Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Rosatom označil za priority jaderné energetiky bezpečnost a uzavřený palivový cyklus

Rosatom označil za priority jaderné energetiky bezpečnost a uzavřený palivový cyklus

Publikováno: 7.11.2017
Rubrika: Energetické strojírenství, Jaderné

Během svého vystoupení na Ministerské konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která nesla název Jaderná energetika v 21. století a probíhala v Abú Zabí, generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, Alexej Lichačov, představil hlavní priority rozvoje světové jaderné energetiky pro blízký horizont.

Mezi nejdůležitějšími úkoly jmenoval spolupráci při uzavírání jaderného palivového cyklu. „Jsme přesvědčeni o tom, že budoucnost světové jaderné energetiky je neodmyslitelně spjata s uzavřením jaderného palivového cyklu, jehož nedílnou součástí jsou rychlé reaktory. Díky tomu se světové jádro bude moci stát ekologickým zdrojem energie s prakticky nevyčerpatelnou zásobou paliva, alespoň v řádu tisíců let. Zásadní je, že se nejedná o technologii vzdálené budoucnosti, ale vzhledem k tomu, jaké dnes máme zkušenosti v oblasti výzkumu i technologií, je možné usuzovat, že se komplexní produkt objeví na trhu již v horizontu 10 až 12 let. Z pohledu jaderného průmyslu jde tedy prakticky o technologii zítřka,“ řekl Lichačov.

Zásadním úkolem je podle něj vytvořit průmyslovou infrastrukturu, která zajistí výrazné snížení objemu vznikajícího použitého jaderného paliva a mnohonásobné použití regenerovaného paliva. „Rosatom dnes přikládá tomuto směru velký význam. Například buduje výrobní kapacity pro přepracovávání použitého jaderného paliva a vyvíjí nové uran-plutoniové palivo pro navracení produktů přepracování do palivového cyklu. Díky tomu všemu bude i v příštích mnoha desetiletích po jaderné energetice poptávka. V této souvislosti vyzýváme všechny zainteresované země k tomu, abychom společně zásadním způsobem aktivizovali spolupráci v oblasti rychlých reaktorů a uzavírání palivového cyklu,“ zdůraznil Lichačov.

Ve svém vystoupení dále přesunul pozornost k oblastem mezinárodní spolupráce, kterým má být přikládán zvláštní důraz: „Především jde o jadernou bezpečnost. V této oblasti podporujeme úsilí MAAE při důsledném zvyšování požadavků. Světový jaderný průmysl je dnes jedním z nejzodpovědnějších průmyslových oborů, který plní principy bezpečného a udržitelného rozvoje. Bezpečnost technologií a technických řešení pro nás není jen požadavek zvnějšku, ale nutná podmínka realizace jakéhokoliv jaderného projektu.“

Druhým směrem mezinárodní spolupráce má být podle Lichačova koordinace snah při vytváření patřičné reputace jaderné energetiky. „Měli bychom podnítit spolupráci s cílem nejen formovat přijatelnost jaderné energetiky veřejností, ale vytvořit podmínky pro to, aby byla veřejností vyžadována,“ řekl.

Dále vyzdvihl klíčovou roli jaderné energetiky při zabezpečování udržitelného rozvoje lidstva a globálního přechodu k nízkouhlíkatým energetickým zdrojům. „Jaderná energetika splňuje všechny požadavky kladené na energetiku budoucnosti. Je stabilním a ekologickým zdrojem energie produkované za ekonomicky příznivou cenu. Společně se sluneční, větrnou a vodní energetikou tvoří jádro „zelený čtverec“, který se stane základem budoucího globálního energetického mixu. Přitom jednotlivé zdroje nepředstavují alternativy, ale doplňují se navzájem,“ uzavřel Lichačov. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Konference Jaderná energetika v 21. století Konference Jaderná energetika v 21. století

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (125x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (46x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (45x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...