Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Uhelné    Správa majetku v průběhu životního cyklu aktiv (ALIM)

Správa majetku v průběhu životního cyklu aktiv (ALIM)

Publikováno: 24.1.2017
Rubrika: Uhelné

Globální poptávka po rozvoji infrastruktury, veřejných službách a soukromého podnikání se neustále zvyšuje. Nové projekty mají tendenci být větší a složitější a s tím přichází i zvýšené riziko splnit termíny, požadavky na stále nižší a nižší náklady a regulatorní předpisy. Jedním z nejvýznamnějších problémů spojených s velkými projekty je nedostatek přesných, úplných a včasných údajů o průběhu projektu a technických informací. Jejich nedostupnost, resp. nedostupnost komplexní informace výrazně zvyšuje riziko vyšších nákladů nejen v průběhu realizace investice, ale i po dobu jejího provozu. Přesné technické údaje o provozu výrazně ovlivňují provozní náklady a náklady na údržbu.

Dodavatelé, projektoví manažeři a zástupci vlastníků a provozovatelů … Ti všichni se shodují, že přístup k informacím ve všech fázích rozsáhlých kapitálových projektů má zásadní význam pro splnění časového harmonogramu a plánovaného rozpočtu.

Podle nedávného výzkumu je v oblasti energetiky, přenosových a distribučních sítí je stejně důležitý význam dostupnosti informací jak pro dodavatele, tak i provozovatele aktiv. Téměř všichni provozovatelé aktiv chtějí získat informace z výstavby v takové formě, aby je mohli přímo importovat do svých systémů správu aktiv a řízení údržby. Řízení informací má tedy stejný význam jak pro dodavatelské společnosti, odpovědné za návrh a realizaci (vybudování) daného zařízení, tak pro společnosti, které je následně provozují.

Současné ERP/EAM systémy používané pro údržbu a provoz zařízení nejsou optimálně navrženy pro správu informací v průběhu životního cyklu aktiv. To vytváří nový prostor (a poptávku) po řešeních ALIM (Asset Lifecycle Information Management).

Účelem ALIM řešení je poskytnout prostředí, které optimalizuje dostupnost a přístup ke všem informacím napříč CAPEX a OPEX fázím životního cyklu dané infrastruktury a všech jejích součástí, tj. jednotlivých aktiv. V dnešní době se ALIM řešení stávají správcem záznamů o aktivech. Tyto záznamy pak jsou průběžně poskytovány a aktualizovanány v různých procesech provozu, údržby, IT nebo ERP (např. finance nebo účetnictví). Klíčem k zajištění „součinnosti“ všech těchto podnikových systémů je existence „digitálního aktiva“. 

DIGITÁLNÍ AKTIVUM

Digitální transformace je v plném proudu, podporovaná a urychlovaná mnoha novými, zlomovými technologiemi. Tyto technologie mají značný vliv na procesy v oblasti návrhu, výstavby, provozu a údržby. Nová řešení, aplikace a platformy se musí vypořádat s oblastmi Big Data, provozní analytika, cloud computing, internet věcí (IoT), mobilita, laserové skenování a virtuální modelování. Jedním z ne zcela zjevných cílů (výsledků) je přibližování až ztotožnění fyzického aktiva s jeho digitálním obrazem.

V současné době již mají firmy přístup k technologiím a řešením, která umožňují provozovat tzv. digitální podnik, resp. monitorovat jeho virtuální život ve fázi návrhu, projekce, výstavby a samozřejmě provozu a údržby. Takový stav můžeme označit za jakousi "digitální nit", která vzájemně provazuje všechny aspekty životního cyklu a poskytuje všem profesím/procesům jeden zdroj (či úložiště) digitálních informací.

Důležitým aspektem v rámci konceptu digitálního aktiva je tzv. "digitální dvojče". Jedná se vlastně o záznamy k daném aktivu. Párování informací, které provazuje fyzické (skutečné) a virtuální (digitální) světy. Díky tomu je možné provádět a zpracovávat nejen monitoring existujícího stavu (a získávat aktuální informace pro rychlá kvalifikovaná rozhodnutí), ale provádět i nejrůznější simulace, analýzy a predikce a generovat tak alternativní strategie založené na znalostech z nashromážděných dat.

Příkladem může být využití virtuální simulace k posouzení stavu stávajícího majetku v terénu a jeho očekávaného vývoje. Jiné využití může být alternativní výpočty určení škody způsobené náhlou změnou okolních podmínek nebo nehod, jakož i posouzení následků např. z dlouhodobého pohledu zhoršení podmínek pro celý životního cyklu daného aktiva. A ve výčtu uplatnění digitálního aktiva bychom mohli pokračovat.

SHRNUTÍ

Je zřejmé, že všechny společnosti mají vůli aplikovat metody, osvědčené postupy a nové technologie ke kontrole nákladů a zlepšení efektivity a to jak v kapitálových projektech, tak i ve fázi provozu a údržby. Pro efektivní řešení těchto otázek je výhodou zavést systém uchovávání záznamů o aktivech, který poskytuje přesné a relevantní informace pro provoz a údržbu při zachování nepřetržitého toku („digitální nitě“) od fáze návrhu, přes výstavbu až po provoz a údržbu, tedy po celou dobu životního cyklu a přitom využívat tzv. digitálního aktiva. Takovými systémy jsou řešení ALIM.

Příklad konkrétního ALIM řešení a více informací k tomuto tématu naleznete zde: www.bentley.com/assetwise

Asset life cycle information management (ALIM)
Global demand for the development of infrastructure, public services and private businesses has been on the rise. New projects tend to be large and complex, thereby bringing along an increased risk of deadline failure, requirements for continuously reducing costs, as well as associated regulations. Among the most significant issues related to large-scale projects is the lack of precise, complete and timely data on project progress and the lack of technical information. The unavailability of comprehensive information significantly increases the risk of higher costs not only throughout the investment implementation phases but during project operations, as well. Precise technical information on the operation has a paramount impact on the operating and maintenance costs.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Řešené agendy v rámci životního cyklu aktiv (Bentley AssetWise)Definice zařízeníDigitální aktivum - základní složky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Primární prvky pro měření průtoku v energetice a průmysluPrimární prvky pro měření průtoku v energetice a průmyslu (28x)
Společnost JSP, s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem měření a regulace, který vedle vlastní výroby a dodávek ...
Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“ (23x)
U příležitosti 15. výročí založení firmy UnionOcel s.r.o. a uplynutí 10. let od otevření servisního a skladového centra ...
Třídění materiálů a paliv pro energoblokyTřídění materiálů a paliv pro energobloky (22x)
Třídiče na palivo pro energobloky musí svým výkonem odpovídat hodinovým spotřebám paliva v kotlích. Neodmyslitelná je sp...