Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Realizace a provoz DeNOx kotle K1

Realizace a provoz DeNOx kotle K1

Publikováno: 5.1.2018
Rubrika: Spalovny

Vzhledem k zpřísňujícím se požadavkům na maximální koncentraci oxidů dusíku a TZL ve spalinách byla na kotli K1 firmy Plzeňská energetika a.s. provedena série investičních akcí, které byly zhotoveny během letních odstávek v letech 2013 – 2016. Všechny části byly prováděny firmou SP Power s.r.o. (generální dodavatel) ve spolupráci s inženýrskou společností Provyko s.r.o., která stála i za samotným projektem. Po každé části dodaného zařízení bylo nutné seřízení spalovacích procesů kotle firmou Provyko.

V roce 2013 proběhla náhrada dvou kusů nízkoemisních práškových hořáků a třídičů uhelných mlýnů M11 a M14. Jedná se o ventilátorové mlýny. Základní technické parametry jsou uvedené v tab. 1.

Požadavkem na úpravu třídičů bylo především možnost připojení nových upravených třídičů na stávající mlýny, větší odolnost proti abrazivním účinkům rozemletého uhlí, odstranění hluchých míst a dosažení rovnoměrné koncentrace proudění uhelného prášku v prostoru třídiče.

Výměna hořáků č. 11 a 14 (protilehlé) byla požadována pro splnění hodnoty 290 mg/Nm3 NOx a pro možnou pozdější instalaci pásma dohořívacího vzduchu a technologie sekundárních opatření. Dalším požadavkem bylo snížení nedopalu o 3 %. Kromě hořáků proběhla také výměna práškovodu mezi mlýnem a hořákem z důvodu lepšího rozdělení tepelného zatížení.

V roce 2014 byly vyměněny dva kusy nízkoemisních práškových hořáků a třídiče - stejné jako v roce 2013. Vše bylo prováděno na hořácích a třídičích č. 12 a 13. O rok později, v roce 2015, byly instalovány technologie pro dohořívací vzduchy + SNCR. Technologie SNCR se projevila jako nejvýhodnější, především z důvodu prostorové nenáročnosti řešení, čili byly eliminovány problémy se získáváním nových pozemků.

Tab. 1

Parametr Hodnota
Počet mlýnů [ks] 4
Typ mlýna MV 155 x 50
Výrobce mlýna PBS Brno
Jmenovitý výkon mlýna [t/h] 16,4
Maximální výkon mlýna [t/h] 18,1
Vnější průměr mlecího kola [mm] 1 550
Šířka mlecího kola [mm] 468
Otáčky oběžného kola [ot/min] 990
Počet lopatek oběžného kola [ks] 10
Výkon elektromotoru [kW] 320
Napětí motoru mlýna [kV] 6
Jemnost mletí – zbytek na sítě [%] 50 – 55 na Z0,09
23 – 28 na Z0,2
Spotřeba paliva kotle pro výkon 160 t/h* a teplotu napájecí vody 225°C
při výhřevnosti 9 630 kJ/kg [t/h] 49,5
při výhřevnosti 8 370 kJ/kg [t/h] 58,0
při výhřevnosti 11 720 kJ/kg [t/h] 40,0

Největší a zároveň finální část celé investice spočívala v provedení zbytků primárních opatření v podobě pásma dohořívacího vzduchu a následné výstavbě technologie SNCR, tedy selektivní nekatalytické redukce.

Vzhledem k již zbudované nádrži pro technologii motorgenerátorů, bylo rozhodnuto použít močovinu ((NH2)2CO) jakožto vstřikovaného média do prostoru spalovací komory. To obstarává míchací a distribuční centrum, které močovinu s vodou smíchává do podoby 40% reagentu, který je následně do kotle dopravován skrze hadicový rozvod a vstřikovací kopí. Ty jsou osazeny z největší části na levé a pravé stěně (4 ks +21 m, 3 ks +18,5 m, 3 ks +17,3 m) a v malém množství na přední (3 ks +24,35 m)
a zadní (4 ks +23,8 m, 1 ks +17,3 m) stěně.

Celkem je tedy pro vstřikování použito 28 kusů kopí. Pro každé kopí bylo nutno ve výparníku vybudovat trubkový výhyb. Dále byly výhyby nutné pro umístění 8 ks měřidel teploty a pro přemístění dvou kusů vodních ostřikovačů stěn kotle z jejich původních pozic (+20 m -> +18,5 m).

Kontinuální měření pro prokázání přínosu primárních a sekundárních opatření prováděla VŠB-TU Ostrava. Prvním bodem měření bylo splnění koncentrace 288 mg.m-3 N NO2 pouze při primárních opatřeních a 200 mg.m-3 N NO2 při primárních a sekundárních opatřeních. Měření probíhalo po dobu 3,5 hodiny při nízkém a vysokém výkonu kotle (80 t/h a 180 t/h) spolu s 24hodinovým měřením během standardního provozu ve službách.

Výsledné hodnoty více než dostatečně splnily očekávání, neboť při primárních opatřeních byla průměrná koncentrace 261mg.m-3 N, při primárních a sekundárních opatřeních 174mg.m-3 N. Maximální povolená koncentrace navíc nebyla během celého měření překročena.

Největším problémem během realizace veškerých uvedených akcí bylo čtyřnásobné přemisťování výstražné značky s uvedenou maximální nosností pochozí plošiny u třídičů tak, aby došlo ke splnění BOZP. Na základě vyjádření všech zúčastněných bylo jakékoliv místo pro značku nevhodné a prostě „překážela“.

Implementation and operation of DeNOx of boiler K1
In view of the increasingly strict requirements for maximum concentrations of nitrogen oxides and solid pollutants in the flue gases, a series of investment events were performed on the K1 boiler of the firm Plzeňská energetika a.s. during the summer shutdowns of 2013 to 2016. All the parts were performed by the firm SP Power s.r.o. (general contractor) in cooperation with the engineering company Provyko s.r.o., which was also behind the project itself. For each part of the supplied equipment it was necessary for the firm Provyko to configure the combustion processes of the boiler.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Nádrž močovinyVstřikovací kopíTvorba výhybů pro vstřikovací kopíMíchací centrum 40% roztoku močoviny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (94x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Konference Spalovny (komunálního) odpadu za dveřmi (42x)
Již 24. března 2011 proběhne v Konferenčním centru Tower v Praze konference, zaměřená na spalovny komunálního odpadu - W...
Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti SiemensRekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti Siemens (38x)
Společnost Siemens zajišťovala v letech 2007 až 2011 v rámci sdružení „CNIM & SIEMENS Konsorcium Odpadové hosp...