Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Konference Waste to Energy 2017 – různorodé názory na nakládání s komunálním odpadem na jednom místě

Konference Waste to Energy 2017 – různorodé názory na nakládání s komunálním odpadem na jednom místě

Publikováno: 10.4.2017, Aktualizováno: 3.5.2017 10:42
Rubrika: Spalovny

Ve dnech 20. a 21. března 2017 se ve vysočanském hotelu Clarion konal již 9. ročník mezinárodní odborné konference Waste to Energy. Vyslechnout si novinky v oblasti legislativy, získat informace o realizovaných či plánovaných investicích nebo vyměnit si zkušenosti z provozování spaloven, přišlo téměř 170 účastníků z několika zemí Evropy. Konferenci pořádala AF POWER agency a.s. Přítomní oceňovali především možnost vyslechnutí si názorů jak zastánců energetického využití odpadů, zástupců skládkové lobby nebo pohledu ministerstev.

O úvod konference se postarali zástupci společnosti Eveco Brno. Marek Šarlej a Vladimír Ucekaj popsali proces vzniku nové legislativy v posledních letech. „Současný zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. byl novelizován 42×, např. mediálně známé výkupy kovů. Zejména kvůli implementaci evropské legislativy do české jsou ale nejdůležitější ty „o odpadech 2008/98/ES“ (hierarchie nakládání s odpady) a „o skládkách odpadů 199/31/ES“ (omezení skládkování biodegradabilního odpadu). A to v zákoně máme,“ uvedl M. Šarlej. Velká část konference se nesla ve znamení faktu, že legislativní rada vlády vrátila k dopracování návrh zákona - naposledy v lednu 2017. „Mimo jiné s odkazem na nutnost dopracovat studii, kdy není kvantifikován ekonomický dopad na obyvatele,“ doplnil V. Ucekaj.

RECYKLUJEME NEBO NERECYKLUJEME

Ke slovu se následně dostal Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí. Jak uvedl, v Česku se produkuje přes 30 mil. tun odpadů. Z celkové produkce je ukládáno na skládky 9 %. „Skládkaři proto často říkají, že skládkování je u nás velice malé. Když se ale podíváme na komunální odpad tak můžu říci, že jsme v Evropě považování za skládkařskou velmoc. Celková produkce komunálního odpadu podle MŽP 5,3 milionů tun. Skládkujeme 53 %, materiálově využíváme 36 % a 11 % je využito energeticky," uvedl. J. Manhart a dodal: „Podle čísel Českého statistického úřadu spalujeme 18 %, což je také důvodem, proč nedostáváme na ZEVO evropské finance." Zástupce ministerstva poté informoval o stavu recyklace v ČR. „Z celkové produkce jsme využili v roce 2015 49,1 % což je téměř oněch 50 %, které jsou stanoveny na rok 2020,“ dodal. 

Na to reagoval Milan Chromík ze společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR. „U nás recyklace prakticky neexistuje. Veškerý odpad vhodný k recyklaci se vyváží, protože u nás prostě kapacity na recyklaci nejsou. Separujeme, třídíme… To ano, ale nemeleme, nepeletizujeme a nedrtíme,“ uvedl M. Chromík. Zástupce společnosti Veolia taktéž poznamenal, že v poslední době na skládkách končí i plasty, protože se nevyplatí vozit je do zahraničí.

Se zajímavými přednáškami v odpoledním bloku prvního dne konference vystoupili zástupci firmy Enviros. Pavel Růžička hovořil o zkušenosti se zpracováním plánu odpadového hospodářství. Jeho firemní kolega, Jan Pavlík, prezentoval analýzu zahraničních trhů, konkrétně Srbska. Tak trochu vizionářskou přednášku o nakládání s odpady amožnosti digitalizace si připravila Rut Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra. Před dlouho očekávaným diskuzním panelem ještě vystoupil Vladimír Ucekaj, který hovořil o rekonstrukci spalovny nebezpečného odpadu v Hradci Králové, kterou realizovala firma Eveco Brno. Díky této investici došlo například ke snížení emisí.

SPALOVAČI I SKLÁDKAŘI VYZÝVAJÍ MINISTERSTVO K ČINŮM

Mnohdy mírně vyhrocený byl průběh diskuzního panelu, který vedl Vojtěch Doležal ze společnosti SEWACO. Za stolem zasedli například Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení, Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agentury Vysočina, Pavel Pelčák, manažer financování energetiky Komerční banky nebo Pavel Bartoš, ředitel FITE. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství nebo Ivo Kropáček z hnutí DUHA.

Zastánci energetického využití odpadů jsou přesvědčeni, že nový zákon o odpadech nakonec bude platit, ale nikdo neví kdy. Může se stát, že se chleba začne lámat až těsně před  rokem, kdy bude podle nařízení EU ukončena možnost skládkování komunálního odpadu. Nové ZEVO nebudeme schopni tak rychle postavit. Účastníci se shodli, že aktuálně stojíme na místě a může se stát, že po roce 2024 budeme ještě „rádi za to“, že budeme mít funkční skládky. Prostě nebudeme mít kde odpady dávat. Může se taktéž stát to, že v třídičkách nebo MBÚ komunální odpad změní jen své katalogové číslo, stane se recyklovaným odpadem amůže se tak v klidu odvézt a uložit na skládku i poté, kdy vstoupí v platnost nařízení EU. Nyní si zatím mnou ruce města a obce, nebo spíše vedení organizace, která municipality sdružují. Radost se současného stavu mají „ekologové“, kteří podporují skládkování tím, že nechtějí spalovny. Nejvíce ze současné situace samozřejmě profitují skládkaři. Ale i zástupci skládkování či hnutí DUHA nejsou z aktuálního stavu zcela nadšeni a striktně nejsou proti ZEVO a vnímají roli spaloven v pyramidě nakládání s odpady. Další tah je tak nyní na ministerstvu, resp. vládě ČR, kteří by měli dát procesu jasný impuls.

PŘEHLÍDKA TECHNOLOGIÍ

Unikátností konference W2E je zcela jistě fakt, že se zde tradičně scházejí vrcholní představitelé všech čtyř českých ZEVO. Z úst Aleše Bláhy (ZEVO Malešice), Jiřího Kratochvila (SAKO Brno), Pavla Bernáta (TERMIZO) a Tomáše Drápely (Plzeňská teplárenská) tak mohli posluchači získat cenné informace o plánovaných investicích do rozvoje nebo do údržby těchto zařízení. Spalovna v Malešicích například chystá rekonstrukci všech svých čtyř kotlů, kolegové ze SAKO Brno právě stavějí výměníkovou stanici a chystají se na výstavbu horkovodního potrubí.

V rámci konference se tradičně prezentovaly zajímavé technologie pro oblast nakládání s odpady. Systém „Waste Pro“ společnosti Max Aicher Bischofswerda prezentoval Peter Sekera-Bodo. „Nabízíme perfektní řešení pro logistiku odpadů. Objem odpadů se slisováním sníží až o 75 %. Normalizované kontejnery lze přepravovat
na velké vzdálenosti jak po silnici, tak i železnici. To zvyšuje ziskovost spalovny a je také výhodné pro životní prostředí. Naše výrobky a služby pomáhají odbourat tisíce cest kamionů a mohou také poskytnout dočasnou možnost skladování bez jakéhokoli zápachu. Vyprázdnění kontejneru s kapacitou 22 tun odpadu do zásobníku pro přechodné skladování trvá pouhé 3 minuty. Jde o osvědčenou technologii od roku 1983,“ řekl zástupce firmy. Posluchači si vyslechli i novinky zástupců společností MARTIN nebo Hitachi Zosen - Petr Chromec například hovořil o technologických trendech v oblasti čištění spalin (Flue Gas Cleaning). O zkušenostech v oblasti realizace zařízení pro energetické využití odpadů před posluchače předstoupil Kristian Rehnström, obchodní ředitel společnosti FORTUM pro východní Evropu. Na příkladu spalovny v polském městě Zabrze prezentoval průběh investice.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017Fotoreportáž z konference Waste to Energy 2017

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (65x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Účinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbHÚčinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbH (45x)
Explosion Power GmbH je Švýcarská firma, která vyvíjí, vyrábí, prodává a provádí údržbu Šok-Pulz-Generátorů po celém svě...
Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti SiemensRekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti Siemens (36x)
Společnost Siemens zajišťovala v letech 2007 až 2011 v rámci sdružení „CNIM & SIEMENS Konsorcium Odpadové hosp...