Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Odpady se v Brně zpracovávají ekologicky a energeticky

Odpady se v Brně zpracovávají ekologicky a energeticky

Publikováno: 19.9.2011, Aktualizováno: 29.9.2011 18:58
Rubrika: Spalovny, Teplárenství, Technologie, materiály

Počátkem září 2011 byl dokončen projekt Odpadového hospodářství Brno a rekonstruovaná spalovna zahájila provoz. Slavnostního zahájení se zúčastnily desítky hostí z řad zástupců města Brna a především dodavatelů technologií. Šlo o jednu z velkých a náročných etap přeměny brněnské spalovny v moderní a zejména ekologicky šetrnou spalovnu, která splňuje přísné emisní limity, jež mají vliv na kvalitu ovzduší. Brno tak má nyní ze všech třech spaloven komunálního odpadu v ČR, z nichž další dvě jsou v Praze a Liberci, nejmodernější technologii, která zaručuje zpracování separovaného odpadu a využití tepelné energie k výrobě elektrické energie. Zakázku na rekonstrukci spalovny komunálního odpadu SAKO v Brně získalo konsorcium společností Siemens a CNIM. 

Účelem a cílem projektu Odpadové hospodářství Brno bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních (příjmových) kapacit, komplex materiálového a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie. Nové zařízení splňuje legislativně nastavené emisní limity a technické podmínky provozu. Současně je produkovaná škvára upravována tak, aby vyhověla normám pro zpracování ve stavebním průmyslu a rekultivaci. Instalací dotřiďovací linky je umožněno materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu. Celkové náklady představovaly 94,2 milionu eur. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí a statutárním městem Brnem ve výši 49,9 milionu eur. „Realizací projektu Odpadové hospodářství Brno jsme přispěli ke zlepšení nakládání s odpady ve městě Brně. Energetické využívání odpadu ve spalovně SAKO Brno, a. s., výrobou tepla a elektrické energie přispívá ke snižování množství odpadu ukládaného na skládkách a tím k plnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Díky provozu nové dotřiďovací linky se podílíme i na zvyšování materiálového využívání odpadu z brněnského regionu,“ řekl ředitel SAKO Brno, a. s., Ing. Karel Peroutka.

Základní technické parametry spalovny po rekonstrukci:
Projektovaná kapacita spalovny: 224 000 t/rok komunálního odpadu při jeho výhřevnosti 11 MJ/kg
Výrobce spalovacího zařízení: CNIM – dva spalovací kotle s roštovým ohništěm typu "MARTIN"
Provozní rozsah: 8,4 – 16 t/h
Jmenovitý parní výkon: 52,3 t/h
Parametry páry: teplota 400 °C, tlak 4,1 MPa (abs.)
Nominální výkon turbíny (Siemens): 22,7 MWe
Využití tepla: výroba páry, horké vody a elektrické energie
Čištění spalin: pětistupňové čištění spalin

Projekt zahrnoval úplnou rekonstrukci celého závodu včetně modernizace budovy, veškerých rozvodů a kotlů. Jak bylo uvedeno výše, rekonstrukce byla provedena konsorciem společností Siemens a francouzská firma CNIM. Konkrétně Siemens do projektu dodal řídicí systém, elektročást, generátor a parní kondenzační turbínu o výkonu 22,7 MWe, vyvinutou a vyrobenou v brněnském závodě Siemens. Řídicí systém T3000 je určen pro řízení energetických procesů při výrobě elektrické energie. Lze jej využít pro řízení v klasických elektrárnách, energetických zdrojích s paroplynovým cyklem, ve spalovnách apod. Hlavní výhody systému je vysoká provozní spolehlivost, schopnost optimálně řídit technologii provozu jak v ustálených, tak v přechodových stavech. Kromě automatického řízení a regulace chodu spalovny zajišťuje řídicí systém také regulaci turbosoustrojí, a to jak v oblasti strojní, tj. parních a mechanických okruhů, tak v oblasti elektrických veličin při výrobě elektrické energie na generátoru. Řídicí systém T3000 umožňuje i přesnou dodávku sjednaného množství elektrické energie do sítě odběratele a v dohodnutých mezích dálkovou regulaci výkonu z dispečinku distribuční společnosti. V brněnské spalovně je instalována parní turbína Siemens SST-300. Jde o typ, za který Siemens získal v roce 2007 čestné uznání v ceně Inovace roku. Turbínová řada SST-300 patří k nejúspěšnějším produktům brněnského závodu, za posledních deset let jich vyrobil zhruba sto.

 Tisková zpráva společnosti CNIM je ke stažení zde

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Slavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v BrněSlavnostní zahájení provozu rekonstruované spalovny v Brně

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (61x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Svařování komponent jaderných elektráren (55x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (46x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...