Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Společnost NOEN získala další významný certifikát

Společnost NOEN získala další významný certifikát

Publikováno: 30.9.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství

Projektová a inženýrská akciová společnost NOEN obdržela certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008. Společně s již dříve získanými normami ČSN EN ISO 9001:2008 (Systém managementu kvality) a ČSN EN ISO 14001:2004 (Systém managementu ochrany životního prostředí) tvoří tzv. 'Integrovaný systém řízení QMS, EMS a OHSAS společnosti NOEN, a.s.'.

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008 společnost NOEN dostala za vytvoření managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vychází z analýzy pracovních rizik a jejich minimalizace.

"Museli jsme splnit několik zásadních podmínek. Navrhnout a zavést opatření, která odstraňují či omezují nebezpečí, spojené s pracovním výkonem, dále pak prokázat závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž bylo nezbytné prokázat systematické omezování rizik či nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace a také úspěšně realizovat dvoukolový certifikační audit společností TUV Nord Czech," konstatovala tisková mluvčí společnosti NOEN Kateřina Rosová.

Certifikace hraje důležitou roli při získávání zakázek a zvyšuje bodové hodnocení ve výběrových řízení, kde je na vlastnictví tohoto certifikátu brán zřetel. "Pro naše obchodní partnery je to vzkaz, že neustále rozvíjíme naši společnost a že nám není lhostejné zdraví a ochrana jak našich zaměstnanců, tak těch, kteří s námi do obchodního styku vstupují," uvedla Kateřina Rosová s tím, že od získání certifikátu podstupuje první dva roky podstupujeme v ročních intervalech jeho držitel tzv. kontrolní audity. "A po třech letech od získání certifikátu probíhá takzvaný recertifikační audit, na základě kterého je certifikát prodloužen na další tři roky nebo odebrán pro nesplnění specifických podmínek," dodala Kateřina Rosová.

NOEN, a.s. působí na českém i zahraničním trhu již přes patnáct let. NOEN, a.s. je česká firma s vlastním vývojem a odbornou znalostí pro vývoj a dodání na klíč technologického zařízení pro kontinuální povrchovou těžbu a dálkovou pasovou dopravu velkých objemů sypkých materiálů. Akciová společnost NOEN zaměstnává tým více než 100 vysoce odborných pracovníků, projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí. Během svého působení se NOEN, a.s. stala hlavním partnerem Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné společnosti, se kterými spolupracuje, patří ČEZ, a.s., Mostecká uhelná společnost a.s., Sokolovská uhelná a.s. a ŠKODA PRAHA Invest s r.o.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických stavebVodohospodářské stavby: Tradiční dodavatel energetických staveb (53x)
Firma Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se v současné době podílí na výstavbě a rekonstrukci významných energetických ...
Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty (51x)
9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlav...
První čtvrtletí bylo pro ČEPS, a.s., provozně klidné (50x)
Provozovateli přenosové soustavy vzrostl v prvním čtvrtletí meziroční zisk o 3,9 milionu korun. ČEPS, a.s., tak dosáhla ...