Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Konference All for Power 2011 opět přinesla mnoho nového z oboru energetiky

Konference All for Power 2011 opět přinesla mnoho nového z oboru energetiky

Publikováno: 12.12.2011
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Elektrárny

Více než 250 specialistů z Česka a zahraničí se zúčastnilo odborné konference All for Power 2011 – výstavba klasických a jaderných zdrojů. První den přinesl informace o probíhajících a připravovaných projektech v Česku, ale i zahraničí. Zajímavá byla část o průběhu schvalování EIA a následného stavebního řízení plánované dostavby jaderné elektrárny Temelín, resp. možností narušení jejího průběhu a prodlužování procesu. Nechyběly ani informace zástupců nadnárodních firem, kteří podrobně prezentovali a konkretizovali možnosti uplatnění lokálních firem na různých projektech výstavby elektráren. V závěru přišla na řadu aktuální situace na půdě Evropského parlamentu a Evropské komise, kde doslova hoří boj o budoucnost jaderné energetiky v Evropě. Tato problematika se částečně promítla i do náplně druhého dne konference, která se dotkla i otázky ekonomické diplomacie, prostor využili i dodavatelé pro jaderný sektor, kteří prezentovali svá řešení na běžících projektech. Konference se konala v reprezentativních prostorách kongresového centra hotelu Clarion v Praze a pořádala ji AF Power agency, a.s. Vzhledem k rozsahu akce získáte v tomto článku základní informace o průběhu konference, blíže a podrobněji se k dalším přednáškám budeme věnovat v následujících příspěvcích na www.allforpower.cz a v časopise All for Power, jak formou samostatných článků tak rozhovorů.

Až na Ledvice probíhají tuzemské energetické projekty ČEZ bez problémů
Jak uvedl Dag Wiesner, ředitel útvaru realizace investic ČEZ, a.s. meziroční spotřeba v ČR se mírně zvýšila (za I. až III. čtvrtletí je hrubá spotřeba v ČR o 0,9 % vyšší) a dosáhla 43,28 TWh. Tak jak roste spotřeba, rostou i další parametry - těžba uhlí vzrostla od roku 2006 do roku 2011 o 10 %, instalovaný výkon o 5 % a výroba elektřiny o 7 %. Meziročně poklesla výroba z OZE, a to o 20 %. Důvodem je fakt, že v roce 2010 byly zaznamenány nadprůměrné srážky a v meziročním porovnání je díky letošnímu suchu výrazně nižší výroba elektrické energie z vodních elektráren. „Do roku 2025 hodlá zvýšit ČEZ výkon jaderných elektráren Temelín a Dukovany a rozšířit portfolio OZE minimálně o 3 GW. Úkolem je i odstavení dosluhujících uhelných elektráren a posílení pozice v regionálním teplárenství, především v oblasti tepláren a kogeneračních jednotek využívajících biomasu a alternativní paliva,“ řekl D. Wiesner. Společnost ČEZ hodná do uvedeného data výrazně omezit své pozice v oblasti klasických elektráren v zahraničí. Výrazněji pak hodlá posílit pozice v oblasti OZE, konkrétně o větrné elektrárny v Polsku, Rumunsku a Německu.
Přítomní specialisté byli seznámeni s aktuálním stavem projektů společnosti ČEZ. Jak sdělil D. Wiesner, ke zdárnému konci spěje komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (4 x 200 MW) a již v březnu 2012 by měla elektrárna po obnově zahájit plný provoz. Elektrárna bude pracovat s účinností 38 % (původně 33 %). S jejím provozem se počítá až do roku 2035. Součástí obnovy byla i demolice více než 300 metrů vysokého komína, dominanty okolí. V září roku 2012 by měla začít komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. Nicméně jak bylo na konferenci řečeno, očekávají se velké problémy v rámci legislativního procesu. V případě, že by vše proběhlo bez komplikací „nová“ elektrárna by mohla zahájit provoz v roce 2015, pracovala by s účinností 39,06 % a životnost by se prodloužila o 30. let. „Příští rok bychom chtěli získat stavební povolení, připravit staveniště a zahájit realizaci projektu – etapa demolic,“ říká D. Wiesner.
Komplikuje se však výstavba nadkritického bloku v Ledvicích. Elektrárna s účinností 42,5 % by měla zahájit provoz až v roce 2014. „V rámci výstavby Ledvic očekáváme zpoždění v délce trvání 18 měsíců, a to v souvislosti s problémy s dodávkami ocelových konstrukcí tlakové částí kotle z materiálu T24,“ říká D. Wiesner. Naopak zdárně pokračuje výstavba paroplynového cyklu Elektrárny Počerady. 841MW zdroj by měl být zprovozněn 30. června 2013. Elektrárna bude dosahovat účinnosti 57,4 % a životnosti do roku 2043. „V roce 2011 téměř skončily stavební práce, na stavbu byly dopraveny turbíny a generátor, začaly montáže technologií a montáže potrubí, elektro a řídicího systému,“ říká zástupce ČEZ. V příštím roce by mělo dojít k prvnímu zapálení plynových turbin
Účastníci získali informace o projektech ČEZ v zahraničí. „Nejdále je projekt výstavby 853MW paroplynového zdroje Egemer v Turecku. Ve spolupráci s Akenerji začala výstavba v říjnu 2011, provoz by měl být zahájen v červenci 2014,“ říká D. Wiesner. Reálné je i brzké zahájení výstavby dvou přehrad resp. vodní elektrárny o výkonu 198 MWe na jihu Turecka. Projekt by měl začít v roce 2012 a proud by měla elektrárna dodávat v roce 2015. Aktuální je i paroplynový cyklus maďarském Dufi o výkonu 850 MW. Elektrárna, vzdálená 30 km od Budapešti, začne růst v květnu 2012, dokončení je naplánováno na 2. pololetí 2014.

Omezí novela zákona destruktivní postup občanských iniciativ?
Podle Petra Závodského, ředitele útvaru výstavby jaderných elektráren, ČEZ, a. s., běží proces dostavby jaderné elektrárny Temelín podle plánu. „Výstavba bude oproti původním předpokladům trvat déle, neboť nechceme výrazněji investovat před získáním všech povolení. Zahájení výstavby vidím na rok 2017,“ řekl P. Závodský. Podle jeho slov vlastní dokumentace EIA obsahuje 500 stran a dva tisíce stran příloh. Na jejím zpracování se podílelo kromě hlavních zpracovatelů ze SCES–Group, spol. s r. o. a AMEC s. r. o. dalších zhruba 200 odborníků z řady renomovaných institucí jako například Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s., divize Energoprojekt Praha, Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR či Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. „Zpracování trvalo 15 měsíců,“ řekl zástupce ČEZ.
Na jeho přednášku navázal Ivo Hlaváč, náměstek ministra Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), který představil aktuální milníky legislativního procesu dostavby dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín. 29. 6. 2010 byla dokumentace EIA rozeslána ke zveřejnění a vyjádření. O účast v mezistátním projektu EIA postupně požádalo Rusko, Německo (Bavorsko a Sasko), Slovensko a Polsko. 27. 7. 2011 byly na MŽP doručeny závěrečné požadavky a doporučení Rakouska ke stanovisku. „Aktuální fází procesu EIA je zpracování oponentního posudku, přičemž termín předložení posudku byl přelom listopadu a prosince 2011. Po předložení bude dokument rozeslán všem dotčeným úřadům v ČR a zahraničí,“ řekl I. Hlaváč. Následovat bude veřejné projednání na území ČR, kterého se může účastnit každý. I na základě tohoto veřejného projednání a vyjádření k nim vydá MŽP závěrečné stanovisko hodnotící vliv provedení záměru na životní prostředí. „V případě pozitivního vyjádření však vyhráno nebude… Daleko větší komplikace mohou nastat u územního a následně stavebního řízení, kde mají občanská sdružení a nevládní instituce mnoho příležitostí proces zpomalit, ne-li zcela zablokovat,“ říká Jiří Janoušek z advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal. V novele zákona, která se právě projednává na Legislativní radě vlády ČR, jsou prvky, které by neopodstatněným, nekonstruktivním a obstrukčním krokům odpůrců výstavby, mohly zabránit nebo je eliminovat,“ dodal J. Janoušek. I. Hlaváč ale upozornil, že myšlení a představy evropských úředníků jsou ale zcela jiné… „Oni naopak chtějí, aby občanská sdružení mohla do procesu vstupovat ještě více,“ zdůraznil. Cestou by podle něj mohl být příklad Rakouska. „Zde musí organizace, která chce vstoupit do procesu, působit nejméně 5 let, musí mít určitý počet členů a hlavně musí mít prokazatelný vztah k místu, o kterém se jedná. V ČR to zatím takto stanoveno bohužel není,“ říká Hlaváč.

Prof. Janouch: Švédové se vrací k jádru, zbytek Evropy si musí bohužel tímto procesem ještě projít
Zajímavá byla přednáška profesora Františka Janoucha, který popsal vztah Švédska k jaderné energetice. „Zastavení výroby elektrické energie z jádra v 70. letech minulého století stálo Švédy mnoho financí. Tehdy zuřil parlamentní boj. Po desítkách let se ale seveřané vrátili na zem a svůj jaderný program obnovují. Zbytek Evropy do tohoto stádia asi ještě nedospěl a musí si tím projít,“ říká Janouch. Jeho kniha ze 70.tých let minulého století „Jaderná energie a svoboda Západu“ je nyní aktuálnější než by se mohlo zdát. „Před 33 lety jsem uveřejnil ve Švédsku první varování, že nedostatek energie může ohrozit svobodu a nezávislost západních zemí. Nyní, zdá se, Západ začíná souvislost mezi energií a svobodou a nezávislostí, chápat. Zaplať pán Bůh: lépe později, než nikdy,“ řekl prof. Janouch.
Jiří Marek, ředitel JMM, popsal jakou roli v ovlivňování veřejnosti, mají média. „Média a novináři určitě zatím nejsou našimi přáteli, je ale potřeba udělat maximum proto, aby alespoň nebyli našimi nepřáteli,“ řekl. J. Marek. Profesor Čestmír Šimáně, který po každé přednášce aktivně vstupoval do diskuze, vyzval účastníky k tomu, aby se začalo uvažovat vytvoření týmu lidí, kteří budou bojovat proti demagogii a hlouposti. „Chtělo by to vytvořit projadernou alianci, kterou by tvořili i vysocí odborníci na PR a marketing“ řekl profesor Šimáně.
Poutavá byla přednáška Karla Březiny, českého europoslance. „13. prosince 2011 se Evropská komise chystá zveřejnit svůj dlouho připravovaný dokument „Plán na přesun ke konkurenceschopnému nízkouhlíkovému hospodářství v roce 2050„ (Energy Roadmap 2050). Podle mého odhadu cca 85 % členů Evropské komise a parlamentu věří ve vliv člověka na globální oteplování a dělají vše proto, aby se snížily emise CO2. A jsou tací, a je jich nezanedbatelná skupina, kteří věří, že to půjde bez jaderné energetiky. Jeden ze scénářů hovoří dokonce o podílu 2,5 % elektrické energie z jádra v zemích EU v roce 2050,“ řekl europoslanec K. Březina.
Tomáš Hüner, předseda dozorčích rad ČEPS a OTE poukázal na fakt, že večerní raut dnešní konference možná bude potmě. „V Německu totiž začal foukat vítr a (podle mých informací) se česká přenosová soustava právě nyní rychle blíží stavu, že nebude splňovat bezpečný provoz a mohla by být dokonce odstavena. Ukázkový příklad toho, jak negativně nás ovlivňuje energetická politika jiného státu,“ řekl a dodal, že v Německu se již aktivně připravují na to, že světlo v noci již nebude standardem. „Jak jsem se dověděl, naši sousedé rozbíhají programy tzv. německých „romantických večerů při svíčkách“. Podle mě, je to cílená příprava na to, že budoucí generace si musí na tmu zvykat,“ dodal T. Hüner.

Zájemci o dostavbu prezentovali své referenční projekty
Prezentovali se i potencionální dodavatelé pro dostavbu JE Temelín. Především zástupci společnosti AREVA se snažili prezentovat zkušenosti a ponaučení z výstavby Olkiluoto 3 ve Finsku. „Tam jsme si nepohlídali to, že naši hlavní dodavatelé ne vždy vybírali své subdodavatele podle kvality, ale pouze podle nízké ceny za službu. Kvalita a čas provedení díla podle toho vypadal,“ řekl Laurent-Olivier Coudyere, manažer dodavatelských řetězců společnosti Areva. Na jeho slova navázal v rámci druhého dne konference jeho kolega Alain Dardy, viceprezident pro marketing reaktoru EPR, který řekl: „Výstavba druhého referenčního projektu – Flamanvile – již běží podle plánu, v některých etapách se dostáváme na poloviční časy oproti Olkiluoto.“ Taktéž zástupce Westinghouse popisoval průběh výstavby v čínské lokalitě Sanmen. „Původní šestiměsíční zpoždění z počátku výstavby jsme již vyrovnali, a to především díky modulárnímu způsobu výstavby AP1000,“ řekl Michael Kirst, viceprezident pro strategii a vnější vztahy Westinghouse.
Novinky ve svých firmách prezentovali i Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice Power Engineering „Osvojili jsme si technologií zpracování kotlových materiálů pro nadkritické parametry páry, zavedli technologii navařování membránových stěn pro spalovny,“ řekl. M. Pecina. V rámci své přednášky představil výzkum a vývoj flexibilního energetického systému, transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností a výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace. Významného dodavatele energetických zařízení – SES Tlmače – představil šéf marketingu Gabriel Sirotňák. „I naše firma, po vzoru 15 českých firem podepsala smlouvu o spolupráci se společností Rosatom,“ řekl G. Sirotňák.
O potřebě znovuvzkříšení efektivní ekonomické diplomacie a možnosti účasti českých firem na projektech v zahraničí hovořil Karel Firla ze společnosti Interel Czech Republic. „Je potřeba koordinovat činnosti ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničí, dále pak zefektivnit činnost agentur Czechinvest a CzechTrade. Tyto agentury by měly intenzivněji a příměji pomáhat byznysu,“ uvedl. Jako příklad nutnosti ekonomické diplomacie pak uvedl Turecko a Polsko. „Turecko hlásí potřebu zvýšení své kapacity výroby elektrické energie do roku 2020 o 100 %. Polsko uvažuje o výstavbě jaderné elektrárny, mnoho jejich uhelných výrobních bloků nesplňuje ekologické podmínky a budou je muset nahradit moderními technologiemi spalování,“ dodal K. Firla. O tom, že české firmy mají pro energetiku co nabídnout, hovořil například Ivo Koukník, viceprezident Rusatom Overseas. „České firmy jsou jednou z mála zemí na světě zajistit, až na hlavní chladicí čerpadla, dodávku všech částí jaderné elektrárny. Jedná se o nádobu reaktoru, parogenerátory, turbíny, generátory, SKŘ, vzduchotechniku, potrubí, transformátory, až pod vlastní výstavba a zemní práce,“ řekl zástupce Rusatom Overseas.
O tom, že konference nosí známku odbornosti právem, svědčí např. prezentace Ivo Váši, zástupce ÚJV Řež o vodíkových systémech. „Chemička v Neratovicích vypouštěla vodík do ovzduší, my jej nyní využíváme a slouží jako palivo pro místní autobus,“ říká. Zástupce ústavu taktéž přiblížil účast specialistů z Řeže na verifikaci vzdálených vírů obřího letadla Airbus A380. „Jde o velice důležitý výzkum, protože víry, které za sebou každé letadlo zanechává, by mohlo prodloužit dobu přistání dalšího letadla. Zvláště se to pak týká velkých letadel. My jsme prokázali, že tento superairbus neprodukuje nic, co by prodlužovalo distanční vzdálenosti,“ vysvětlil Ivo Váša. Zástupce ÚJV Řež přiblížil i probíhající výzkumy optimálního uložení palivových článků na experimentálním reaktoru LR-0 (o tomto přineseme bližší informace v aktuálním čísle časopisu All for Power).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Zleva František Hezoučký, Yves Brachet, Roman Zdebor a Laurent-Olivier CoudyereZa předsednickým stolem (zleva) Miroslav Kawalec, Dag Wiesner, Petr Závodský a Jiří JanoušekPrezentace partneru - v popředí model turbiny ArabelaPohled do sálu kongresového centra ClarionPartneři konference AFP 2011

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Energetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou tříduEnergetici zvolili nejlepším fyzikářem pedagoga z Českých Budějovic. Získal titul ČEZ Ámos a exkurzi pro celou svou třídu (71x)
O tomto víkendu byla v Praze završena anketa Zlatý Ámos 2014, která již dvacet let volí a oceňuje nejoblíbenější pedagog...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (64x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Teplárna Otrokovice zve na Seminář energetiků (57x)
Teplárna Otrokovice pořádá XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ, který se koná 23. - 25. ledna 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicí...