkum a vývoj separačního parogenerátoru

12:10 - 13.00 Přestávka na oběd
Sekce VI. - Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
(Prof. Ing. S. Veselý, CSc.)
Teplárenské systémy s parními i spalovacími turbínami, kogenerační jednotky s pístovými motory i spalovacími turbínami, malé parní i spalovací turbíny pro komunální sféru při využívání obnovitelných zdrojů energie.
 

13.00 - 13:20
Tóth Alexander (EKOL spol. s r.o.)
Paroplynový cyklus se spalovacími turbinami RB211
 

13:20 – 13:40
Jeleček Josef (Tedom Třebíč)
Kogenerace –pístové motory
 

13:40 – 14:00
Veselý Stanislav (EKOL spol. s r.o. Brno)
Výzkum hybridního hořáku pro nízkoemisní spalovací komory turbín GT750-6 a Frame 3
 

14:00 – 14:20
Hromník Metod (Mondi Štětí a.s.)
Úspěšné energetické projekty v Mondi Štětí a.s.
 

14:20 – 14:40
Horák Petr (TENERGO Brno, a.s.)
Příprava projektů pro energetické využívání obnovitelných zdrojů na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v RCc, versus zkušenosti s využíváním fosilního paliva v systému komunální energetiky (CZT).
 

14:40 – 15.00
Konvička Jaroslav (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s)
Spalovna komunálního odpadu, modelové simulace vlivu parametrů páry na oběh, materiálový výzkum
Sekce VII. - Energetické využívání a termické zpracování odpadů a alternativních paliv
(Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D.)
Novela Rámcové směrnice o odpadech. Energetická účinnost spaloven. Proces EIA a energetické využívání odpadů.

15:00 – 15:20
Ševelová Kamila (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s)
Spalovna komunálního odpadu, modelové simulace vlivu parametrů páry na oběh, materiálový výzkum
 

15:20 – 15:40
Hyžík Jaroslav ( EIC AG - Ecological and Industrial Consulting )
 

15:40 – 16.00
Súzová Jana (Sako Brno)
Distribuce těžkých kovů do produktů po spalování komunálních odpadů
 

16:00 -16:20
Julínek Petr, Mánek Oldřich (TENZA Brno)
Trendy odsiřovacích technologií energetických zařízení v ČR

16:20 – 16:40
Depiak Pavel (TENZA Brno)
Rekonstrukce brněnské spalovny z hlediska Správce stavby
 

16:40 - 17.00 vyhodnocení a ocenění soutěže „Mladý Energetik“
 

Nabídka účastníkům konference:
Organizační výbor konference nabízí všem zájemcům exkurzi do Spalovny komunálních odpadů - SAKO Brno, kde byla právě dokončená rekonstrukce strojovny a kotelny.

Další informace najdete ZDE.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (69x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...
Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně HodonínSystém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín (41x)
V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke...
Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (38x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...