Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Rekordní tržby, vyšší zisk i volný peněžní tok – navrženo zvýšení dividendy

Rekordní tržby, vyšší zisk i volný peněžní tok – navrženo zvýšení dividendy

Publikováno: 13.2.2014
Rubrika: Firemní zpravodajství
  • Roční tržby1 na rekordní úrovni; vyšší provozní zisk EBITDA2 i zisk na akcii oproti roku 2012
  • Volný peněžní tok3 a provozní zisková marže EBITDA vyšší navzdory zpomalení v divizi Systémy pro energetiku
  • Úspěšné řízení nákladů vedlo k úsporám ve výši 1,2 milionu USD
  • Zakázky v oborech spojených s počátkem cyklu nadále vykazují pozitivní trend; příjem velkých zakázek zůstává nízký
  • Představenstvo po páté v řadě doporučuje zvýšení dividendy, a to na 0,70 CHF na akcii
  • Systematický a rozhodný přístup k tvorbě hodnoty pro akcionáře prostřednictvím ziskového růstu, obchodní spolupráce a důsledné realizace zakázek

Curych, Švýcarsko, 13. února 2013 – Společnost ABB v uplynulém roce navzdory obtížným podmínkám na trhu vykázala rekordní tržby a vyšší provozní zisk EBITDA, vyšší čistý zisk i vyšší volný peněžní tok. Představenstvo navrhlo zvýšit dividendu za rok 2013 na 0,70 CHF na akcii.

„Tyto velmi dobré výsledky, kterých jsme dosáhli za smíšených podmínek na trhu a navzdory zpomalení v divizi Systémy pro energetiku, jsou důkazem síly společnosti ABB a našeho globálního týmu,“ uvedl generální ředitel ABB Ulrich Spiesshofer.

„Naše širší výrobkové portfolio i rozšířené zeměpisné působení nám umožnily zvýšit ziskovost v oboru automatizace. Zároveň jsme v divizi Výrobky pro energetiku nadále dosahovali ziskovosti, která patří k nejlepším na trhu. Jsme si jistí, že v divizi Systémy pro energetiku dosáhneme vyšších a soustavnějších výnosů, jakmile dokončíme určité projekty z minulosti a provedeme opatření na zkvalitnění řízení rizika a projektů.“

„Znovu jsme dosáhli úspěchu v oblasti úspor nákladů a zlepšení peněžních toků, což umožní pátý rok v řadě vyplatit akcionářům vyšší dividendu,“ uvedl Ulrich Spiesshofer.

Poptávka v oborech spojených s počátkem cyklu ve druhé polovině roku 2013 nadále vykazovala pozitivní trend, proti tomu však působilo zpoždění v přidělování velkých projektů, což vedlo k nižší zásobě zakázek ke konci roku. Zakázky se snížily také v důsledku zvýšené obezřetnosti při výběru zakázek v divizi Systémy pro energetiku.

„Potvrzujeme naše cíle v oblasti marží a konverze zisku do peněžních prostředků, které jsou důležitými ukazateli zdraví společnosti působící v oblasti průmyslu,“ dodal Ulrich Spiesshofer. „Naše současná očekávaná kumulovaná roční míra růstu (CAGR) tržeb pro plánovací cyklus odráží pomalejší globální ekonomické zotavení, než jsme čekali, a také změny v divizi Systémy pro energetiku. V současném plánovacím cyklu pro léta 2011 až 2015 je naším cílem dosáhnout atraktivního peněžního výnosu z investovaného kapitálu (CROI) v hodnotě kolem 15 % a pokračovat v růst zisku na akcii. Naše strategické ambice a dlouhodobé finanční cíle zveřejníme v září.“

„Pro rok 2014 máme jasný akční plán se zaměřením na organický růst, další úspory nákladů, vyšší tvorbu peněžního toku a soustavnější výnosy v divizi Systémy pro energetiku,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Naše silná finanční pozice nám poskytuje plnou flexibilitu pro dosažení těchto cílů, a to i v současné nejisté době. Ke zvýšení hodnoty pro akcionáře prostřednictvím ziskového růstu, obchodní spolupráce a důsledné realizace zakázek přistupujeme systematicky a rozhodně.“

Finanční ukazatele za 4. čtvrtletí 2013 a za celý rok 2013

 

* Návrh představenstva pro finanční rok 2013.

1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

2 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.

3 Definice těchto ukazatelů je uvedena v příloze „Supplemental financial information“ k této tiskové zprávě na www.abb.com.

4 Ve výsledcích za finanční rok 2012 jsou zahrnuté výsledky společnosti Thomas & Betts v období od poloviny května do prosince 2012.

4 Organické změny neobsahují výsledky společnosti Thomas & Betts v období leden až červen v letech 2013 a 2012.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 150 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 300 lidí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (49x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
CO VŠE JSME ODVYSÍLALI ŽIVĚ Z MSV V BRNĚ! (48x)
Počátkem října 2017 se konal 59. ročník MSV v Brně. V rámci společného projektu Veletrhy Brno a portálů www.elektrika.tv...
Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty (47x)
9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlav...