Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Odborné vzdelávanie „MAJSTER ÚDRŽBY“

Odborné vzdelávanie „MAJSTER ÚDRŽBY“

Publikováno: 27.2.2017
Rubrika: Údržba

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudované pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Více informací najdete zde (http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=majster&m=000101).

Cieľovú skupinu predstavujú majstri a technici - špecialisti údržby. Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách.

Dôraz školenia sa kladie hlavne na rozvoj a osvojenie si praktických zručností. Dĺžka vzdelávania je 6 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine max 6 osôb. (možné delenie na dva bloky po troch dňoch).

Odborné vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými a certifikovanými lektormi - Doc. Ing. Jozef Antala, Csc., Ing. Andrej Červeňan, PhD., doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD. a doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD. Absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Majster údržby“.

Kontakt a prihláška na kurz: Ing. Katarína Grandová, +421 918 563 079, katarina.grandova@stuba.sk

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Rozvrhu výuky jar 2017

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výroba „as real“ vad a jejich význam pro ultrazvukové testováníVýroba „as real“ vad a jejich význam pro ultrazvukové testování (29x)
Naším cílem je vytvoření zkušebních těles s vadami, které se při pozorování NDT technologiemi jeví jako vady z reálného ...
Strukturní anomálie svarových spojů provozovaných potrubních systémůStrukturní anomálie svarových spojů provozovaných potrubních systémů (22x)
Příspěvek se zabývá třemi případy strukturních anomálií svarových spojů žáropevných ocelí, které byly způsobeny teplotou...
Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterkaElektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka (21x)
Vodní elektrárna a vodní dílo Orlík je významnou součástí vltavské kaskády. Svým objemem zadržované vody 716,5 milionu m...