Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Na MSV za špičkovými technologiemi, novými kontakty a nejnovějšími informacemi

Na MSV za špičkovými technologiemi, novými kontakty a nejnovějšími informacemi

Publikováno: 4.8.2015, Aktualizováno: 6.8.2015 08:33
Rubrika: Tiskové zprávy, Lidé-Věci-Události

Mezinárodní strojírenský veletrh netvoří jen pavilony plné expozic 1.500 vystavovatelů, ale také speciální projekty věnované mj. budoucnosti průmyslových technologií a program několika desítek doprovodných konferencí a seminářů.

Do zahájení 57. ročníku MSV zbývá již jen pár týdnů. Brány nejvýznamnější středoevropské průmyslové přehlídky se otevřou v pondělí 14. září, kdy na brněnské výstaviště zamíří zástupci tisíců českých i zahraničních firem. Co všechno je zde čeká?

Především nejmodernější technologie v expozicích 1500 vystavujících firem nejen z České republiky a okolních zemí, ale také z téměř celé Evropy i dalších kontinentů.

A také rozsáhlý odborný doprovodný program, v němž se účastníci seznámí s vizemi průmyslové výroby, s novými možnostmi spolupráce s partnery ze vzdálených zemí nebo s technickými univerzitami a dokonce i s nabídkou volných pracovních míst. Kompletní doprovodný program MSV 2015 naleznete na www.bvv.cz/msv, zde upozorníme pouze na to nejzajímavější.

Průmysl 4.0 – automatizovaný a integrovaný průmysl

Odborníci se shodují, že s nastupující masivní automatizací, robotizací a digitalizací nastává změna stávajících výrobních, ale také logistických a obchodních procesů, která v nejbližších dvaceti letech výrazně zefektivní průmyslovou výrobu. Někde tato proměna již probíhá nebo má svoji konkrétní vizi. Blíže se s ní můžete seznámit na MSV, jehož ambicí vždy bylo ukazovat nejen současnost, ale i budoucnost průmyslových technologií. Hlavním tématem letošního ročníku proto byl vyhlášen Průmysl 4.0. Po celých pět dní se mu bude věnovat výstava technologií a uprostřed veletrhu také mezinárodní konference.

Tématická expozice „Průmysl 4.0 – Digitální továrna" je příležitostí pro významné průmyslové a IT firmy a výzkumné instituce, které chtějí představit svoji vizi a přínos k digitalizaci průmyslových procesů. Výstava umístěná v pavilonu A1 volně naváže na již osvědčenou výstavu 3D Printing technologií a projekt Transfer technologií a inovací, který poskytuje prostor k prezentaci technických vysokých škol, jejich výzkumných projektů a nabídek ke spolupráci s komerčními subjekty.

Hlavním partnerem tématu je ČNOPK (Česko-německá obchodní a průmyslová komora), která pod názvem „Fórum Průmsl 4.0" připravuje konferenční program za účasti významných odborníků z České republiky i zahraničí. Fórum Průmysl 4.0 se uskuteční ve středu 16. září v Kongresové hale Holiday Inn.

Již o den dříve se na brněnském výstavišti sejdou zájemci o využití 3D technologií na v pořadí již třetí veletržní konferenci „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti". Rovněž v úterý 15. září proběhne tradiční konference „Vize v automatizaci" - klíčový doprovodný program průřezového projekt Automatizace, který na MSV již od roku 2000 zviditelňuje roli měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky napříč všemi obory.

Budoucnost průmyslových procesů na MSV opět představí také atraktivní projekt Packaging Live. V pavilonu Z bude díky spolupráci dodavatelů vyspělých technologií balení, značení, identifikace čárových kódů, paletizace atd. několikrát denně uvedena do živého provozu vzorová balicí linka s odborným komentářem.

Čínská provincie Hebei – Special Guest MSV 2015

Na 57. ročníku MSV se výrazně projeví rostoucí zájem o spolupráci s vyspělými ekonomikami východní Asie. Jako speciální host – „Special Guest at MSV 2015" – se představí čínská provincie Hebei. Oblast na severovýchodě Číny patří k tradičně ekonomicky nejrozvinutějším. Provincie se 73 miliony obyvatel vyprodukovala v roce 2014 HDP ve výši 479 miliard USD, co ji zařadilo na šesté místo v Číně. K tradičním průmyslovým odvětvím patří těžba uhlí a železa, zpracování ropy, sídlí zde významné železárny a ocelárny. Rozvíjí se také textilní průmysl, stavebnictví, chemický průmysl, energetika a potravinářský průmysl. Díky své strategické poloze – Hebei leží u moře a obklopuje metropoli Peking – je také významným transportním a logistickým centrem. Mezinárodní strojírenský veletrh 2015 navštíví delegace zástupců místních průmyslových podniků vedená představiteli provincie Hebei a v pavilonu Z návštěvníci naleznou společnou expozici osmi vystavovatelů z různých oborů – „Hebei Pavillion".

Další východoasijskou zemí, která u příležitosti MSV přiblíží svou nabídku spolupráce až na dosah českých a středoevropských partnerů, je průmyslová Korea. V úterý 15. září se na brněnském výstavišti uskuteční konference na téma „Exportní a podnikatelské příležitosti v Korejské republice". Pořadatelem je Hospodářská komora ČR a mezi přednášejícími budou mj. její prezident Vladimír Dlouhý, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, velvyslanec Korejské republiky v ČR J.E. Ha Yong, generální ředitel ČEB Karel Bureš nebo generální ředitel EGAP Jan Procházka. Zároveň se na MSV očekává prezentace přibližně několika korejských firem, které přijedou na MSV vůbec poprvé.

Zajímavé příležitosti letos přiveze také Japonsko. Vůbec poprvé se na MSV uskuteční  tzv. veletrh naruby – Reverse Exhibition, kde vystavovatelé neprezentují svoji produkci, ale naopak výrobky, které potřebují dodávat. Jednodenní výstavní akce proběhne ve středu 16. září a jejím pořadatelem je japonská vládní agentura JETRO (Japan External TRade Organization) ve spolupráci s Veletrhy Brno a agenturou CzechInvest. Celkem patnáct  japonských firem zde vystaví vzorky součástí, komponentů a materiálů, které hodlají nakupovat od lokálních výrobců, a budou jednat pouze s registrovanými dodavateli a vystavovateli. Agentura JETRO touto cestou podporuje úsilí japonských firem najít lokální dodavatele a snaží se přispět k rozvoji vzájemných obchodních vztahů mezi Japonskem a Českou republikou, potažmo Evropou. Během akce očekává přibližně 130 jednání mezi jednotlivými dodavateli a vystavovateli nebo nákupčími.

Obchodní příležitosti na dosah ruky

Možností navázat nové kontakty bude v rámci doprovodného programu ještě mnohem více. Již v prvních dvou dnech veletrhu proběhne tradiční B2B kontaktní platforma Kontakt-Kontrakt, která slouží účastníkům z různých zemí k systematickému vyhledávání nových dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů. Schůzky se sjednávají v předstihu s partnery dle zvolených parametrů a probíhají dle pevného harmonogramu, takže bývají velice efektivní. Zapojit se mohou i vystavovatelé MSV, kteří mají možnost vést jednání přímo na vlastním stánku. Aktuálně je do akce zapojeno více než 200 účastníků, s nimiž si noví zájemci mohou sjednat schůzku. Kontakt-Kontrakt se koná v rámci projektu Enterprise Europe Network.

Chystá se také několik zajímavých akcí na podporu exportu do různých teritorií. Agentura CzechTrade pořádá v úterý tradiční CzechTrade Meeting Point, dále seminář na téma „Clo a DPH v mezinárodním obchodě" a Konferenci Thajsko, Indie. Ve středu se v režii CzechTrade uskuteční Konference Afrika, Blízký východ (JAR, Maroko, Egypt, Izrael, SAE) – exportní příležitosti. Nebudou chybět ani tradiční setkání pořádaná Komorou pro hospodářské styky se SNS – v úterý Business den Ruské federace a ve středu Business den Běloruska. EGAP organizuje v úterý seminář Afrika – nové trhy a příležitosti pro české exportéry a ve středu proběhne Kulatý stůl pro exportéry Svazu průmyslu a dopravy.

Řada mezinárodních obchodních příležitostí se otevře také na výstavních stáncích, vždyť podíl zahraničních vystavovatelů se na MSV v posledních letech blíží polovině. Nejvíce jich tradičně přijíždí z Německa, jehož spolkové země Bavorsko, Sasko, Sasko – Anhaltsko, Durynsko a Hessensko navíc opět připravují oficiální kolektivní expozice. Stánky s oficiální podporou vlády, ministerstva nebo agentury na podporu exportu dále otevřou Itálie, Čína, Francie, Polsko, Slovensko a Rakousko.

Stálice i novinky doprovodného programu

Stěžejní a mediálně nejsledovanější událostí 57. ročníku MSV jistě bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR - tradiční setkání představitelů vlády a podnikatelské sféry, které proběhne již v úvodní den veletrhu. V Rotundě pavilonu A se očekává přítomnost ekonomických ministrů a jejich náměstků, rektorů vysokých škol, představitelů klíčových průmyslových podniků a peněžních ústavů, hejtmanů a dalších významných osobností.

Tradicí se stal také JobFair MSV, který je v současnosti největší soustředěnou nabídkou pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších příbuzných technických oborech v České republice. Smyslem projektu je zprostředkovat kontakty mezi zaměstnavateli v průmyslu a uchazeči o zaměstnání včetně studentů, kteří hledají například stáž v technickém oboru. Jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair MSV 2015 se uskuteční ve čtvrtek 17. září, do projektu je v současnosti přihlášeno více než dvacet firem a chystají se také workshopy či kariérní poradenství.

Potřetí se připravuje Logistická konference EULOG, tentokrát proběhne ve středu 16. září přímo v prostoru pavilonu A2, kde se koná veletrh Transport a Logistika. EULOG 2015 nabídne dopolední i odpolední program na téma „Distribuční proces – aneb od výrobce k zákazníkovi". Každý z bloků bude složen z přednášek typu výroba – balení – informační technologie v logistice – skladování a manipulace – přeprava a půjde především o případové studie, které ukáží distribuční proces v praxi.

V souvislosti s premiérovým veletrhem technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH se na MSV se uskuteční několik nových doprovodných akcí environmentálního zaměření. Ve středu to bude konference „Odpady 2015 a jak dál?" věnovaná energetickému využívání odpadů a ve čtvrtek seminář na téma „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje".

Další informace o přípravách MSV 2015 naleznete na www.bvv.cz/msv.

 

 

 

 

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky se stal Tomáš Drápela (61x)
Novým předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky se stal předseda představenstva a generální ředitel ...
Češi dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně ŽelinaČeši dávají světu unikátní vynález, vírová turbína je v provozu na vodní elektrárně Želina (52x)
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala dnes provoz dvojice tzv. vírových turbín v areálu malé vodní el...
Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (49x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...