Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    „Mnohé společnosti ve střední Evropě zpracovávají studie s cílem výstavby multipalivových kotlů,“

„Mnohé společnosti ve střední Evropě zpracovávají studie s cílem výstavby multipalivových kotlů,“

Publikováno: 11.4.2017
Rubrika: Energetické strojírenství

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Bořivoj Tomis, vedoucí české pobočky Valmet Technolgies OY, která v případě kotle K14 pro společnost TAMEH prakticky poprvé v Česku dodávala kotelnu “na klíč”.

Jaké trendy v oblasti kotlů nyní zaznamenáváte?
V souvislosti s celkovým odklonem energtiky od uhlí a s novou legislativou v oblasti nakládání s odpady zaznamenáváme i ve střední Evropě zájem o energetické využití separovaného komunálního odpadu. Mnohé především teplárenské společnosti ve střední Evropě zpracovávají studie v tomto směru s cílem výstavby multipalivových kotlů (diverzifikace paliv a optimalizace nákladů na ně) a některé přistoupily k realizaci takovýchto jednotek jako např. Hamburger Dunaujvaros, SE Ostroleka či Fortum Zabrze.

Spoluspalování odpadů s jinými palivy je vynuceno především dostupností odpadu a transportními vzdálenostmi. Na druhé straně je možno do jeho určitého poměru v palivovém mixu použít kotlle s vysokými parametry páry aniž by bylo zvýšeno riziko koroze a tím vynuceně zvýšena cena investice. Jinou cestou je zplyňování odpadů a spoluspalování produkčního plynu ve stávajících kotlích, ale to je jiná kapitola.

V jakém směru byla pro firmu Valmet zajímavá nebo složitá zakázka pro Tameh? S čím jste se v rámci najíždění či ostrého provozu potýkali?
Zakázka v Tameh Czech s.r.o. byla pro naši společnost Valmet Technologies OY klíčová. Dostatečně vysoký výkon kotle, jeho požadovaná výkonová flexibilita, požadovaná velmi vysoká tepelná účinnost a velice přísné podmínky na plnění emisních limitů plně odpovídaly tomu, co můžeme nabídnout: velice pokročilou technologii spalování ve fluidním cirkulačním kotli. Na druhé straně Tameh byl pro nás velice náročný ale rovněž vysoce korektní a kompetentní partner, se kterým se vzniklé problémy řešily ihned a ve vzájemné důvěře. Průběh uvádění kotle do provozu hodnotím s odstupem času jako velice dobrý a během zkušebního provozu jsme nemuseli řešit zásadní problémy.

Zastupujete zkušenou firmu. Byla i přesto zakázka pro Vás podnětná?
Zakázka byla rovněž významná z toho důvodu, že jsme vlastně poprvé v ČR dodávali kotelnu “na klíč” vyjma základů, vnějšího zauhlování a zaústění spalinovodu a externího potrubí páry. Získali jsme řadu zkušeností jak v oblasti legislativy, tak v oblasti dostupnosti místních firem, jejich zkušeností a profesionality. To nám dává dobrý základ do budoucna nabízet našim zákazníkům dodávky na klíč s dobrou znalostí místních podmínek. Vysoce hodnotím i přístup vedení AMO v oblasti OBZP. Princip nulové tolerance k riziku při práci je i v naší firmě vždy na prvním místě.

Mohl byste ještě blíže okomentovat některé provozní parametry kotle, které považujete za klíčové?
Přezkoušení garantovaných parametrů bylo provedeno třetí stranou a celkově bylo hodnoceno 23 různých parametrů. Kromě emisí byl investorem hlavní důraz kladen na ekonomické parametry, z nichž největší váhu mají tepelná účinnost kotle, spotřeba vápence a vlastní spotřeba elektrické energie. Mohu sdělit, že všechny garantované parametry byly splněny. Bylo prokázáno, že emise je možno dlouhodobě držet hluboko pod emisními limity. Dosažená tepelná účinnost a spotřeba vápence na druhé straně přináší roční úspory nákladů na úrovni desítek milionů korun v porovnání s hodnotami garantovanými.

Na jakou obdobnou zakázku se nyní Valmet připravuje?
Valmet Technolgies OY pracuje v současnosti na přípravě výstavby nového kotle v České republice o parním výkonu cca 550 t/hod v rozsahu dodávek a prací obdobných jako v Tameh. Věřím, že o tomto projektu budu moci již brzy informavat.


Bořivoj Tomis
Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a v roce 1979 obhájil disertační práci v oboru makromolekulární chemie. Pracoval v technických funkcích ve společnosti Biocel Paskov a v polovině 90 let se stal jednatelem společnosti Metso Paper ČR, jež realizovala přímo či nepřímo řadu projektů v rámci celulózo-papírenského průmyslu ve střední Evropě. Do roku 2014 byl rovněž jednatelem společnosti Valmet s.r.o., zajišťující servisní činnosti v rámci papírenského průmyslu. Od roku 2007 zastupuje společnost Valmet Technologies OY Tampere (sekce energetika) na českém a slovenském trhu. Učastnil se přípravy a realizace konverze kotle K4 na biomasu v Martinské teplárenské spoločnosti a spolupracoval na projektech fluidních kotlů dodaných do společností Lovochemie a ArcelorMittal.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Momentka s výstavby kotle (Hamburger Dunaujvaros, Maďarsko)Schéma kotle (Hamburger Dunaujvaros, MaďarskoSchéma kotle Ostrołęka (Polsko)Kotel na uhlí, odpady a biomasu OstrolekaKoncový přehřívák páry vkládaný do sifonového uzávěru kotle Ostroleka

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (142x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (45x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (42x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...