Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    „Harmonogram byl sestaven velmi ambiciózně, to uznáváme,“

„Harmonogram byl sestaven velmi ambiciózně, to uznáváme,“

Publikováno: 29.12.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:50
Rubrika: Elektrárny, Rozhovory

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Dag Wiesner, ředitel útvaru realizace investic společnosti ČEZ, a. s.

Jak zatím hodnotíte investiční akci v Tušimicích?
Jedná se o první investiční akci tak velkého rozsahu po dlouhé době. Navíc byl v ČR poprvé použit postup, kdy na dvou blocích je prováděna komplexní obnova, zatímco zbývající dva bloky jsou v provozu. Vzhledem k uvedené skutečnosti byl přesto harmonogram komplexní obnovy postaven velmi ambiciózně, to uznáváme. Pravdou je, že ne všechna očekávání byla plně splněna a dílčí neplnění znamenají ve svém důsledku skluz ve výstavbě v řádu měsíců oproti původním předpokladům. Předpokládáme nicméně, že částečně by toto zpoždění mělo být eliminováno v rámci II. etapy komplexní obnovy, ve které mj. zúročíme zkušenosti z I. etapy.

Proč ke zpoždění podle Vás došlo?
Dílčí skluzy spočívaly v pozdějším předání projektových výstupů nutných pro koordinaci díla, předávání stavebních připraveností, opožděných dodávkách a prodloužení uvádění díla do provozu. Zkušenosti pro další projekty, především pro Prunéřov, jsou k nezaplacení. Díváme se na to pozitivně a zkušenosti naplno implementujeme do procesu komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II, i do II. fáze tušimické obnovy, jak jsem již předeslal.

Co chcete Vy, jako zástupce investora, změnit na průběhu realizace II. etapy?
S ohledem na využití synergického potenciálu vyplývajícího ze skutečnosti, že rozhodující část dodavatelských subjektů je shodná, byla ve společnosti ČEZ, a. s., k 1. listopadu 2009 provedena organizační změna spočívající ve vytvoření společného vedoucího obou projektů na Tušimicích a Prunéřově tak, abychom mohli využít synergie na obou těchto projektech.

Musel se v souvislosti s tím navyšovat rozpočet?
Rozpočet, verifikovaný na základě smluvně daných vztahů, je v současné době držen a jsou činěny nezbytné kroky k jeho nepřekročení. To je vzhledem k počtu nepředvídatelných změn, které jsou přirozenou součástí komplexní obnovy zařízení elektrárny, velmi dobrá zpráva. Během dvou let jich bylo asi tisíc.

Akce tohoto typu s sebou přinášejí i pro investora mnoho praktických zkušeností z oblasti manažerského řízení.
Pro zajištění řízení tuzemských projektů na straně investora byl zvolen typový projektový  tým, tento model využívá tzv. poolu specialistů, kteří jsou nominováni na projekty. Tento model má zajistit přenos best practice mezi projekty a zároveň udržet pracovníky, jejichž zkušenosti jsou a především budou velkou devizou pro připravované projekty, kde již nechceme připustit další opakování chyb.

Prosím o konkrétní příklad.
Ve spolupráci s generálním dodavatelem projektu, ŠKODA PRAHA Invest, jsme vytipovali oblasti, které je třeba precizovat. Velmi významnou oblastí je např. dokladování celé realizace díla, což v praxi znamená velké množství dokumentace, kde bez jednoznačně vydefinovaných procesů a odpovědností může dojít k nedorozuměním vrhajícím špatné světlo na všechnu odvedenou práci.

Jaké náklady, z celkové plánované výše 26 miliard korun, představují investice do odsíření a dalších ekologických zařízení?
Nové odsíření je navrženo i s ohledem na očekávanou budoucí kvalitu spalovaného uhlí. Objem této investice činí cca 5 % celkových nákladů projektu. I ostatní navržené technologie respektují požadavky na maximální eliminaci dopadů na životní prostředí. Mimo oblast snižování emisí byla řešena i oblast hospodářství odpadních vod a vedlejších energetických produktů. Investice do ekologie činí cca 10 % celkové částky na celou obnovu Elektrárny Tušimice II.

Na jak dlouho bude tušimická elektrárna plnit emisní limity?
Emisní limity pro obnovenou elektrárnu vycházely z požadavků na emisní limity stanovené pro budoucí, zvláště velké zdroje znečišťování do roku 2016, což znamená SO2 200 mg/Nm3, NOx 200 mg/Nm3, CO2 250 mg/Nm3 a TZL 20 mg/Nm3. Pokud budou normy dále zpřísněny, budeme to řešit. S provozem elektrárny totiž počítáme do roku 2035.

Zajímalo by mě, jak rozsáhlý tým řídíte a jaká je Vaše manažerská role na Tušimicích?
Jde o cca 50 specialistů na investorskou činnost, kteří mají na starosti zejména dozor nad generálním dodavatelem projektu, společností ŠKODA PRAHA Invest, spolupracují na procesu změn projektu, komunikují s příslušnými orgány statní správy. Já mám především na starosti strategická rozhodnutí, změnová řízení, řeším kapacitu projektového týmu a personální obsazení tohoto týmu, řeším komunikaci směrem k orgánům společnosti ČEZ, a. s.

Můžete uvést technické zajímavosti nebo nasazení nějakých nových technologií, materiálů a zařízení v rámci rekonstrukce?
Za zmínku jistě stojí provedení tzv. čistých kouřovodů. Touto zajímavostí je zaústění čistých kouřovodů z bloků č. 23 a 24 do chladící věže č. 3 a z bloků č. 21 22 do chladící věže č. 1. Kouřovody jsou zhotoveny z laminátu. Po dokončení II. etapy pak stávající komín elektrárny ztratí své opodstatnění a je možné jej odstranit, takže se Tušimice stanou první elektrárnou v Česku, která nebude mít komín. Další zajímavostí je instalace vzduchem chlazených generátorů, díky čemuž bude zrušeno vodíkové hospodářství. Technologie elektrárny bude monitorována, řízena a zabezpečena distribuovanými řídicími systémy. Půjde o hlavní výrobní blok a odsíření (systém Siemens SPPA T3000), nebloková zařízení (Metso Damatic XD) a rozvodny a rozvaděče (ŘS Power CC).

Na konferenci Jádro proti krizi v Brně (MSV) bylo velmi diskutovaným tématem to, zda a jak může ČEZ, a. s., v rámci svých investic „preferovat“ české dodavatele, alespoň v rámci investic na území Česka?
Historicky vzato mají tuzemské firmy ty nejlepší předpoklady vrátit se mezi významné dodavatele energetických investičních celků. Taktéž velmi záleží, jakou optikou se na tuto problematiku budeme dívat. U velkých technologických celků typu kotel, turbína, odsíření je trh segmentován a počet dodavatelů je konečný. Mimo uvedené segmenty trhu je ale potenciál pro tuzemské firmy značný a byla by škoda tohoto potenciálu nevyužít. Pokud se podíváme na stávající projekty obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ, působí zde mix dodavatelů, kteří byli vybráni na základě soutěže. Jinými slovy, vždy nám jde o přijatelný poměr cena/výkon.

Ing. Dag Wiesner
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1998 nastoupil do společnosti Alstom ČR. Poté pracoval v bulharské pobočce Alstom v Sofii. Od roku 2006 působil
ve firmě Slovenské elektrárne, v roce 2008 začal pracovat ve Skupině ČEZ, kde má na starosti útvar realizace investic. V působnosti útvaru jsou nyní komplexní obnova
Elektrárny Tušimice II, výstavba nového zdroje Elektrárny Ledvice, od listopadu letošního roku též projekt Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II a od roku 2010 nový paroplynový
zdroj v Elektrárně Počerady. Do rozsahu odpovědnosti na přelomu let 2010 a 2011 přibude též jeden až dva projekty v zahraničí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (37x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
„Ďábel je skrytý v detailu,“„Ďábel je skrytý v detailu,“ (30x)
říká s nadsázkou o obnově jaderného zdroje v Dukovanech Ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva společno...
„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“ (27x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Maralík, ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ, a. s....