Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Elektrické generátory a motory    Generální oprava elektrostatických odlučovačů bloku 1 a 2 v Elektrárne Nováky

Generální oprava elektrostatických odlučovačů bloku 1 a 2 v Elektrárne Nováky

Publikováno: 18.11.2016
Rubrika: Elektrické generátory a motory

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., v rámci generální opravy 1. a 2. bloku slovenské Elektrárny Nováky (ENO) zahájila od ledna 2015 práce na opravě elektrostatických odlučovačů EKG s plánovaným termínem dokončení EO obou bloků do prosince 2015. V článku je blíže popsán průběh opravy.

Závod Elektrárny Nováky (SE-ENO) s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 266 MW je tepelnou elektrárnou, pracující na bázi spalování hnědého uhlí. Výroba elektrické energie v této elektrárně probíhá ve dvou provozech, ENO A a ENO B. Provoz ENO B tvoří dva bloky 110 MW.

Řízení technologie bloků 1, 2 ENO B, všechny základní funkce (regulační obvody, sekvenční řízení, zabezpečovací systém ochran, informace pro obsluhu a individuální ovládání akčních členů) jsou realizované řídicím systémem Ovation. Řízení technologie odsíření bloků 1 a 2 ENO B je v současnosti realizované a zastřešované řídicím systémem RS3 od firmy Rosemount. Investiční projekt nazvaný „ENO09012_Investičný podiel GO 2015 Blok 1, 2“ se skládá z dílčích projektů:

 • Kotel.
 • Elektroodlučovače.
 • Odsíření.
 • Turbína.
 • Generátor.
 • AMS.

Rekonstrukce EO byla prováděna za účelem splnění emisních limitů k 1. 1. 2016 v návaznosti na směrnici č. 2010/75/EÚ o průmyslových emisích (IED) a vyhlášku Ministerstva životního prostředí SR č. 410/2012 Z.z. Rekonstrukce EO byla navržena po technické části tak, aby hodnota úletu TZL do ovzduší byla maximálně 18 mg/Nm3R.

Za každým blokem 350 t/h byly použity čtyřsekcové horizontální odlučovače 2 × EKK. Byly plně využity prostory stávajících EO a podpěrných ocelových konstrukcí. Byla provedena vyměněna vnitřních aktivních částí EO a opraveny skříně EO včetně obslužných schodišť. Vstupní a výstupní díly EO byly zachovány a případně opraveny. Byly dodány nové VVN zdroje.

Rekonstrukcí byly nahrazeny vestavby stávajících EO 2 × EKG 1-26-15-7-4-250-6-1 (ZVVZ) na nový typ vestavby vnitřních aktivních částí, asice 2 × EKK 1-26/23-15-4-(0,35/4,48-3 × 0,4/4,48)- 12-C-L firmy ZVVZ-ENVEN Engineering, a.s.

Rozsah dodávek a činností
Dodávky:

 • Kompletní realizační dokumentace.
 • Dodávka dílů pro GO dvou kusů EO EKG1-26-15-7-4-250-6-1 , tzn. veškeré vnitřní části EO, plechy na plátování skříní, vstupních a výstupních dílů EO, zdroje VVN, ŘS, kompletní izolace skříní EO a vstupních a výstupních dílů.
 • Demontáž a montáž zařízení, měření tloušťky stěn skříní, vstupních a výstupních dílů EOa následná oprava plátováním.
 • Zaškolení personálu ENO.
 • Zprovoznění zařízení.
 • Účast při zkušebním provozu.

Zařízení, které zůstalo původní:

 • Vstupní díl.
 • Výstupní díl.
 • Výsypky.
 • Odvod odprašků od výsypek.
 • Vzduchotěsný uzávěr výsypek.
 • Ocelová konstrukce.
 • Plošiny.
 • Schodiště.
 • Svody dešťové vody ze střechy.

Hlavní subdodavatelé:

 • ZVVZ Machinery a.s. – výroba strojní části
 • BAS Elektra Brno s.r.o. - elektročást
 • Bilfinger Industrial services CZ s.r.o. - izolace
 • LT & S s.r.o. - doprava

Garantované výstupní parametry
Pro zadané vzduchotechnické parametry musí být hodnota koncentrace TZL (tuhých znečisťujících látek (na výstupu z každého EO při ustálených provozních podmínkách kotle v půlhodinových průměrech ≤ 18 mg/m3R (vztaženo na 0°C, 101 325 Pa, suchý plyn, 6 % obj. O2). Koeficient přisávání EO při ustálenýchpodmínkách kotle musí být ≤ 3,5 %, tlaková ztráta EO (rozdíl celkového tlaku vztaženého na vstupní/výstupní přírubu EO) musí být ≤ 200 Pa, hodnota maximální hladiny hluku ve vzdálenosti do 1m vnějšího povrchu izolace EO s vyloučením vlivu okolního zařízení musí být ≤ 85 dB(A).

Průběh realizace

 • Od 1/2015 byly zahájeny práce na realizační dokumentaci.
 • Odstávka bloku č. 2 a oprava EO (demontáž, dodávky a montáž) probíhala podle harmonogramu od 3/2015 do 09/2015.
 • Odstávka bloku č. 1 a oprava EO (demontáž, dodávky a montáž) probíhala podle harmonogramu od 5/2015 do 11/2015.
 • Uvedení do provozu blok č. 2 - ENO B 23. 9. 2015.
 • Uvedení do provozu blok č. 1- ENO B 4. 12. 2015.
 • Zkoušky zařízení začaly v říjnu 2015 a ukončeny v listopadu 2015. Zkušební provoz byl ukončen ve 12/2015.
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY:
Jedná se o parametry na vstupu do aktivní části EO. Vztaženo na jeden kus EO tj. ½ bloku.
Množství spalin maximální - normální sta 81,9 m3N/s
tomu odpovídá: maximum - efektivní stav 141,1 m3ef/s
Obsah O2 ve vlhkých spalinách max. 7,0 % obj.
Koncentrace TZL - normální stav 55 g/m3N
tomu odpovídá - efektivní stav 32 g/m3ef
Obsah H2O ve spalinách 11 % obj.
Teplota - minimální 175°C

Overhaul of the electrostatic precipitators of units 1 and 2 at the Nováky power plant
In January 2015 ZVVZ-Enven Engineering commenced works on the electrostatic precipitators EKG on units 1 and 2 of the Nováky power plant (ENO) in Slovakia as part of an overhaul with a projected completion date of both EO units by December 2015. The article further describes the progress of the overhaul.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
FOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮFOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮFOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮFOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮFOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮFOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮFOTOREPORTÁŽ Z MONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ODLUČOVAČŮ

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Generální oprava elektrostatických odlučovačů bloku 1 a 2 v Elektrárne NovákyGenerální oprava elektrostatických odlučovačů bloku 1 a 2 v Elektrárne Nováky (15x)
ZVVZ-Enven Engineering, a.s., v rámci generální opravy 1. a 2. bloku slovenské Elektrárny Nováky (ENO) zahájila od ledna...