Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Pět křišťálových komínů získalo nové majitele

Pět křišťálových komínů získalo nové majitele

Publikováno: 2.5.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými komíny pětici Projektů roku 2017: Náhradu parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Komplexní ekologizaci, denitrifikaci a odsíření Teplárny Karviná, Akumulaci tepla v brněnské teplárně Červený mlýn; Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice a Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově. 

Od roku 2002 získalo toto prestižní ocenění již 55 teplárenských projektů. Tradiční vyhlášení výsledků 16. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Do užší nominace bylo v 5 kategoriích vybráno 16 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 1,5 miliardy korun.

Ceny vítězným Projektům roku v pěti soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: „Těší mne, že v teplárenství stále vznikají zajímavé projekty, které tento obor posouvají dopředu. Ale sebelepší technické dílo v našem oboru zůstane doslova chladné, pokud nebude dobře sloužit lidem. A to už není o technice, ale přístupu k zákazníkům, který se také vyvíjí. Proto letos dostala větší prostor sekce Péče o zákazníky v teplárenství, o kterou roste každoročně zájem. A přidali jsme ji i jako samostatnou kategorii do Projektů roku, abychom představili zajímavé nápady, jak zlepšit péči o zákazníky. Jsou to totiž právě zákazníci, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude dálkové vytápění dále rozvíjet. Bez nich by všechny technické inovace a investice ztratily svůj smysl.“

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2017 získaly:

 • Teplárna České Budějovice, a.s. za projekt „Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody).

  Hlavním cílem projektu bylo dosažení energetických úspor při rozvodu tepelné energie v lokalitě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byly zrušeny stávající parní rozvody a nahrazeny novým horkovodním předizolovaným potrubím. Proti výchozímu stavu se snížily tepelné ztráty v potrubí o 78 %, což vedlo k úspoře primární energie ve výši 2539 GJ ročně. Vedle univerzity se projekt dotkl i Biologického centra Akademie věd ČR.

 • Veolia Energie ČR, a.s. za projekt „Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná“ (kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší).

  Ekologizace zdroje, který s Teplárnou ČSA zásobuje teplem 50 000 domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné a Havířově probíhala od roku 2013. Byla rozdělena na denitrifikaci a odsíření spalin všech kotlů. Díky investicím v objemu 650 mil. korun došlo k významnému snížení vypouštěných emisí oxidů síry o 75 % a oxidů dusíku i prachu o polovinu.

 • Teplárny Brno, a.s. za projekt Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn (kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie).

  Původní beztlaký teplovodní akumulátor tepla o objemu 5500 m3 umožňoval uložit až 180 MWh tepelné energie. K němu bylo rozhodnuto udělat druhý akumulátor z nevyužívané nádrže lehkého topného oleje (5000 m3). Přestavbou vzniklo unikátní technické dílo, které dovolí přechodně uložit až 345 MWh tepelné energie (částečně z kogenerace a energetického využití odpadů). To je denní spotřeba tepla 17 000 bytů s téměř 50 000 obyvateli.
 • Elektrárny Opatovice, a.s. za projekt „Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem“ (kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem).

  Připojení vojenských objektů pardubického letiště na soustavu zásobování teplem EOP bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Původní lokální kotelny v areálu byly na hraně životnosti a v budoucnu by nebyly schopny plnit emisní limity. Pro EOP se jedná o největší připojení za poslední roky s plánovanou dodávkou 20 000 GJ za rok. EOP jsou klíčovým dodavatelem tepla pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim, kde zásobují teplem na 60 tisíc domácností, nemocnice, průmyslové podniky a instituce veřejného života.

 • IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ.) za projekt „Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově“ (kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky).

  Unikátní projekt věrnostního programu pro zákazníky dodavatele tepla, který úspěšně realizovala pelhřimovská teplárna IROMEZ, je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky. Do programu se během roku 2017 zapojilo přes 87 % zákazníků teplárny z řad domácností i ostatních skupin zákazníků. Dlouhodobé partnerství díky stabilizaci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro technickoekonomický rozvoj teplárny a pro zákazníky možnost čerpat za věrnost benefity.

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Od roku 2002 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 157 teplárenských projektů.

Za dobu pořádání soutěže realizovalo celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou v 86 městech a obcích. Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (32), následované Teplárnami Brno (14 projektů), Plzeňskou teplárenskou (13 projektů), a skupinami MVV Energie CZ a ČEZ (po 12 projektech). Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Plzni a Praze (12), v Ostravě (8) a v Českých Budějovicích (6).

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky: http://www.tscr.cz; v sekci Aktivity − Projekt roku.

Další nominované projekty za rok 2017:

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

 • EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice
 • Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna

Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

 • CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti
 • Pražská teplárenská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích

Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie

 • ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.):
 • Modernizace tepelného hospodářství v Prostějově s využitím kogeneračních jednotek 
 • Dukovanská teplárenská s.r.o.: Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech – I. etapa

Rozvoj soustav zásobování teplem

 • ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem
 • Veolia Energie ČR, a.s.:  Připojení bytových domů v lokalitě Praha – Stodůlky na soustavu zásobování teplem
 • Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v průmyslové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť

Zlepšování služeb a péče o zákazníky

 • Plzeňská teplárenská, a.s.:  Chytré teplo – nová služba pro zákazníky
 • Severočeská teplárenská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spotřebitele tepla
Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (855x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (55x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...