Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín

Systém pro omezení klenbování štěpky v zásobníku uhlí v Elektrárně Hodonín

Publikováno: 13.4.2017
Rubrika: Energetické strojírenství, Technologie, materiály

V roce 1997 byla v Elektrárně Hodonín dokončena výstavba dvou fluidních kotlů (každý o výkonu 170 t/h páry). Vzhledem ke stále problematičtějším dodávkám lignitu bylo postupně rozhodnuto o přechodu části výroby na obnovitelný zdroj energie - biomasu. V článku je popsán instalovaný systém společnosti Tespo engineering s.r.o. Brno, která navrhla funkční systém pro omezení tzv. klenbování dřevní štěpky ve stávajících zásobnících na uhlí.

Od roku 2004 byly v Elektrárně Hodonín realizovány zásadní investice do zkvalitnění zařízení pro spalování biomasy. Šlo zejména o nové zásobníky a dopravní linky biomasy do kotle FK2, včetně technologie pro zavážení biomasy na skládce paliva, dopravní linku na peletky z biomasy u kotle FK2, kolové nakladače pro manipulaci s biomasou, novou laboratoř biopaliv a automatický vzorkovač biomasy na spotřebě. V roce 2009 byla dokončena úprava jednoho z bloků hodonínské elektrárny s fluidním kotlem FK2, která postupně umožnila spalování čisté biomasy až do 75 % jmenovitého výkonu kotle. Maximální výkon nově instalovaných dopravních tras je celkem 50 t/h biomasy. Zařízení disponuje elektrickým výkonem až 35 MW a denně si vyžádá až 1 200 tun biomasy (především lesní štěpka a další produkty vzniklé zpracováním dřeva). V rámci této investiční akce byly také na fluidní kotelně instalovány nové provozní zásobníky na biomasu. Dva ocelové zásobníky ve tvaru hranolu, každý o kapacitě 60 tun, jsou umístěny v bunkrové stavbě v prostoru vybouraných původních zásobníků uhlí. Kapacita obou zásobníků je přibližně na dvě hodiny provozu.

Evropská podpora zelených energií a výkupní cena elektrické energie v posledních letech přispěla ke snahám řešit spalování dřevní štěpky i ve fluidním kotli FK1 určeném pro spalování uhlí. Dřevní štěpka se ze skládky dopravuje do původních zásobníků paliva. V těchto zásobnících projektovaných na uhlí však nastal problém s klenbováním štěpky, jejichž kvalita nebyla navíc vždy stejná.

Počátek klenby se zpravidla vytváří ve spodních částech zásobníků v koutech šikmých stěn. Od těchto míst potom klenba materiálu narůstá směrem nahoru a dosáhne i k čistě svislým stěnám zásobníku. Pro odstranění klenbovaní nefungují klasické metody jako pro uhlí. Např. vzduchové dělo nerozruší celou klenbu dřevní štěpky, pouze v ní prostřelí malý otvor. S řešením přišla firma Tespo engineering.

Hlavní části systému proti klenbování dřevní štěpky:

a) Rozrušovací hrabla (desky), umístěné ve spodní části zásobníku.
b) Hydraulický systém s agregátem, písty a rozvody zajišťuje pohyb desek.
c) Řídící jednotka pro ovládání celého systému pohybu hrabel.

Ad a) Rozrušovací hrabla (desky), umístěné ve spodní části zásobníku
Systém proti klenbování dřevní štěpky nazvaný - RH3 obsahuje celkem tři rozrušovací hrabla. Dvě hrabla jsou zavěšena na dvou hydraulických válcích (užší šikmé stěny zásobníku) a třetí, největší hrablo, je zavěšené na třech hydraulických válcích (nejširší stěna zásobníku). Rozrušovací hrabla jsou usazena na vodící kluzné lišty, kotvené závitovými tyčemi přes stěnu zásobníku. Rozrušovací desky, kryty válců a vodící kluzné lišty jsou vyrobeny z oceli Hardox. Rozrušovací hrabla jsou tvarově a konstrukčně upravena tak, aby pohybem směrem dolů tlačila materiál materiál směrem k výsypu.

Ad b) - Hydraulický systém s agregátem, písty a rozvody
Hydraulický agregát tvoří kompaktní celek. Základní částí je nádrž s odnímatelným víkem. Na víku je připevněn hydraulický pohon, filtr, odvzdušňovací filtr a blok s hydraulickými prvky. Agregát je umístěn v záchytné vaně, pro případ úniku oleje. Hydraulické válce jsou usazeny do konzol, které jsou v případě betonového zásobníku kotvené šroubovým spojem přes stěnu zásobníku. Na konzoly válců je následně nasazen profilový kryt, který slouží jako ochrana hydraulických pístnic a hydraulického
vedení. 

Ad c) - Řídící jednotka pro ovládání celého systému pohybu hrabel
Řídící jednotka je nainstalována v těsné blízkosti hydraulického agregátu. Obsahuje odjištění a spínání hydraulického agregátu, ovládání rozrušovacích hrabel, vyhodnocení nízké hladiny a vysoké teploty oleje v jednotce, vyhodnocení výpadku dopravníku štěpky pod zásobníkem, napojení dálkového ovládání hrabel, programovací automat, drobnou elektrovýbavu a hlavní vypínač.

Pohyb rozrušovacích hrabel je možné zvolit buď automatický nebo i ruční ovládání z místa řídící jednotky nebo z místa plnění zásobníků. První poznatky z provozu tohoto unikátního zařízení ukázaly, že je možné pohybem desek v zásobníku se štěpkou udržet průchodnost výpadového otvoru bunkru. Ukázalo se také, že na rozrušování klenby biomasy v zásobníku má podstatný vliv algoritmus pohybu rozrušovacích desek. Řídicí systém byl tedy rozšířen o možnost uživatelského nastavení posloupností pohybů jednotlivých desek a o ruční dálkové ovládání každé rozrušovací desky samostatně. Provozní technici v Hodoníně postupem času našli optimální algoritmy, které zajistí kontinuální výpad dřevní štěpky ze zásobníku.

Elektrárna Hodonín ročně vyrobí zhruba 400 milionů kWh elektřiny. Z biomasy pochází více než 200 milionů kWh elektřiny, což znamená pokrytí roční spotřeby více než 60 tisíc jihomoravských domácností. Současně je evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. V roce 2014 dodala do slovenského města Holíč zhruba 90 000 GJ z celkově vyrobených 550 000 GJ tepla (z toho 350 000 GJ pocházelo ze spalování biomasy).

Úprava FK1 aktuálně umožňuje celoroční výhodnější využití provozu obou kotlů při spalování biomasy a přispěje k dalšímu provozování výroby elektrické energie v Elektrárně Hodonín za ekonomicky přijatelných podmínek. Ve srovnání s dodávkou nových provozních zásobníků paliva pro FK2 představuje toto zařízení jen zlomek investice.

System for limiting the vaulting of chips in the coal bunker at the Hodonin power plant
In 1997, the construction of two fluidized boilers (each with an output of 170 t / h of steam) was completed at the Hodonin power plant. Due to the increasingly problematic deliveries of lignite, a decision was gradually reached to transfer a portion of production over to a renewable energy source - biomass. This article describes the system installed by Tespo Engineering Ltd. Brno, which proposed an operational system for limiting the so-called vaulting of wood chips in the current coal bunkers.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Zásobník uhlí s namontovanými rozrušovacími hrably (3D návrh Tespo engineering s.r.o.)Rozrušovací hrabla namontovaná do zásobníku uhlí pro FK1, skutečný stavHydraulická a řídicí jednotka systému rozrušení klenby dřevní štěpky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (58x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (52x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (51x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...