Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Škoda JS je připravena znovu výrazně přispět k rozvoji české jaderné energetiky

Škoda JS je připravena znovu výrazně přispět k rozvoji české jaderné energetiky

Publikováno: 22.5.2017
Rubrika: Energetické strojírenství

Tržby společnosti ŠKODA JS a.s. dosáhly v roce 2016 hodnoty 4,4 miliardy korun, což je nárůst o více než 25 % ve srovnání s rokem 2015. Export se na tržbách podílel 56 %, směřoval celkem do 16 zemí, z nichž hlavní byly Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Švédsko. Pro budoucnost společnosti je klíčový objem nově získaných zakázek, který přesáhl 4,2 miliardy korun. Zisk před zdaněním stoupl ze 108 miliónů v roce 2015 na 178 miliónů. 

Společnost dosáhla těchto výsledků také díky vyšší efektivitě a kvalitativnímu růstu. Poměr čistého zisku k tržbám stoupl ze 2 % v roce 2015 na 3 % za rok 2016. ŠKODA JS nadále trvale obnovuje zařízení a vybavení společnosti, na pořízení a opravy investičního majetku v roce 2016 vynaložila více než sto milionů korun. Počet zaměstnanců společnosti je stabilizován na 1100.

Největší část tržeb, 57 %, realizovala ŠKODA JS v divizi Inženýring. Obhájila svou pozici na výstavbě dvou bloků na JE Mochovce, dosáhla výrazných milníků v harmonogramu plnění úkolů a přípravy na uvádění do provozu. Úspěšně pokračuje projekt modernizace SKŘ JE Paks, silné postavení v oblasti dodávek SKŘ společnost podtrhla podpisem smlouvy na modernizaci SKŘ pro Záporožskou JE. Schválením dlouhodobé perspektivy a zajištěním výrobní náplně se podařilo stabilizovat divizi Výroba, která se na tržbách roku 2016 podílela téměř 25 %. Práce na vlastních modelech kontejnerů pro JE Temelín a JE Dukovany jsou zajímavé jak svými objemy v horizontu řady let, tak i tím, že jsou důkazem tvůrčích schopností společnosti. Pokračuje výroba řídicích a regulačních prvků pro reaktory typu VVER. Divize Servis, jejíž podíl na tržbách činil 18 %, pokračovala v poskytování údržby na JE Dukovany a JE Temelín.

Za zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER 1000 získala společnost ocenění za inovaci v mezinárodní soutěži „Quality Innovation Award“.

Rok 2017 je významný pro naplnění Aktualizované státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. V letošním roce proběhne významná část přípravných prací pro to, aby v roce 2018 bylo možno řešit výběr dodavatele a způsob financování, jak uvádí zveřejněný harmonogram.

„Věříme, že se při přípravě výstavby nových jaderných zdrojů bude přihlížet k rozsahu zapojení českých podniků,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ŠKODA JS Josef Perlík. „Ta znamená nejen přímé ekonomické přínosy, ale také s vyšší zaměstnaností a vyšší kvalifikací participujících zaměstnanců i návazný rozvoj regiónů a komunit. Reference podílu na velkém tuzemském projektu zvýší konkurenceschopnost českých firem v mezinárodním měřítku. Jaderná energetika patří k high tech odvětvím, podíl tuzemských firem na jejím rozvoji zvyšuje kvalifikační strukturu ekonomiky a prestiž celé země.“

„Objem dodávek českých a slovenských podniků na vybudování stávajících 6 bloků (Dukovany, Temelín) se odhaduje na 75 – 80 %,“ připomněl J. Perlík. „Jsme přesvědčeni o tom, že i nové bloky mohou být minimálně ze 70% realizovány domácím průmyslem. Temelínský tendr skončil předčasně v roce 2014, avšak významní čeští hráči a potenciální dodavatelé stejně jako ŠKODA JS pokračovali v dodávkách pro tuzemské bloky i elektrárny v zahraničí, zachovali si kontinuitu kvalifikace a potenciálu, schopnost naplňovat i měnící se a rostoucí požadavky nových projektů a zákazníků. ŠKODA JS je připravena nabídnout dodávky do projektu nových českých bloků v řádu desítek procent.“ 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Tržby ŠKODA JS v letech 2014 - 2016

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (125x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (46x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (45x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...