Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Elektrické havarijné servopohony Regada

Elektrické havarijné servopohony Regada

Publikováno: 17.1.2018
Rubrika: Technologie, materiály

V druhom polroku 2017 Regada, s.r.o. predstavila nový rad elektrických servopohonov s integrovaným núdzovým napájaním založeným na superkondenzátoroch.

Spoločnosť REGADA, s.r.o. je tradičným a jediným výrobcom elektrických servopohonov na Slovensku. Tieto výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou automatizačných procesov v priemysle, tepelnom hospodárstve, chemickom priemysle, vodohospodárstve, kde v týchto potrubiach prúdia rôzne média. Regulácia týchto procesov je vykonávaná priemyselnými armatúrami ovládanými práve elektrickými servopohonmi. Ak v týchto prevádzkach dochádza k výpadkom elektrickej energie a nie je žiadúce aby tieto procesy pokračovali, sú armatúry na bezpečnostných pozíciách osadené takzvanými havarijnými servopohonmi vybavenými systémom naakumulovanej energie buď v pružine alebo elektrickom zdroji, najčastejšie v akumulátore. Úlohou týchto servopohonov pri výpadku energie je dané armatúry zatvoriť, otvoriť resp. prestaviť do bezpečnostnej polohy.

Firma Regada, s.r.o. doteraz používala pre servopohony akumulátorové záložné zdroje, ktoré majú obmedzenú životnosť, majú väčšie rozmery a umiestenie v prevádzkach bolo komplikované. Pre napájacie napätia 24 V sú tieto zdroje neúmerne drahé, preto naši zákazníci boli nútení používať konkurenčné servopohony. Nevýhodou týchto zdrojov bolo aj to, že sa nemohli nasadzovať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Pre prevádzky s napätím 24 V AC/DC firma Regada, s.r.o. vybavila svoje servopohony novým núdzovým napájacím systémom založeným na báze superkondenzátorov. Akonáhle nastane výpadok hlavného zdroja energie, systém v servopohone pripojí zabudovaný energetický modul SCAP a servopohon prestaví armatúru do zvolenej bezpečnostnej polohy. Po opätovnom nábehu energie sa do niekoľkých minút modul plne dobije a je pripravený na ďalší núdzový cyklus.

Výhodou týchto zdrojov v porovnaní s akumulátormi je ich vysoká životnosť, až 1 milión nabíjacích/vybíjacích cyklov. Superkondenzátory nemajú pamäťový efekt, ich prevádzka je bezúdržbová a lepšie odolávajú nízkym teplotám klesajúcim aj do -40°C, kde sú elektrické servopohony často nasadzované. Pri teplotách do +55°C vydržia pracovať viac ako 10 rokov, nakoľko sa využívajú iba v prípade havárie. Pri ukončení požadovaného pracovného cyklu elektronika zabezpečuje ich vybitie, aby pri údržbe a zoraďovaní, kedy je potrebné servopohon otvoriť, nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Prvými servopohonmi, vybavenými takýmto záložným zdrojom, budú inteligentné elektrické servopohony REMATIC s výkonom elektromotora do 50 W. Pre zákazníkov sú pripravené najmä známe lineárne typy regulačných servopohonov STR 0PA, STR 0.1PA, STR 1PA so silami 320 N až 10 000 N a najnovšie typy nevýbušných servopohonov ULR 1PA-Ex, určených do výbušných prostredí, do max. sily 12,5 kN. Práve v nevýbušných servopohonoch sa uplatní výhoda týchto zdrojov, nakoľko ich uložením pod kryty servopohonov s typom ochrany „d“, nemôžu spôsobiť výbuch v nebezpečnej prevádzke. Pri malých typoch budú tieto zdroje uložené v samostatnom bloku a pripojené k servopohonom. Výhodou servopohonov s napájacím napätím 24 V AC/DC je aj možnosť dosiahnutia vyššej operačnej rýchlosti v havarijnom móde pre dosiahnutie zadanej bezpečnostnej polohy.

Ďalšími typmi vybavenými takýmito zdrojmi budú aj jednootáčkové servopohony používane pre klapky a guľové kohúty do krútiaceho momentu 100 Nm a servopohony pre režim prevádzky „Otvor – Zatvor“.

Regada emergency electric actuators
In the second half of 2017, the limited company Regata introduced a new line of electric actuators with an integrated emergency power supply based on supercapacitors.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Integrované núdzové napájanie založené na superkondenzátorochInteligentný elektrický servopohon REMATIC

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (60x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...
Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (52x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...
Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací roštTechnologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt (49x)
Ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno jsou instalovány dvě linky o kapacitě 14 tun za hodinu spalovaných odpadů. Obě ...