Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Kouzlo rekultivace: z vytěžené krajiny zemědělská půda

Kouzlo rekultivace: z vytěžené krajiny zemědělská půda

Publikováno: 10.12.2012
Rubrika: Uhlí, Lidé-Věci-Události

Most – Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí, která se konala v úterý 4. prosince 2012 v Mostě, nabídla komplexní ukázku, jak vytvořit zemědělskou půdu z území narušeného těžbou hnědého uhlí a následně ji plnohodnotně obhospodařovat.

Klíčová slova: rekultivace, těžba

Účastníci byli svědky podívané, která na podobných setkáních není příliš obvyklá. Kromě absolvování teoretické části se totiž mohli na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá v praxi to, o čem byla řeč. Populárně naučné přednášky odborníků na rekultivaci a zemědělců doplnilo tzv. Uhelné safari, exkurze po rekultivovaných oblastech v okolí Mostu. Konferenci uspořádala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla agentura TALK ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most, Czech Coal Group a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
„Pohled na zeleň, lesy a vinice v místech, kde se ještě před několika dekádami těžilo uhlí nebo zakládaly zeminy, mě naplňuje radostí. Město Most podporuje nejen zemědělské rekultivace, ale také konference, jako je tato. Jde o výjimečnou příležitost pro zemědělce a zástupce státní správy a samosprávy, aby se seznámili s možnostmi rekultivací, a zároveň pro experty z různých oborů, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti,“ sdělil na úvod primátor města Mostu Vlastimil Vozka.
O konferenci byl velký zájem v řadách širší odborné veřejnosti. Do velké zasedací místnosti mosteckého magistrátu si našlo cestu kolem 100 lidí. Mezi nimi byli zemědělci, zástupci firem a institucí, které se zabývají rekultivacemi, akademické osobnosti, zástupci státní správy a samosprávy, pedagogové a studenti.
Teoretickou část konference zahájil zakladatel české rekultivační školy Ing. Stanislav Štýs, DrSc., ze společnosti Ecoconsult Pons. Na úvod publikum seznámil s komplexní problematikou rekultivací v Podkrušnohoří a specifiky zemědělské rekultivace v tomto kontextu. Součástí vystoupení byla mimo jiné statistika rekultivací od roku 1950 do současnosti.
Následovala série příspěvků o realizaci zemědělské rekultivace a následném hospodaření na takto vytvořeném území. RNDr. Jana Boršiová (Báňské projekty Teplice) představila přípravu a plánování rekultivací, Ing. Petr Dvořák (FŽP UJEP) hovořil o zahlazení báňské činnosti lomu Most-Ležáky a Ing. Ivan Váňa (České vinařství Chrámce) obohatil diskurz o zkušenosti s pěstováním vinné révy na zemědělsky rekultivovaných výsypkách.
Po přestávce přednášel Luboš Hora (Ekodendra) o pěstování energetických plodin na rekultivovaném území. RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí), navázal příspěvkem o půdách vzniklých rekultivací na pozemcích postižených báňskou činností a Ing. Roman Honzík (Výzkumný ústav rostlinné výroby) přispěl přednáškou o technických a energetických plodinách na zemědělsky rekultivovaných výsypkách. Následně pohovořil Ing. Jiří Křen (Czech Coal) o zemědělském využití antropogenních půd na Mostecku. Teoretickou část konference zakončila prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., povídáním o metodikách revitalizace.
Poté si vzal slovo opět Ing. Štýs a představil publiku 25minutový dokumentární film „Černobílá – barevná“ s podtitulem Proměny krajiny v severních Čechách. „Šlo o exkluzivní projekci, protože tento film dosud nebyl oficiálně uveden. Jeho režisérem je vídeňský dokumentarista Paul Rozszdy a mezi cílové skupiny patří vedle studentů a pedagogů z celého vzdělávacího spektra odborná i občanská veřejnost,“ prozradil Ing. Štýs.
Po obědě vyrazili vybraní zájemci na slíbenou exkurzi po rekultivovaných územích v okolí Mostu pod vedením průvodce Ing. Jiřího Kašpara z Vršanské uhelné. Trasa zahrnovala vyhlídku lomu Vršany a rekultivované výsypky Malé Březno a Velebudice.
„Účastníci měli mimořádnou příležitost přímo se seznámit jak s principy povrchové těžby, tak i s různými formami provedených rekultivací. Kromě stále aktivní těžební oblasti jsme totiž společně navštívili území, kde báňská činnost již skončila, byly zde provedeny sanace a rekultivace a místo se vrátilo do užívání v nové podobě,“ řekl Ing. Kašpar.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Rekultivace 2012Rekultivace 2012Rekultivace 2012Rekultivace 2012

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEZ Teplárenská, a. s., má nového generálního ředitele (56x)
Novým generálním ředitelem ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ se od 1. září stal Petr Hodek, který dosud působil na ...
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (35x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...
AMPER 2014 (34x)
Odkaz na závěrečnou tiskovou zprávu veletrhu AMPER 2014 ke stažení zde....