Nacházíte se:  Úvod    Kogenerace, decentrální energ.    Energy contracting pro obecní budovy

Energy contracting pro obecní budovy

Publikováno: 22.11.2018
Rubrika: Kogenerace, decentrální energ.

Údržba obecních budov, jako jsou školy, domovy pro seniory, plavecké bazény, sportovní haly apod. tvoří velkou položku rozpočtů obecních či městských úřadů. Pokud chce obec výrazně snížit náklady na provoz a údržbu zmíněných zařízení, musí dříve či později začít i s rekonstrukcí vytápění těchto objektů.

Majitel, tedy město či obec, může rekonstrukci provést buď na vlastní náklady, nebo oslovit investora, který se postará nejen o kompletní rekonstrukci kotelny, ale bude zajišťovat i její provoz. V takovém případě se jedná o tzv. energy contracting projekt. Jeho výhodou je, že se majitel nemovitosti nemusí starat ani o rekonstrukci kotelny a s tím spojenou administrativu, ani o následný provoz. Vlastník investorovi pouze pronajme prostory kotelny k rekonstrukci a instalaci nové technologie. Investor, který je majitelem veškeré nově instalované technologie kotelny, pak zajišťuje dodávky tepla a elektřiny do objektu.

Rekonstrukce kotelny v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích

Kompletní rekonstrukce kotelny domova pro seniory proběhla od července do září 2017. Samotné rekonstrukci předcházela dvouměsíční lhůta na zpracování projektové dokumentace.

Původní energetické zázemí domova pro seniory bylo tvořeno dvěma oddělenými kotelnami. V kotelně 1 se nacházely čtyři plynové kotle o celkovém výkonu 169,2 kW a elektrický ohřívač vody o kapacitě 1 000 litrů. Kotelna 2 byla vybavena třemi plynovými kotli o celkovém výkonu 128 kW. Jednalo o zastaralou technologii, část pocházela z roku 2001, některá zařízení byla ještě starší. Celá soustava fungovala bez možnosti automatické regulace, přičemž s rostoucí amortizací vybavení se zvedaly i náklady na opravy a údržbu. Obě kotelny byly od sebe navíc odděleny. V případě výpadku tedy byla ohrožena dodávka tepla do příslušné části budovy.

Celková rekonstrukce zahrnovala kompletní přestavbu kotelny 1, propojení kotelen 1 a 2 a změnu využití kotelny 2. Kotelna 1 byla nově osazena centrálním zdrojem tepla: dvěma novými plynovými kotli o celkovém výkonu 300 kW a kogenerační jednotkou TEDOM Micro T30 SPI o elektrickém výkonu 30 kW a tepelném výkonu 62 kW. Kogenerační jednotku lze navíc využít i jako záložní zdroj při výpadku elektrické sítě. Akumulaci tepla zajišťují 2 zásobníky o objemu 2 x 1 500 litrů. K ohřevu teplé vody byl instalován nový zásobník o objemu 1 000 litrů.

Veškeré rozvody byly osazeny oběhovými čerpadly s automatickou regulací výkonu, byl zde zprovozněn i nový systém MaR, který zajišťuje vizualizaci aktuálního provozního stavu kotelny, nastavování provozních parametrů a umožňuje monitorování a ovládání celé kotelny na dálku. Kotelna 2 změnila funkci na „domovní předávací stanici“. Tři původní plynové kotle byly demontovány a domovní rozvod byl přímo napojen na zdroj tepla v kotelně 1.

Rekonstrukce kotelny v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích byla provedena firmou TEDOM a.s., která ji sama naprojektovala, zrealizovala a zainvestovala. Protože se jedná o typický příklad EC projektu, je TEDOM zároveň i dodavatelem energií pro domov pro seniory. TEDOM jako investor rovněž nese veškeré náklady spojené s údržbou a provozem kotelny, revizemi, servisem jednotlivých prvků apod. Domov sv. Antonína tak má dlouhodobě zajištěnu dodávku energií za předem dohodnutých podmínek, nemusí se starat o servis a provoz kotelny a navíc má zajištěn i nouzový zdroj elektřiny pro případ výpadku elektrické sítě.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Obr. 1 – Domov pro seniory Dům sv. Antonína, Moravské BudějoviceObr. 2 – Kotelna 1 po dokončení rekonstrukce (09/2017) – kogenerační jednotka, 2 akumulační nádoby

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Decentralizovaná výroba energie z tapů jako řešení pro změnu v nakládání s odpadyDecentralizovaná výroba energie z tapů jako řešení pro změnu v nakládání s odpady (51x)
Ústředním tématem článku je pohled na problematiku řešení energetického využití tuhých alternativních paliv (TAP) optiko...
Ředitele firmy TEDOM ocenili v BruseluŘeditele firmy TEDOM ocenili v Bruselu (50x)
Generální ředitel společnosti TEDOM, předního českého výrobce a exportéra kogeneračních jednotek, byl oceněn za přínos p...
Brandýskou elektrárnu opraví ČKD Blansko EngineeringBrandýskou elektrárnu opraví ČKD Blansko Engineering (46x)
Společnost ČKD Blansko Engineering zajistí celkovou rekonstrukci malé vodní elektrárny Brandýs nad Labem, kterou provozu...