Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Nová legislativní povinnost pro velké podniky v oblasti hospodaření s energií

Nová legislativní povinnost pro velké podniky v oblasti hospodaření s energií

Publikováno: 6.8.2015
Rubrika: Tiskové zprávy, Lidé-Věci-Události

K 1. 7. 2015 vstoupla v platnost novela Zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zákon, stanovující práva a povinnosti fyzických i právnických osob při nakládání s energií, mj. zavádí nové povinnosti pro vlastníky velkých podniků. Cílem je zvyšování energetické efektivity, ať už ve spotřebě budov, nebo technických systémů či výrobních technologií. Nejzazší termín naplnění této povinnosti je aktuálně zákonem stanoven na 5. 12. 2015.

Definice velkých podniků přitom zní: podniky, které nejsou malými a středními, tedy těmi s 250 zaměstnanci a více, a/nebo s obratem větším než 50 milionů EUR a/nebo s celkovou roční rozvahou větší než 43 milionů EUR. (naplnit stačí pouze jedno z uvedených kritérií) Změna zákona ukládá těmto podnikům opakovanou povinnost zpracovávat každé čtyři roky energetický audit. Výjimkou jsou velké podniky, které mají zavedený systém managementu hospodaření s energií (podle ČSN EN ISO 50 001) nebo systém environmentálního řízení (ČSN 14 0001), který zahrnuje energetický audit. Tuto povinnost musí naplnit nejpozději do 5. 12 2015. Výjimku tvoří podniky s platným energetickým auditem, který byl zpracován v období tří let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015). V tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona, a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

V případě, že do požadovaného termínu dotčený podnik zákonnou podmínku nesplní, dopustí se správního deliktu a může mu být uložena pokuta až do výše 5 000 000 korun. Pokuty bude ukládat Státní energetická inspekce.

Tato nová povinnost se týká více než dvou tisíc firem (obchodních řetězců, výrobních firem atd.). Ačkoli se primárně jedná o naplnění legislativní povinnosti, je hlavním smyslem zavedení systémových opatření, která přinesou úspory energie, a tedy snížení provozních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.

ENERGETICKÝ AUDIT ČI CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ?

Energetický audit, jehož součástí je zhodnocení stávajícího stavu, popis technických možností úsporných opatření, zpracování variant řešení, zhodnocení variant a výběr nejvhodnější varianty, slouží např. i jako podklad pro projektovou dokumentaci nových návrhů, či jako podklad k žádosti o dotace (např. OPIC). Systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 jednoznačně identifikuje místa spotřeby energie, stanovuje pravomoci a povinnosti zaměstnanců ovlivňujících energetickou náročnost, a je podkladem pro neustálé zvyšování energetické efektivity.

Obě varianty přináší koncepční návrhy úspor energie. Obecné pokyny, podle kterých se může podnik rozhodovat, neexistují. Vždy je nejlepší spojit se s odborníkem, který na základě osobní návštěvy vyhodnotí nejen aktuální stav systému hospodaření s energií, reálný stav budov a potřeby jejich oprav apod., ale propojí svá zjištění i se záměry a cíli vlastníků a jejich možnostmi. Varianta, která se může na první pohled zdát nákladnější a složitější, může být ve výsledku mnohem efektivnější.

Příklady z praxe energetického specialisty TÜV NORD Czech (Martin Doležal, dolezal@tuev-nord.cz, +420 777 353 365, www.tuev-nord.cz):

U firmy vyrábějící automobilové plastové díly (v několik let staré budově) jsme při první návštěvě váhali, zda se dá vůbec na tak novém provozu někde něco ušetřit. Budova byla nová, podle nejnovějších požadavků legislativy, stejně jako technologie a technická zařízení budovy. Rozhodujícím kritériem byl požadavek zákazníků na zavedení ISO 50001. Po aplikaci základních prvků normy – sledování dílčích spotřeb na významných spotřebičích energie, vyhodnocení spotřeb energie, vyhodnocení množství odpadní energie bylo zjištěno, že v podstatě celá spotřeba dodávaného zemního plynu se dá nahradit drobnými úpravami v nastavení distribuce odpadního tepla, což do té doby nebylo z provozu jasné. Firma tak po úpravách systému ušetří řádově 120 tis. GJ/rok. Investice spojené se změnou systému včetně nákladů na zavedení a certifikaci ISO 50001 se pak vrátí během několika málo let. Výsledkem ale bude vzhledem k velikosti firmy poměrně významná úspora spotřeby energie i financí.

U jiné firmy byl naopak zvolen opačný postup: pro relativně starý objekt, který se firma chystala revitalizovat, byl upřednostněn Energetický audit. Důvodem bylo i to, že firma chtěla využít pro revitalizaci dotace z dotačního titulu, který Energetický audit vyžadoval jako jeden z podkladů k žádosti. Energetickým auditem pak byly stanoveny požadavky na jednotlivé konstrukce budovy a na úpravu a doplnění stávajících energetických systémů. Tyto požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace. Současně se tím vyřešila optimalizace stavebních nákladů a zároveň bylo zajištěno, že projektová dokumentace splňuje požadavky dotačního titulu. Ne vždy je rozhodnutí, zda ISO 50001 nebo Energetický audit, zcela jednoznačné. Musí se vycházet z různých okolností a reálných kalkulací.

(z podkladů TÜV NORD Czech, red)

TÜV NORD Czech v oblasti hospodaření energií nabízí nejen energetické audity či certifikaci systému managementu hospodaření s energií (ISO 50001), ale i energetické poradenství, energetické plány pro investiční rozhodnutí (výběr nejefektivnějších investic), projektové řízení, měření a analýzy provozu jednotlivých energetických zařízení, termografii - stroje a zařízení, budovy, průkazy energetické náročnosti budov (PENB), energetické posudky, konzultace k problematice ČSN EN ISO 50001:2012, zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s energií, návrhy opatření ke zvýšení energetické efektivity, kontrolu realizace opatření - administrativní, finanční, technická, energetická, vyhodnocování stavu po realizaci úsporných opatření, dlouhodobé sledování energetických systémů, odhad cen nemovitosti dle různých standardů, odhad cen nemovitostí před a po realizaci opatření, školení v oblasti energetické náročnosti - na kterýkoli z výše uvedených bodů. www.tuev-nord.cz

Aktuální školení TÜV NORD Czech na téma „Nové povinnosti dle změny Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií": 19. 8. 2015 Plzeň, 20. 8. 2015 Praha. Bližší informace a přihlášky naleznete zde: http://www.tuv-nord.com/cz/cs/nase-sluzby/skoleni-562.htm

POZOR: AF POWER Agency připravuje ve spolupráci s TÜV NORD Czech sérii seminářů věnovaných nejen legislativním povinnostem v oblasti hospodaření s energií, ale i možnostem úspor energie a způsobem jejich zavedení a vyhodnocení. První termín bude vypsán na září 2015 a budeme Vás v předstihu informovat jak na www.allforpower.cz tak i v časopise All for Power.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (74x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Energetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou tříduEnergetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou třídu (73x)
O tomto víkendu byla v Praze završena anketa Zlatý Ámos 2014, která již dvacet let volí a oceňuje nejoblíbenější pedagog...
Teplárna Otrokovice zve na Seminář energetiků (57x)
Teplárna Otrokovice pořádá XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ, který se koná 23. - 25. ledna 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicí...