Nacházíte se:  Úvod    Rozhovory    „Jihoafrická republika chce během následujících patnácti let investovat 60 až 70 miliard amerických dolarů do nových jaderných elektráren,“

„Jihoafrická republika chce během následujících patnácti let investovat 60 až 70 miliard amerických dolarů do nových jaderných elektráren,“

Publikováno: 29.11.2016
Rubrika: Rozhovory, Firemní zpravodajství

uvedl v rozhovoru pro All for Power Petr Haramul, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu (Jihoafrická republika – JAR).

Jsou z minulosti na trhu JAR etablovány nebo všeobecně stále známy české a slovenské firmy z oboru energetiky?
Ano. V minulosti do Jihoafrické republiky dodávaly kupříkladu firmy TOS či MEZ, ale bylo zde i velké povědomí o Strojexportu. U spousty domácností lze nalézt elektrometry „made in Czechoslovakia“. To se ovšem s dobou změnilo a postupně sem začali dovážet své produkty i výrobci z jiných zemí, např. z Německa nebo Anglie.

Přibližme si aktuální energetický mix v JAR.
Energetický mix JAR je založen hlavně na využití uhlí, které tvoří 72 % vyrobené energie. Následuje ropa, zemní plyn, jaderná energie s 3 % a obnovitelné zdroje, především vodní. Rychle rostoucí ekonomika zároveň produkuje velké množství emisí CO2, proto je cílem vlády dosáhnout do roku 2030 až 20 tisíc MW energie generované z obnovitelných zdrojů. V současnosti je tímto způsobem získáváno pouze 1 % energie.

Disponuje vláda JAR taktéž plány do roku 2030, 2040, 2050 - jaké má třeba EU?
Vláda plánuje a zahajuje sérii opatření a pobídek, protože naplňování environmentálních strategií je stále velmi nízké. Jde například o zavedení uhlíkové daně, podporu nezávislých výrobců elektřiny (v současnosti se na celkové produkci podílí pouze 1 500 MV), zvýšení efektivity přenosové soustavy, celkové snižování závislosti na uhlí a jeho podílu na znečištění životního prostředí pomocí zavedení čistých uhelných technologií (CCT – clean coal technologies). V rámci čistých technologií bude hrát zvýšenou úlohu i zavádění technologií CCS – zachycování a ukládání oxidu uhličitého, a to hlavně v petrochemickém průmyslu.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je dále podporován programem Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP), který financuje již na 64 projektů v hodnotě až 300 milionů korun s kapacitou 3 933 MW, a dalších 47 projektů je ve fázi vývoje. Díky tomu se JAR stává 12. nejatraktivnějším cílem investic do obnovitelných zdrojů energie na světě. Investice do nových elektráren jsou plánovány hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů, jejichž podíl na energetickém mixu je dnes velmi nízký. Z toho důvodu JAR stanovila, že do roku 2030 vybuduje nová zařízení využívající obnovitelné zdroje o kapacitě 18 200 MW. Jaderné elektrárny by měly také hrát významnou roli a do stejného časového horizontu generovat 9 600 MW. V případě uhelných elektráren se do roku 2030 předpokládá zvýšení kapacity o 7 500 MW. Od doby ukončení apartheidu totiž země nepostavila nové uhelné elektrárny, které by vykryly nárůst spotřeby, a naopak elektrárny postavené v 80. letech se blíží hranici životnosti. Ve výstavbě jsou nyní dvě obří uhelné elektrárny, Medupi (6 × 800 MW) a Kusile (6 × 800 MW). Obě stavby však mají zpoždění, což způsobuje obavy z nedostatku elektrické energie především v příštím zimním období (na jižní polokouli červen až srpen následujícího roku).

Poruchovost starších konvenčních zdrojů je v JAR značně veliká, hlavně v transformačních stanicích. Místní domácnosti jsou na poruchy připravené, a proto vlastní téměř každá domácnost své generátory.

Mají české firmy šanci se na tomto trhu uchytit?
Z hlediska perspektivy českých firem a jejich uplatnění v energetickém sektoru jde o úkol možná náročný, nikoli však nemožný. Velký úspěch zaznamenala například česká společnost Hutní montáže z Ostravy, která v roce 2013 získala kontrakt na montáž části kotle prvního bloku právě v budované elektrárně Kusile v provincii Mpumalanga a zřejmě získá opci i na výstavbu dalších bloků. Vedle toho se předpokládají i průzkumy ložisek břidlicového plynu a v plánu je i vybudování LNG infrastruktury pro import a distribuci za účelem větší diverzifikace. Podle průzkumu energetického trhu bylo přibližně 72 % celkové spotřeby primární energie uspokojeno uhlím. Pohonné hmoty zastoupily 22% podíl, zemní plyn a jaderná energie po 3 %. Obnovitelné zdroje neposkytly ani 1 %.

Příležitosti jsou například v oblasti subdodávek pro modernizaci a rozšiřování přenosové soustavy a distribučních zařízení. Pro české podniky je perspektivní především budování nových tepelných elektráren. Co se týká energetického mixu, v JAR lze nalézt elektrárny od uhelných, jaderných či plynových až po ty vodní a samozřejmostí jsou i solární elektrárny. V současné době se pracuje na vybudování plánů pro další léta, podobně jako je má nastaveny EU. Jihoafrická republika si stanovila za cíl investovat během následujících patnácti let mezi 60 až 70 miliardami amerických dolarů do výstavby flotily nových jaderných elektráren.

Předpokládám, že v JAR není 100% dostupnost elektřiny…
Vzhledem k tomu, že elektrická energie není dostupná ve všech koutech země, tak se stát snaží najít investory, kteří by pomohli se zasíťováním míst, kde elektřina není k dispozici.

V jakém stavu je v JAR elektrizační síť, přenosová soustava?
Stav elektrizační sítě v JAR je rozdílný. JAR dnes disponuje přibližně 45 700 MW instalovaných kapacit, ale celkový výstup je nižší. Produkce elektřiny je z 95 % v rukou státní společnosti Eskom, 88 % elektřiny je vyrobeno v uhelných elektrárnách, 6,5 % zajišťuje jaderná elektrárna Koeberg. Problémem zůstává nespolehlivá dodávka elektřiny a její výpadky, proto se předpokládají investice nejen do zvýšení produkce a kapacity, ale i do modernizace distribuční soustavy.

V současnosti jsou totiž možnosti produkce a distribuce elektřiny značně omezené, jelikož rozdíl mezi poptávkou energie ve špičce a nejvyšším potenciálním výkonem je velmi malý. Eskom dokonce požádal, aby největší průmyslové firmy snížily svou spotřebu ve špičce o 10 %, aby se tak zabránilo přetížení a výpadku přenosové soustavy. Podle ministerstva energetiky dosáhl vrchol poptávky v roce 2013 hodnoty 44 005 MW. To je velmi blízko maximálnímu výkonu instalovaných kapacit. Podle společnosti Bloomberg má Eskom v plánu vynaložit 49 miliard dolarů na výměnu zastaralých zařízení a výstavbu nových.

Prosím o nástin seznamu největších akcí o energetice (výstavy, veletrhy…).
Mezi největší energetické akce, které se v JAR konají, patří: Oli & Power, Power&Electricity World Africa v termínu 28. a 29. 3. 2017 v Sandton Convention Centre, kde se zároveň konají čtyři konference, Power-Gen Africa a samozřejmě Electra Mining. Společnost Eskom, která má pod kontrolou 95 % trhu, pořádá vlastní výstavu spojenou s konferencí. Co se týká těchto akcí, organizuje agentura CzechTrade kolektivní prezentace českých firem na významných veletrzích. Naši vystavovatelé představují své výrobky na společném pavilonu ČR, který svou velikostí láká pozornost o poznání více než individuální stánek. Před akcí oslovujeme místní společnosti s profily účastníků a během veletrhu jsme firmám plně k dispozici, např. při jednáních s místními partnery. Šance na navázání dobrých obchodních kontaktů se tak významně zvyšuje. Navíc firmě ušetříme čas, náklady i veškerou námahu.

Jak nejsnáze se na trh JAR dostat? Pomohl CzechTrade k průniku na trh JAR v poslední době na tento trh?
V současnosti vede ideální cesta přes tendry společnosti Eskom, které jsou vypsané na jejích stránkách. Jak jsem již zmínil, podnik Eskom dodává kolem 95 % jihoafrické elektřiny a pokrývá přibližně 45 % energetických požadavků kontinentu.

Kancelář CzechTrade v Johannesburgu pomohla za poslední dobu proniknout na zdejší trh několika společnostem a nadále s nimi udržuje aktivní kontakt a snaží se jim pomoci nalézt další příležitosti. Pro konkrétní představu o naší práci poskytujeme českým exportérům individuální služby od detailního průzkumu trhu přes oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o český produkt, zjištění informací o konkurenci, náležitosti v oblasti certifikací, daní, zprostředkování právního poradenství až po organizaci obchodních jednání se zahraničními firmami.

Největším přínosem spolupráce české firmy s naší agenturou jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti, které mohou nabídnout naši zahraniční zástupci. Dlouhodobě působíme přímo v teritoriu, známe aktuální dění na místním trhu, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk i kontakty. Exportérům pomáháme odhalovat nové příležitosti.

Popište, prosím, úroveň zajištění vložených investic v JAR.
Co se týká zajištění investic v JAR, je to dosti individuální a není možné říci obecně. 

Předpokládám, že podnikání v JAR pomůže společný podnik nebo zaměstnávání místních lidí…
Založení společnosti je dost zdlouhavá procedura, ale bez toho je na místním trhu téměř nemožné být konkurenceschopný. S procedurou jsou spojeny i legislativní záležitosti, kde je kupříkladu zapotřebí zaměstnávat místní obyvatele.

Je v JAR dostatek montážních kapacit?
V JAR je jich veliký nedostatek, hlavně kvůli zavedení BEE (Black Economic Empowerment). Klasickým problémem je neodbornost. Příkladem může být nedostatek svářečů. 

Jaká je úroveň zajištění bezpečnosti obchodníků nebo montážníků ze zahraničí?
Úroveň bezpečnosti se odvíjí od lokality, ve které se budete pohybovat. V každém případě je nutná velká opatrnost a důsledná bezpečnostní opatření.


Petr Haramul
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem z obchodu, kdy působil jako obchodní ředitel, je Petr Haramul přesvědčen o smysluplnosti podporovat české exportéry v teritoriu JAR a subsaharské Afriky. Petr Haramul odjíždí do JAR z pozice exportního konzultanta v oboru energetika, před kterou byl ředitelem společnosti působící ve financování výrobních podniků. Své nové působiště vidí jako nejlepší alternativu pro české exportéry, kteří hledají nové vhodné příležitosti za již přesycené trhy v Evropě a Asii. V jeho kompetenci bude i přesah na celou subsaharskou Afriku. Ve své funkci chce mířit na tradičně silné oblasti, jako je energetika, strojírenství a vodohospodářství.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Petr HaramulProdukce elektřiny je z 95 % v rukou státní společnosti EskomEnergetický mix JAR je založen hlavně na využití uhlí, které tvoří 72 % vyrobené energie – ilustrační fotoJAR je 12. nejatraktivnějším cílem investic do obnovitelných zdrojů energie na světěJaderné elektrárny by měly také hrát významnou roli – ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (72x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
Gazprom Export a MND otevřely podzemní zásobník plynu Dambořice (51x)
Podzemní zásobník plynu v Damořicích poblíž Hodonína byl dnes uveden do provozu. Zásobník je provozován společností Mora...
ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komiseERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise (50x)
Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes vydal dvě cenová rozhodnutí, cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, kterým se mění cenov...