Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Škoda JS je připravena znovu výrazně přispět k rozvoji české jaderné energetiky

Škoda JS je připravena znovu výrazně přispět k rozvoji české jaderné energetiky

Publikováno: 22.5.2017
Rubrika: Energetické strojírenství

Tržby společnosti ŠKODA JS a.s. dosáhly v roce 2016 hodnoty 4,4 miliardy korun, což je nárůst o více než 25 % ve srovnání s rokem 2015. Export se na tržbách podílel 56 %, směřoval celkem do 16 zemí, z nichž hlavní byly Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Švédsko. Pro budoucnost společnosti je klíčový objem nově získaných zakázek, který přesáhl 4,2 miliardy korun. Zisk před zdaněním stoupl ze 108 miliónů v roce 2015 na 178 miliónů. 

Společnost dosáhla těchto výsledků také díky vyšší efektivitě a kvalitativnímu růstu. Poměr čistého zisku k tržbám stoupl ze 2 % v roce 2015 na 3 % za rok 2016. ŠKODA JS nadále trvale obnovuje zařízení a vybavení společnosti, na pořízení a opravy investičního majetku v roce 2016 vynaložila více než sto milionů korun. Počet zaměstnanců společnosti je stabilizován na 1100.

Největší část tržeb, 57 %, realizovala ŠKODA JS v divizi Inženýring. Obhájila svou pozici na výstavbě dvou bloků na JE Mochovce, dosáhla výrazných milníků v harmonogramu plnění úkolů a přípravy na uvádění do provozu. Úspěšně pokračuje projekt modernizace SKŘ JE Paks, silné postavení v oblasti dodávek SKŘ společnost podtrhla podpisem smlouvy na modernizaci SKŘ pro Záporožskou JE. Schválením dlouhodobé perspektivy a zajištěním výrobní náplně se podařilo stabilizovat divizi Výroba, která se na tržbách roku 2016 podílela téměř 25 %. Práce na vlastních modelech kontejnerů pro JE Temelín a JE Dukovany jsou zajímavé jak svými objemy v horizontu řady let, tak i tím, že jsou důkazem tvůrčích schopností společnosti. Pokračuje výroba řídicích a regulačních prvků pro reaktory typu VVER. Divize Servis, jejíž podíl na tržbách činil 18 %, pokračovala v poskytování údržby na JE Dukovany a JE Temelín.

Za zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER 1000 získala společnost ocenění za inovaci v mezinárodní soutěži „Quality Innovation Award“.

Rok 2017 je významný pro naplnění Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. V letošním roce proběhne významná část přípravných prací pro to, aby v roce 2018 bylo možno řešit výběr dodavatele a způsob financování, jak uvádí zveřejněný harmonogram.

„Věříme, že se při přípravě výstavby nových jaderných zdrojů bude přihlížet k rozsahu zapojení českých podniků,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ŠKODA JS Josef Perlík. „Ta znamená nejen přímé ekonomické přínosy, ale také s vyšší zaměstnaností a vyšší kvalifikací participujících zaměstnanců i návazný rozvoj regiónů a komunit. Reference podílu na velkém tuzemském projektu zvýší konkurenceschopnost českých firem v mezinárodním měřítku. Jaderná energetika patří k high tech odvětvím, podíl tuzemských firem na jejím rozvoji zvyšuje kvalifikační strukturu ekonomiky a prestiž celé země.“

„Objem dodávek českých a slovenských podniků na vybudování stávajících 6 bloků (Dukovany, Temelín) se odhaduje na 75 – 80 %,“ připomněl J. Perlík. „Jsme přesvědčeni o tom, že i nové bloky mohou být minimálně ze 70% realizovány domácím průmyslem. Temelínský tendr skončil předčasně v roce 2014, avšak významní čeští hráči a potenciální dodavatelé stejně jako ŠKODA JS pokračovali v dodávkách pro tuzemské bloky i elektrárny v zahraničí, zachovali si kontinuitu kvalifikace a potenciálu, schopnost naplňovat i měnící se a rostoucí požadavky nových projektů a zákazníků. ŠKODA JS je připravena nabídnout dodávky do projektu nových českých bloků v řádu desítek procent.“ 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Tržby ŠKODA JS v letech 2014 - 2016

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (45x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
„Podpora obnovitelných zdrojů je jednostranná a přátelská pouze pro investory,“„Podpora obnovitelných zdrojů je jednostranná a přátelská pouze pro investory,“ (32x)
uvedl v rozhovoru pro časopisu All for Power Ing. Pavel Gebauer, ředitel Sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obc...
„Vyvíjíme zákaznická řešení pro energetiku,“… (32x)
... řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Dušan Hejna, manažer pro klíčové zákazníky sektoru energetiky pro východn...