Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Největší investice od 90. let dokončena. TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel

Největší investice od 90. let dokončena. TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel

Publikováno: 10.4.2017
Rubrika: Energetické strojírenství, Rozhovory

Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla do provozu nový fluidní kotel K14 za 1,8 miliardy korun. K 14 nahrazuje čtyři nejstarší uhelné kotle. Technologii postavil finský dodavatel Valmet. Výstavba začala 15. prosince 2014 a nyní je kotel uveden do provozu. Část oceli, z níž je kotel postaven, dodala huť ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti.

„Úspěšně jsme dokončili největší investici od výstavby minihuti v 90. letech. Kotel plně nahradí stávající zařízení a zároveň sníží emise plynů i prachu,“ přibližuje význam nové investice ředitel TAMEH Czech Petr Baranek. „Jsem opravdu rád, že se nám daří realizovat takto významné investice. Zajištujeme jimi nejen lepší životní prostředí, ale i naši budoucnost,“ dodává Baranek.

Nový kotel K14 nahradil čtyři nejstarší uhelné kotle. Má vysokou garantovanou účinnost, která přesahuje 92 % při dosažení velmi nízkých emisí: emise oxidů síry snížil o 1 000 tun a emise dusíku o 700 tun ročně. Dokonalé odprášení spalin pak zajišťuje moderní tkaninový filtr.

Kotel je 54 metrů vysoký a je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1 200 tun. Tlakové části kotle jsou rovněž ocelové a váží dalších 1 000 tun. Kotel vyrábí z černého uhlí páru, která slouží k výrobě elektrické energie, tepla a stlačeného a dmýchaného vzduchu pro provozy ostravské huti. Pro nájezd je vybaven čtyřmi plynovými hořáky s instalovaným výkonem 4 x 30 MW.

„Výstavba kotle ve výrobním areálu s vysokými bezpečnostními požadavky byla velmi náročná. Díky naší 30leté zkušenosti v oboru jsme ale ve výběrovém řízení nabídli nejlepší řešení a kotel K14 jsme nyní úspěšně předali zadavateli. Velmi si vážíme toho, že jsme se na projektu mohli podílet,“ říká Kai Mäenpää, ředitel finské společnosti Valmet, dodavatele kotle K14.

Investice do nového kotle činila 1,8 miliardy korun. Jedná se tak o největší investici do modernizace v ostravském závodě od výstavby minihuti v 90. letech. Na projekt získala TAMEH Czech dotaci ve formě 4,3 milionu kusů povolenek CO2 zdarma. Na výstavbě kotle se podílely také místní firmy Gascontrol, Ridera, RPS a další.

Zajímavosti o K14:

  • největší investice v huti od 90. let 20. století (1,8 miliardy korun),
  • zahájení výstavby 15. 12. 2014,
  • výška 54 metrů,
  • kotel nestojí na zemi, ale je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1 200 tun,
  • ocelové tlakové části kotle váží 1 000 tun,
  • vyrábí páru o těchto technických parametrech: 248 MWth, 89 kg/s, 104 bar, 525 °C,
  • největší pokrok ve výstavbě kotle byl zaznamenán v září a říjnu 2015, kdy se na stavbě odpracovalo průměrně 18 000 hodin týdně.

O DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSME POŽÁDALI PETRA BARANKA, ŘEDITELE TAMEH CZECH

TAMEH Czech je součástí česko-polského společného podniku TAMEH Holding, který spojuje polskou energetickou skupinu Tauron a skupinu ArcelorMittal. Jaké výhody z tohoto propojení váš bývalý energetický závod získává?
První výhodou je sdílení a výměna technických informací v oblasti energetiky. Firma ArcelorMittal je zaměřena především na výrobu oceli. Společný podnik nám nyní umožňuje řešit aktuální problémy i rozvojové záměry společnosti TAMEH Czech s našimi kolegy z energetické branže, kteří jsou v této oblasti dokonalými profesionály s mnohaletými zkušenostmi. V případě kotle K14 jsme konkrétně využili možnosti proškolit naše pracovníky provozu i údržby na obdobném zařízení provozovaném v Polsku.

Další synergický efekt je v oblasti personální, spočívající v optimalizaci počtu pracovníků. V některých oblastech, jako je například financování nebo investiční výstavba, fungují společné týmy, vytvořené zástupci jak české, tak polské části společnosti. V neposlední řadě je to pak využívání společných zdrojů. V loňském roce jsme např. úspěšně odzkoušeli palivo z dolů vlastněných skupinou Tauron. S ohledem na situaci v OKD, které pro nás byly v minulosti výhradní dodavatel uhlí, je diverzifikace zdrojů paliva v současné době nanejvýš aktuální.

Mění se v průběhu let potřeby (množství) tepla ze strany vašeho odběratele – ostravské hutě?
Vlastní potřeba hutě se výrazně nemění, i když z důvodu posledních několika teplých zim mírně poklesla. Výrazně však poklesla produkce tepla pro vytápění města. Důvodem jsou realizovaná opatření na úsporu tepla, jako je zateplování budov apod.

Elektrický výkon elektrárny je 254 MW. Stačí to pro pokrytí požadavků hutě? Je elektrárna schopná dodávat i do elektrizační soustavy (ostrovní provoz, start ze tmy)…
Spotřeba elektrické energie hutě kolísá dle aktuálního stavu výrobních zařízení. Naší snahou je uspokojit tuto spotřebu v maximální možné míře z naší výroby. Skutečnost je však taková, že nastávají situace, kdy vyrábíme méně, ale i kdy vyrábíme více. Deficit nebo přebytek je řešen nákupem nebo dodávkou do sítě.

V topné sezoně vyrábí energetika teplo také pro obyvatele obvodu Ostrava - Jih. Neuvažuje se o rozšíření teplovodních rozvodů do dalších městských částí?
Naše společnost nevlastní rozvodné sítě pro zásobování obyvatel teplem. My jsme pouze výrobci tepla, které je následně distribuováno konečným zákazníkům jinou společností.

Jak intenzivní byla jednání s generálním dodavatelem a čím vás přesvědčil (mimo nejlepší cenu), že zvolené řešení bude to nejlepší?
Jednání s dodavateli byla velmi náročná a dlouhá. Vybraný dodavatel kotle nás přesvědčil především svým technickým řešením, vstřícností a ochotou akceptovat naše požadavky, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti a v neposlední řadě také svými referencemi.

V Arceloru panují velmi přísné požadavky na bezpečnost. V době vrcholícího stavebního ruchu bylo zřejmě obtížné vše koordinovat…
Ano, to je pravda. Bylo období, kdy se na staveništi pohybovalo až 200 pracovníků. Všichni museli projít školením o dodržování bezpečnostních pravidel, které pak bylo důsledně kontrolováno. K tomu jsme použili mimo vlastních zaměstnanců i studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Myslím, že tuto oblast jsme zvládli dobře. Během výstavby se nestal žádný absenční pracovní úraz.

V tiskové zprávě jste uvedli, že byly aplikovány tkaninové filtry? V čem jsou nové, inovativní?
Je to nejlepší dostupná technika. Měření úletu popílku potvrzují, že dosahované hodnoty koncentrací jsou hluboko pod stanovenými emisními limity.

Co rozhodlo o tom, že postavíte nový kotel a nikoliv, že ke stávajícím kotlům postavíte zařízení pro odsíření a denitrifikaci?
Jednak to byla potřeba obnovit část zastaralého technologického zařízení kotelny. Nejstarší z nahrazovaných kotlů byl uveden do provozu již v roce 1953. Dalším důvodem je snaha o zlepšování energetické účinnosti kotelny a s tím související snižování emisí CO2. Nový kotel sníží tyto emise o více než 57 tisíc tun ročně.

Popisovaná akce umožní další provoz energetiky. Jak dlouho bude elektrárna plnit přísné emisní limity? Co dále v oblasti ekologie, zvýšení účinnosti chystáte?
Pevně věřím, že výstavba kotle K14 spolu s dalšími realizovanými projekty nám umožní provozovat teplárnu naší společnosti nejméně dalších 15 let.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pohled na nový kotel (vlevo). Před ním odlučovače spalinKotel nestojí na zemi, ale je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1 200 tun.Petr BaranekKotel vyrábí páru o těchto technických parametrech: 248 MWth, 89 kg/s, 104 bar, 525°CHořák kotleDoprava paliva do kotle

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (60x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Vítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s WestinghouseVítkovice podepsaly po Rosatomu smlouvu i s Westinghouse (53x)
Společnosti Westinghouse Electric Company a Vítkovice, a.s., podepsaly 1. prosince 2011 v prostorách rezidence americkéh...
Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (52x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...