Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Turecké nakládání s odpady a plánovaná výstavba spaloven s energetickým využitím – výzva pro český business

Turecké nakládání s odpady a plánovaná výstavba spaloven s energetickým využitím – výzva pro český business

Publikováno: 1.8.2013
Rubrika: Spalovny

Turecká republika je transkontinentální euroasijská země s rozlohou 783 562 km2 a počtem obyvatel přesahujícím 75 628 000. Hlavní město Ankara a největší město Istanbul mají společně tolik obyvatel, kolik jich žije na území dvou Českých republik. Účelem těchto čísel v úvodu článku, který popisuje nakládání s odpady se zaměřením na spalování odpadů s jejich následným energetickým využitím v Turecku, je přiblížit významného obchodního partnera průmyslu a obchodu České republiky. Zahájení přístupových rozhovorů turecké vlády do Evropského společenství v roce 2005 je totiž důvodem k vnímání Turecka jako největší a druhé nejlidnatější budoucí členské země Evropské unie.

Klíčová slova: spalování odpadů, energetické využití

Celý článek (autor: Ing. Jaromír Manhart, projektový manažer odpadového hospodářství, SGS Czech Republic, s.r.o., jaromir.manhart@sgs.com) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Turkish waste disposal and planned construction of incinerators with energy utilisation – challenge for Czech business
The Republic of Turkey is a transcontinental Eurasian country with an area covering 783 562 km2 and a population of over 75,628,000. The capital city of Ankara and the biggest city of Istanbul together have a population that together amounts to that of two Czech Republics. The purpose of these numbers in the introduction to the article, which describes waste disposal specialising in waste incineration with its subsequent power utilisation in Turkey, is to introduce this important commercial partner of the industry and trade of the Czech Republic. The opening of accession talks of the Turkish government to the European Community in 2005 is the reason for perceiving Turkey as the biggest and second most populated future member country of the European Union.

Турецкое обращение с отходами и планируемое строительство фабрик
по энергетической переработке отходов - новые возможности для чешского бизнеса Турецкая Республика - это центральная евразийская страна с территорией 783 562 км 2 и с населением, превышающим 75 628 000 человек. Столица Анкара и самый большой город Стамбул вместе наасчитывают такое количество жителей, как в двух Чешских Республиках. Эти цифры, приведенные в начале статьи, дают возможность лучше понять важность сотрудничества в области энергетической переработки отходов и значение торгового партнерства между Чехией и Турцией. В 2005 году турецким правительством были начаты переговоры о вхождении в Европейское общество. Это является поводом воспринимать Турцию, как одну из самых больших стран, которые в будущем могли бы стать членами Европейского Союза.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (65x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Účinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbHÚčinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbH (45x)
Explosion Power GmbH je Švýcarská firma, která vyvíjí, vyrábí, prodává a provádí údržbu Šok-Pulz-Generátorů po celém svě...
Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti SiemensRekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti Siemens (36x)
Společnost Siemens zajišťovala v letech 2007 až 2011 v rámci sdružení „CNIM & SIEMENS Konsorcium Odpadové hosp...