Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Ruské palivo se na Temelíně chová podle očekávání

Ruské palivo se na Temelíně chová podle očekávání

Publikováno: 25.6.2013
Rubrika: Jaderné, Jaderné palivo, Tiskové zprávy

V Jaderné elektrárně Temelín právě skončila odstávka druhého bloku. Během odstávky vyměnil personál čtvrtinu paliva, zbylá část prošla kontrolou a byla nově uspořádána v reaktoru. Kvalita paliva je jedním z klíčů k efektivnosti a spolehlivosti celé elektrárny.

Klíčová slova: JE Temelín, jaderné palivo, odstávka

V rámci odstávky byla s pomocí speciálního stendu realizována i měření na jaderném palivu. Cílem je potvrdit soulad skutečného chování paliva s projektovými analýzami, které byly základem pro jeho licencování. Měření potvrdila, že chování paliva je v souladu s očekáváním. Palivo tedy svými charakteristikami zajišťuje nejen bezpečný provoz, ale významně přispívá k celkové spolehlivosti a efektivitě provozu celé elektrárny.
Díky tomu, že jaderná elektrárna Temelín jako jedna z mála disponuje potřebným zařízením, je možné získávat prakticky okamžitou zpětnou vazbu z provozních zkušeností. Jinak je pro získání takovýchto informací potřeba čekat řadu let, než je možné palivový soubor převézt do horkých komor výzkumných ústavů k provedení měření.
Program a rozsah měření je odsouhlasen mezi ČEZ a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Začal se připravovat již v průběhu procesu licencování a především výroby paliva. Předem vybrané palivové soubory byly ve výrobním závodě přeměřeny detailněji a naměřená data se uchovala jako výchozí stav pro porovnání s hodnotami získanými právě v průběhu odstávek na stendu inspekcí. Na realizaci měření se podílí tým složený nejen ze specialistů TVEL a pracovníků jaderné elektrárny Temelín, ale i odborníci z Centra výzkumu Řež (CVŘ) a společnosti ALTA.

Palivo TVSA-T pro Temelín
Společnost TVEL vyvinula pro JE Temelín v letech 2006-2009 na bázi svého osvědčeného paliva TVSA modifikovanou verzi s označením TVSA-T s odolnější mechanickou konstrukcí. Ta má ve všech rozích šestihranného souboru výztužné úhelníky ze zirkoniové slitiny pevně spojené s distančními mřížkami s turbulizátory. Ty zlepšují promíchávání chladicí kapaliny mezi proutky, čímž předcházejí jejich možnému poškození. Všechny konstrukční prvky paliva TVSA-T prošly několikaletým testováním na Kalininské elektrárně a v ruských výzkumných ústavech, než jeho použití schválil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Na testování se podílela i plzeňská ŠKODA JS, která provedla řadu ověřovacích hydraulických zkoušek prototypu tohoto palivového souboru.
Každý detail v konstrukci jaderného paliva má své opodstatnění. Palivové soubory TVEL jsou přizpůsobeny pro snadnou a rychlou manipulaci. Přesun takového souboru mezi bazénem skladování a reaktorem během odstávky zabere asi půl hodiny. Palivových souborů je v reaktoru celkem 163. Proto každé zrychlení manipulace v řádu byť jen několika minut na jeden soubor hraje podstatnou roli. Každý den odstávky totiž pro Temelín znamená nevyrobit 24 tisíc MWh elektrické energie. V Dukovanech postupně dokázali snížit počet dní v odstávce z původních 60 na dnešních cca 20-30. V dvojnásobně velkých temelínských reaktorech do budoucna plánují stáhnout délku odstávek z dnešních 50 na 40 dní.

Výhled do budoucnosti
Smlouva na dodávky zhruba 400 tun paliva TVEL pro JE Temelín má platnost do roku 2020, avšak i v rámci ní probíhají mezi odborníky z ČEZ a TVEL jednání o možnostech využití a postupného zavádění nových poznatků z vývoje k ještě efektivnějšímu chodu elektrárny. Cest k větší efektivitě je řada. Firma ALVEL (česko-ruské centrum inženýrských a technologických služeb) například zajišťuje realizaci sedmiletého projektu ověřování nových perspektivních slitin pro konstrukční prvky palivových souborů a pokrytí palivových proutků.

Výměna paliva v JE Temelín v číslech.
Jednou za rok se při několikatýdenní odstávce vymění čtvrtina palivových souborů za čerstvé a zbylé soubory se skládají v reaktoru tak, aby bylo palivo co nejlépe využito. Jeden blok jaderné elektrárny temelínského typu spotřebuje za rok cca 23 tun uranu. Protože je uran velmi těžký prvek, představuje toto množství objem jen cca 1,5 m3. Délka jednoho souboru je přibližně 4,5 metru a jeho hmotnost činí přibližně 750 kg (z toho samotné palivo ve formě UO2 váží 527 kg). Kontrolou projde všech 163 palivových souborů. Zpět do reaktoru se vrací tři čtvrtiny z nich, zbytek doplňují nové soubory. Každý soubor je sestaven z 312 palivových proutků. Uvnitř každého proutku jsou přibližně tři stovky dvanáctimilimetrových pelet o průměru běžného aspirinu. V jednom temelínském reaktoru je tedy cca 15,5 miliónů pelet.

Výrobce jaderného paliva TVEL (Rosatom) je součástí ruského integrovaného jaderného komplexu. Patří do ní jak výrobní, tak i výzkumná oddělení v oblasti výroby jaderného paliva, komplexu pro rozdělování izotopů a obohacování a výrobu plynových centrifug a vybavení pro ně. Palivová společnost TVEL byla zřízena jako zvláštní subjekt pro zvýšení efektivity a řízení podniků jaderného palivového cyklu, zlepšení jejich práce a konkurenceschopnosti na světovém trhu.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jak se vyrábí jaderné palivoJak se vyrábí jaderné palivo (97x)
Postup fabrikace jaderného paliva ukázala novinářům 19. listopadu 2019 ruská palivová společnost TVEL. Ve výrobním závod...
Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (73x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...