Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Kompletní dodávka kotlů Bosch umožňuje snadnou montáž na místě a rychlé uvedení do provozu

Kompletní dodávka kotlů Bosch umožňuje snadnou montáž na místě a rychlé uvedení do provozu

Publikováno: 25.8.2017, Aktualizováno: 21.9.2017 10:41
Rubrika: Spalovny

O doplňující informace jsme požádali Ing. Václava Kleina, vedoucího Obchodní divize Průmyslové kotle Bosch firmy Bosch Termotechnika s.r.o.

Popišme si rozsah vaší dodávky?
Celý závod ve Frýdku Místku je zásobován z jedné centrální kotelny s šesti kotli Bosch, které dodávají technologickou páru pro potřeby výroby a třemi teplovodními kotli Bosch, které slouží k vytápění areálu. Tato skladba je dále doplněna o 12 kotlů značky Buderus od koncernu Bosch Termotechnika. Kotle jsou rozmístěny v decentrálních kotelnách po celém závodu a slouží k vytápění budov kanceláří a dodávce teplé užitkové vody.

Základní rozsah funkcí řídicího systému parních kotlů

Technická data kotlů v hlavní kotelně

  • 3 x Bosch UL-S-IE 4 000 x 10, jmenovitý parní výkon 4 000 kg/hod., střední provozní tlak 8 bar, účinnost 95,4 %, výkon ekonomizéru 175 kW, hořáky Weishaupt WMG30/2A ZM-3LN, garantované emise NOx 80 mg/m3, regulační rozsah hořáků 1:5,7
  • 2 x Bosch UT-L 18 x 6, jmenovitý výkon teplovodního kotle 2 500 kW, maximální přípustný provozní tlak 6 bar, účinnost 95,7%, výkon ekonomizéru 111 kW, hořáky Weishaupt WM-G30/1-A ZM-3LN, garantované emise NOx 80mg/m3, regulační rozsah hořáků 1:6,5
  • 1 x Bosch UT-L 4 x 6, jmenovitý výkon teplovodního kotle 1 000 kW, maximální přípustný provozní tlak 6 bar, účinnost 95,8%, výkon ekonomizéru 45 kW, hořáky Weishaupt WM-G20/2-A ZM-3LN, garantované emise NOx 80mg/m3, regulační rozsah hořáků 1:5,2
Pokrokový regulační a řídicí systém pro kotlová zařízení
Přehledné dialogové okno Zobrazení nádrže napájecí vody

Co vše spolu s vlastním kotlem dodáváte?
Naše kotle Bosch jsou dodávány kompletně zaizolované, včetně namontovaných armatur, ekonomizéru, hořáku, rozvaděče a řídicího systému kotlů a nadřazeného řídicího systému - vše elektricky propojené. K parním kotlům bylo dodáno i příslušenství v podobě kompletně nastrojené napájecí nádrže včetně napájecích čerpadel a tzv. odplyňováku – taktéž zaizolované a elektricky propojené. Tato kompletní dodávka umožňuje velice rychlou montáž na místě, při které nedochází k chybám při montáži a tím je zařízení velice rychle připravené k uvedení do provozu a následnému provozování.

Jaký byl použitý řídicí systém?
Počínaje rokem 2001 používá firma Bosch Industriekessel GmbH jako první výrobce kotlů sériově u kotelen s válcovými kotli řídicí systémy, založené na výkonném řídicím modulu s programovatelnou pamětí SPS. Tento koncept měl pronikavý úspěch na trhu a dnes již patří k standardní výbavě. Řídicí systémy byly v průběhu doby zdokonalovány a nyní nabízíme již druhou generaci, která byla uplatněna i ve válcovně ArcelorMittal. I nadále jsou všechny regulační a řídicí funkce programovatelných řídicích systémů vybaveny moderní sběrnicovou technikou. Nově jsou uplatněny graficky vedené intuitivně obsluhovatelné dotykové displeje Touch-Screen Displeys, poskytující ještě vyšší transparentnost a dostupnost provozních údajů.

Popišme si harmonogram příprav.
Jednání s Arcelor Mittal začalo v průběhu roku 2012, kdy společně se zákazníkem a projektantem docházelo k návrhu různých a často se měnícím technických variant. Dne 30. 3. 2016 byl podepsán kontrakt s ČEZ Energetické služby na kompletní rekonstrukci zdrojů teplé vody a páry a rozvodů v celém závodě. Na realizaci tohoto projektu bylo dáno generálnímu dodavateli necelých 12 měsíců, což byl s ohledem na nepřerušený provoz válcovny velice ambiciózní termín. Výsledek celého toho několikaletého plánování a výstavby je však skvělý a zákazník je s výsledkem nadmíru spokojený.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (57x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů (39x)
Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňová...
ČEZ ESCO provede kompletní opravu obřího kotle pro TAMEH Czech, energetiku huti ArcelorMittal OstravaČEZ ESCO provede kompletní opravu obřího kotle pro TAMEH Czech, energetiku huti ArcelorMittal Ostrava (36x)
Společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO, získala zakázku na opravu kotle K11, který zajišťuje dodávky páry pro...