Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Vodiče a světlovody    Nové zapouzdřené vodiče v JE Dukovany dodává a montuje specialista EGEM s.r.o.

Nové zapouzdřené vodiče v JE Dukovany dodává a montuje specialista EGEM s.r.o.

Publikováno: 27.4.2018
Rubrika: Vodiče a světlovody

JE Dukovany potřebuje nahradit stávající izolované vodiče (ISV 6 kV/2,5 kA) v trasách pracovního napájení rozvoden blokové vlastní spotřeby (BVS). Jsou připojeny k vinutí nižšího napětí trojvinuťových odbočkových transformátorů 32/16/16 MVA (OT) s převodem 15,75 ± 8 x 2%/6,3/6,3 kV. Tak vypadá stručný popis zakázky, do které se společnost EGEM s.r.o. pustila v roce 2016.

Jmenovitý proud vinutí 6,3 kV OT je 1 466,5 A. představuje současně i nejmenší potřebnou hodnotu jmenovitého proudu ISV na pracovním napájení. Stávající izolované vodiče instalované v letech 1993-1996 už nesplňovaly provozní spolehlivost a bezpečnost. Odsloužené roky ISV se podepsaly na jejich slabé kondici hlavně v koncových částech vodičů a jejich spojek. Způsobovaly ji většinou průnik a působení vlhkosti přes oslabenou odolnost krytů spojek. S pokračující dobou provozu a počtem projevů snížení izolačních stavů vlivem technologickokonstrukčních nedostatků slábla schopnost ISV spolehlivě zajišťovat napájení. Naopak rostla rizika vzniku zemního spojení i následných vícefázových zkratů.

Vodiče instalované před více než 20 lety nahradily zapouzdřené vodiče 6 kV (ZV6) vyrobené firmou EGE, spol. s r.o. z Českých Budějovic. Splňují nejen potřebné zatížení a zkratovou odolnost v místě jejich instalace, ale svým konstrukčním uspořádáním zapouzdřených vodičů s podpěrnými izolátory také vytváří podmínky pro maximální provozní spolehlivost a bezpečnost. Jejich schopností je dále úplné vzájemné oddělení fázových vodičů. Umožňují vyloučení mezifázových zkratů, protlačení dynamických sil na vodiče, pouzdro a izolátory, stínicí účinek pouzder nebo ochranu izolátorů před prachem a vodou. Vnější magnetické pole je kompenzováno na zbytkovou hodnotu, čímž se výrazně omezují ztráty v okolních konstrukcích. Vysokou bezpečnost obsluhy zajišťují úplná krytí živých částí a uzemnění pouzder. Izolační systém tvoří vzduch a izolátory podpěrného typu z lité hmoty na bázi epoxidových pryskyřic. Nízká tepelná vodivost těchto izolátorů podstatně snižuje tvorbu kondenzované vody. Prostor mezi vodičem a pouzdrem je od okolní atmosféry oddělen. Rozdíly v objemu vzduchu se vyrovnávají přes vysoušeče s olejovými uzávěry.

Součástí montáže nových vodičů, která běží na všech čtyřech reaktorových blocích (RB), je i úprava stávající pomocné ocelové konstrukce. Na ni jsou postupně umisťovány jednotlivé díly ZV6 dodané výrobcem. Komponenty ZV6 jsou vyrobeny z hliníku. Velká část prací se tedy orientuje na svařování hliníku a hliníkových slitin pomocí metody 131-MIG, tj. stejnosměrným proudem pulsně s nepřímou polaritou. Společnost EGEM s.r.o. má pro takovou techniku spojování speciálně vyškolené pracovníky. Životnost zapouzdřených vodičů se shoduje s maximální předpokládanou dobou prodloužení životnosti výrobního bloku, tzn. nejméně 30 let od doby jejich instalace. Životnost v podstatě omezují jen opakovaně vyměnitelné pryžové díly a poškozené izolátory. Kompletní náhradu stávajících vodičů ISV dokončí naše společnost na podzim letošního roku, kdy dojde na poslední výměnu na 4 RB v rámci plánované generální odstávky. Celková délka tras nahrazených vodičů je 1 717 metrů třífázových tras, což představuje 5 151 metrů jednofázových délek vodičů.

Naše zakázka v JE Dukovany má celkem čtyři etapy. Realizace jedné čítá kolem 52 dnů. Vymění se při ní průměrně 429 metrů třífázového vedení, tj. 1 287 metrů zapouzdřených vodičů (jednofázově). Montáž nových vodičů provádí skupina 25-30 pracovníků nejen z Čech, ale i ze Slovenska.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Nové vodiče v JE DukovanySoučástí montáže nových vodičů je i úprava stávající pomocné ocelové konstrukce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové zapouzdřené vodiče v JE Dukovany dodává a montuje specialista EGEM s.r.o.Nové zapouzdřené vodiče v JE Dukovany dodává a montuje specialista EGEM s.r.o. (22x)
JE Dukovany potřebuje nahradit stávající izolované vodiče (ISV 6 kV/2,5 kA) v trasách pracovního napájení rozvoden bloko...
První instalace vodičů ACCC® byly dokončeny v ChorvatskuPrvní instalace vodičů ACCC® byly dokončeny v Chorvatsku (10x)
Článek pojednává o návrhu a instalaci prvního vedení v Chorvatsku, kde byly použity vodiče ACCC na dvou sériově zapojený...