Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Reakce MŽP na TZ ČSÚ: Informace v tiskové zprávě ČSÚ neodpovídají současnému stavu jednání s Eurostatem

Reakce MŽP na TZ ČSÚ: Informace v tiskové zprávě ČSÚ neodpovídají současnému stavu jednání s Eurostatem

Publikováno: 5.12.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Tiskové zprávy, Spalovny

Vykazování dvojích dat o odpadovém hospodářství není problémem jen České republiky. Rozdílná data o odpadovém hospodářství ohlašuje do Evropské komise většina evropských států a téměř nikde, mimo Finsko, se vzhledem k odlišným metodikám neshodují. Toto je doloženo ve veřejně dostupné dopadové analýze k návrhu změn legislativy EU v oblasti odpadů (tzv. waste package), oficiálním dokumentu Evropské komise.

Odkaz na tiskovou zprávu ČSÚ ze 4. prosince 2014 najdete na na stránkách ČSÚ.

 

 

 

EK nikdy nerozhodla o tom, že data MŽP mají pouze administrativní účel, nebo že jsou dokonce nesprávná. MŽP dlouhodobě plní ohlašovací povinnosti podle řady evropských právních předpisů a údaje byly ze strany EK vždy akceptovány. MŽP taktéž zasílá svá data o plněných cílech Eurostatu. Eurostat má tedy k dispozici data jak MŽP, tak i data ČSÚ. EK bude do budoucna, podle návrhu nové odpadové legislativy, požadovat jedna data z členského státu zpracovaná na základě jedné metodiky.

Ve vztahu k novému Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) rovněž nebylo a není nikde uvedeno, že se má nový OPŽP řídit daty ČSÚ. Naopak, ve schválené Dohodě o partnerství Evropská komise akceptovala data obou institucí, ovšem s tím, že do budoucna bude pro účely OPŽP požadovat jedna data z členského státu.

Ministerstvo životního prostředí rozhodně nevytvářelo jakýkoli nátlak na ČSÚ, aby jej ČSÚ muselo vnímat jako ohrožení své nezávislosti. MŽP pouze dlouhodobě upozorňuje na mnohamilionovou rozdílnost v produkci a nakládání se všemi odpady v České republice, přičemž MŽP disponuje daty od mnohem většího počtu subjektů, které jsou povinny ohlašovat data podle zákona o odpadech. Neohlášení dat nebo ohlášení nesprávných údajů je ze zákona sankcionováno ČIŽP.

MŽP na jaře 2014 zahájilo jednání s ČSÚ, jejichž cílem mělo být podrobné porovnání metodik a dat získávaných oběma institucemi. Metodika MŽP je veřejně dostupná. Naopak ČSÚ nikdy neměl zájem podrobné metodiky porovnat a nebyl doposud ochoten ke spolupráci. ČSÚ podrobnou metodiku pro možné porovnání ministerstvu nikdy nedodal a porovnání se dlouhodobě vyhýbá.

I proto vítáme snahu Eurostatu napomoci při hledání řešení. Eurostat vyzval před několika dny na společném jednání obě strany k porovnání dat a metodik s cílem zjištění příčiny rozdílnosti dat. ČSÚ až na písemný požadavek Eurostatu přislíbil poslat podrobnější podklady.

Eurostat zároveň pozval obě strany k technickému jednání v lednu do Lucemburku. Je tedy zřejmé, že se Eurostat zatím na žádnou stranu nepřiklonil, neboť zatím ani metodiku a data MŽP nijak podrobně nezkoumal. Tón odkazované tiskové zprávy ČSÚ připadá MŽP zcela nepřiměřený, vzhledem k jednáním, která se aktuálně vedou

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VI. Mezinárodní energetické regulační fórum (75x)
Další, tentokrát již VI. Mezinárodní energetické regulační fórum proběhne 25. března 2010 Grand Hotel Bohemia, Králodvor...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (61x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (54x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...