Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Elektrárna v Německu přemění 675 000 tun odpadu ročně na teplo a elektřinu

Elektrárna v Německu přemění 675 000 tun odpadu ročně na teplo a elektřinu

Publikováno: 14.12.2008, Aktualizováno: 12.7.2022 13:28
Rubrika: Spalovny

Infraserv Hochst je jednou z největších průmyslových zón v Evropě zaměřených na chemický, farmaceutický a zpracovatelský průmysl. Nová elektrárna na zpracování odpadů, která zde bude podle plánů dokončena v roce 2009, bude stát více než 400 milionů USD a bude největší jednotlivou investicí ve sto čtyřicetileté historii této lokality. Tento projekt pomůže Infraserv Hochst dodávat čistou elektřinu a teplo za konkurenceschopné ceny všem 90 společnostem, jež mají v dané lokalitě výrobní jednotky a pracoviště zaměřená na výzkum a vývoj. Elektrárna je největší svého druhu v Německu. Společnost ABB dodává pro tuto akci kompletní energetické a automatizované řešení.

Itegrované řešení zahrnuje široké spektrum elektrotechnických a automatizačních výrobků a systémú pro novou kogenerační elektrárnu na zpracování odpadu v prúmyslovém parku Infraserv Hochst v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Elektrárna bude vyrábět 70 megawatru elektrické energie a 250.000 tun páry z recyklovaného komunálního a komerčního odpadu pro 90 společnosti a 22.000 zaměstnanců v této lokalitě o rozloze 460 hektarů. Mezi četnými chemickými společnostmi a biotechnologickými firmami s výrobními provozy a pracovišti zaměřenými na výzkum a vývoj v tomto parku jsou např. Basf, Bayer, Cargill, Merck a Pfizer.
Namísto používání fosilních paliv jako je uhlík či zemní plyn, bude elektrárna vyrábět energii spalováním až 675.000 tun předtříděného odpadu ročně, s pozoruhodně vysokou tepelnou účinnosti na úrovni 90 procent.
ABB bylo vybráno společnosti Ebara Corporation z Japonska díky schopnosti dodat komplexní, plně integrované energetické a automatizované řešení a také na základě svých bohatých referencí v oblasti dodávek obdobných řešení pro investiční celky na výrobu energie ze spalování odpadů na celém světě.
Tato elektrárna bude jedním z největších zařízení s fluidním ložem na světě. Pečlivě kontrolovaný a tříděný odpad (rovněž známý jako palivo z odpadů) je dodáván do cirkulačního fluidního lože, tvořeného červeným horkým křemenným pískem, pro vytvoření intenzivní tepelné výměny, ze které je vyráběna elektřina a pára.
Široká dodávka ABB zahrnuje transformátory, vysokonapět’ové a nízkonapět’ové rozvodny, pohony, systém distribuovaného řízení, regulaci emisí, optimalizaci provozu, inženýrské služby a uvedení do provozu. Součástí dodávky bude i motorové řídicí centrum MNS iS od ABB - první integrovaný systém pro nízkonapět’ové MCC aplikace na světě. Systém MNS iS zajišťuje rozsáhlé motorové řízení, monitorování a ochranu, jakož i komunikaci s řídicími systémy na vyšší úrovni.

Power plant in Germany transforms 675 000 tons of waste into heat and electricity annually
Infraserv Hochst is one of the biggest industrial zones in Europe focused on chemical, pharmaceutical and processing industry. New power plant for waste treatment which will have been finished by 2009 shall cost more than USD 400 mil and it shall be the biggest individual investment in the 140-year history of this location. This project can help to Infraserv Hochst provide for clean electricity and heat for competitive prices to all 90 companies having their production units and work places in this location focused on research and development. It is the biggest power plant of its type in Germany. The company ABB provides for complete energy and automated solution for this event.

Электростанция в Германии преобразует 675 000 тонн отходов в год на тепло и электричество
'Инфрасерв Хохст' представляет собой самую крупную промышленную зону в Европе, где находятся химическая, фармацевтическая и перерабатывающая промышленности. Новая электростанция для переработки отходов, которая будет докончена по плану в 2009 году, будет стоить более чем 400 миллионов долларов США и будет самой крупной инвестицией в 140-летней истории этого района. Этот проект поможет 'Инфрасерв Хохст' поставлять чистое электричество и тепло по конкурентоспособным ценам всем 90 компаниям; они имеют в данном районе производственные площади, занимающиеся исследованием и разработкой. Электростанция является одной из самых крупных такого вида в Германии. Компания 'AББ' поставляет для этого подряда комплектный энергетический и автоматизированный проект.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (65x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Účinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbHÚčinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbH (45x)
Explosion Power GmbH je Švýcarská firma, která vyvíjí, vyrábí, prodává a provádí údržbu Šok-Pulz-Generátorů po celém svě...
Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti SiemensRekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti Siemens (36x)
Společnost Siemens zajišťovala v letech 2007 až 2011 v rámci sdružení „CNIM & SIEMENS Konsorcium Odpadové hosp...