Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Kopos Kolín slavil 85 let výroby elektroinstalačního materiálu, dodává i materiál pro odstínění reaktorů

Kopos Kolín slavil 85 let výroby elektroinstalačního materiálu, dodává i materiál pro odstínění reaktorů

 Jeden z největších výrobců elektroinstalačního materiálu na světě – Kopos Kolín, oslavil 85. let od vzniku firmy. Podle zástupců vedení firmy, která 18. října 2011 pozvala novináře na tiskovou konferenci, se firma s celosvětovou krizí vypořádává úspěšně. Tržby Koposu Kolín dosáhly v roce 2009 výše 652 milionů korun. V roce 2010 byl zaznamenán vzestup na 668 milionů korun, jednalo se o nárůst o 2,5 %. V letošním roce se očekává růst tržeb o 10 %. Kopos Kolín vyrábí plastový elektroinstalační úložný materiál a kovové kabelové nosné systémy. Sortiment firmy zahrnuje na 7.000 druhů výrobků. Firma v současné době v České republice zaměstnává 365 lidí, v dceřiných společnostech v zahraničí pracuje dalších 156 osob. Zajímavostí je produkt, který se stal součástí odstíňovacího systému pro největší světový urychlovač částic LHD (Large Hadron Collider), na kterém se firma podílela.

Novinky, akvizice
V roce 2009 přibyla do rodiny Koposu další, již 12. dceřiná společnost založená v Gruzii, o rok později byla založena 13. dceřiná společnost v Dominikánské republice. Zahraniční obchod se podílí na hospodářských výsledcích 40 %, tuzemský prodej má podíl 60 %. Dvě dceřiné společnosti se kromě obchodu zabývají i výrobou – Spojené arabské emiráty a Ukrajina. „Postavit větší investiční celek na Ukrajině souvisí s tamějším rozvojem stavebnictví. Svoje zkušenosti s výrobou v Kyjevě jsme již měli od roku 2004, kdy jsme v pronajatém prostoru začali vyrábět malé lišty a ohebné trubky, známé jako husí krky,“ říká generální ředitel Koposu ing. Josef Vavrouch a dodal: „Dovoz objemných chrániček kabelů Kopoflex a Kopodur z Kolína na velké vzdálenosti byl neefektivní, proto jsme přistoupili k investičnímu záměru vybudovat poblíž Kyjeva vlastní výrobu“. Stavět se začalo v červenci 2010 a 17. března 2011 byla spuštěna výroba. Kromě výroby lišt a ohebných trubek přenesených z Kyjeva se zde tedy nově vyrábějí dvouplášťové chráničky kabelů - korugované trubky Kopoflex a Kopodur, používané ve stavebnictví jako chráničky kabelů. Jsou určené pro trhy Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Kopos v rámci této akce investoval 111 milionů na nákup pozemku a stavbu výrobní haly. Celkové náklady na modernizaci, inovace, novou výstavbu a nákup technologií dosáhly jedné miliardy a 500 milionů korun.

Administrativně-výrobní hala v Ukrajině

Generální ředitel Kopos Kolín - Ing. Josef Vavrouch

Snímek z tiskové konference 18. 10. 2010

Jaderné odstínění pro CERN
Výzkumné středisko Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) uvedlo 21. října 2008 do provozu obří urychlovač částic. Na výrobě odstiňovacího systému pro největší světový urychlovač částic LHD (Large Hadron Collider) se podílela firma také česká firma Kopos Kolín dodávkou produktu Neutrostop. Ve výběrovém řízení vypsaném CERN na vyřešení jaderného odstínění zvítězil Kopos Kolín se svým nejúčinnějším řešením. Zakázku na vývoj a výrobu odstiňovacího systému získala společnost Kopos na jaře roku 2004. „Vyrobili jsme jakési cihly, plněné speciální chemickou náplní na bázi bórovaného polyetylénu. Důležité bylo vedle absolutního odstínění i řešení tvaru a vzájemného překrývání,“ uvedl MUDr. Jiří Vavrouch, obchodní ředitel Kopos Kolín.
V srpnu téhož roku byla v Koposu výroba podstatné části odstínění dokončena. Neutrostopové tvarovky byly později připevněny na litinové části stínicího systému a zakryty ocelovým pláštěm. Celé zařízení bylo dopraveno do Ženevy na podzim roku 2005. Tato prestižní zakázka upevňuje postavení Koposu na světových trzích. „Kromě výroby elektroinstalačního materiálu se naše společnost již řadu let věnuje i výzkumu v oblasti odstínění jaderných reaktorů a radiace v lékařství,“ dodává J. Vavrouch.
Tvarovky Neutrostop se používají v nukleárních reaktorech. Zajišťují odstínění proti rychlým neutronům, tepelným neutronům a záření gama. „Většina radiačních polí je kombinací různých druhů záření. Nejvýznamnější jsou rychlé neutrony, tepelné neutrony, primární a sekundární gama záření. Stínicí materiál je určen ke snížení radiace na přípustnou míru,“ říká J. Vavrouch.

MUDr. Jiří Vavrouch, obchodní ředitel Kopos Kolín

Snímek z tiskové konference 18. 10. 2010

Videozáznam z tiskové konference (Zdroj: Elektrika.Tv)

Historie firmy
V roce 1926 zakoupila akciová společnost bratislavských kabeloven od firmy na výrobu cukrovinek rozestavěný objekt v Kolíně, v němž prakticky okamžitě zahájila výrobu plášťových a pancéřových elektroinstalačních trubek, krabic a ostatního příslušenství. V období první republiky si společnost vydobyla monopolní postavení na trhu. Pobočka bratislavské „Továrny na káble“, kterou od roku 1939 vlastnila firma Isolit z Jablonného nad Orlicí, se po znárodnění v roce 1949 stala součástí národního podniku Kablo Bratislava, později Kablo Kladno a posléze se podnik osamostatnil a nesl název Kablo Kolín. Postupně se zde vyráběla veškerá domácí produkce elektroinstalačních úložných materiálů. V roce 1994 byl státní podnik Kablo Kolín zprivatizován pod obchodním názvem Kopos Kablo Kolín s.r.o. Tato společnost s r.o. se 1. ledna 1996 transformovala v akciovou společnost Kopos Kolín, a.s. Od privatizace společnost investovala značné prostředky do nových technologií jako základu výroby produktů v nejvyšší kvalitě. Nezbytné rekonstrukce a stavba nových výrobních hal proběhly ve dvou etapách: v letech 2004-2005 byla provedena investice do výstavby administrativně výrobní haly a technologie ve výši 300 milionů korun. Ve druhé etapě v letech 2008-2009 se postavila provozně výrobní a skladová hala. Investice dosáhly výše 176 milionů korun.

Historický snímek „Továrny na káble"

Historie v datech
1926 Akciová společnost bratislavských kabeloven zakoupila již rozestavěný objekt na okraji Kolína od firmy na výrobu cukrovinek. Brzy poté byla v dokončeném objektu zahájena výroba plášťových a pancéřových elektroinstalačních trubek včetně krabic a ostatního příslušenství. V předválečném období obstála společnost v tvrdé konkurenci a v tomto sortimentu měla prakticky monopolní postavení.
1939 Bratislavská "Továrna na káble" prodala kolínskou trubkárnu firmě ISOLIT se sídlem v Jablonném nad Orlicí.
1946 Po znárodnění byl závod začleněn do národního podniku Kablo Bratislava.
1949 Koncem roku byl národní podnik Kablo Bratislava rozdělen na několik podniků. Po rozdělení se kolínská trubkárna stala základním závodem Elektroisoly .
1951 Ze stávajícího podniku se vyčlenily Elektrické pece Kolín a utvořily samostatný podnik.
1958 Závod byl začleněn do národního podniku Kablo Kladno.
1962 Technický rozvoj závodu se začíná zabývat možnostmi technologií zpracovávání plastických hmot v souvislosti s aplikacemi pro elektroinstalační úložný materiál. Nové výrobky z plastů, lišty, ohebné trubky, krabice postupně nahrazují dosavadní výrobu kovových plášťových trubek a krabic.
1969 Rozebíhá se výroba smaltovaného a opředeného měděného drátu. Tato výroba byla ukončena v roce 1997.
1985 N.p. Kablo Kladno byl začleněn do koncernu ZSE Praha.
1990 Kolínský závod se osamostatnil a vzniká s. p. Kablo Kolín.
1994 1. 5. 1994 je státní podnik privatizován jako společnost s ručením omezeným s obchodním jménem Kopos Kablo Kolín s.r.o.
1996 1. ledna 1996 je založena akciová společnost KOPOS Kolín a.s. Zahájení provozu vlastní mísírny PVC.
1997 Založení dceřiné společnosti na Ukrajině KOPOS ELEKTRO UA
1998 Založení dceřiné společnosti v Bělorusku IP KOPOS ELEKTRO
1999 Založení dceřiné společnosti v Polsku KOPOS ELEKTRO PL Sp.z.o.o.
2000 Založení dceřiné společnosti na Slovensku KOPOS SLOVAKIA s.r.o.
2000 Založení dceřiné společnosti v Rusku KOPOS ELEKTRO o.o.o.
2000 Založení dceřiné společnosti v Rumunsku KOPOS ELECTRO S.R.L.
2002 Založení dceřiné společnosti v Maďarsku KOPOS ELEKTRO Kft.
2004 Založení dceřiné společnosti ve Spojených arabských emirátech KOPOS ELECTRO FZE
2005 Dokončena modernizace administrativně výrobní haly. Zahájení výroby parapetních kanálů s dutou stěnou.
2006 Zahájena výroba bezhalogenových elektroinstalačních lišt jako další krok ve výrobě ekologických produktů.
2007 Založení dceřiné společnosti v Německu KOPOS ELEKTRO GmbH. Zahájení výroby kabelových žlabů Mars.
2008 Založení dceřiné společnosti v Chorvatsku KOPOS ELEKTRO d.o.o. Založení dceřiné společnosti v Etiopii KOPOS ELECTRO PLC.
2009 Dokončení výstavby nové skladové a administrativně výrobní haly. Založení dceřiné společnosti v Gruzii KOPOS ELECTRO.
2010 Založení dceřiné společnosti v Dominikánské republice KOPOS Elektro RD, S.R.L.
2011 Otevření nové výrobní haly na Ukrajině.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (74x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Energetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou tříduEnergetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou třídu (73x)
O tomto víkendu byla v Praze završena anketa Zlatý Ámos 2014, která již dvacet let volí a oceňuje nejoblíbenější pedagog...