Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Efektivní provoz elektráren znamená péči o dílčí komponenty

Efektivní provoz elektráren znamená péči o dílčí komponenty

Publikováno: 7.12.2018
Rubrika: Lidé-Věci-Události

Bez řízení životnosti komponent se dnešní energetické celky neobejdou

Ostře sledované investice do energetiky se dají zhodnotit hlavně jejich následným dlouhodobým provozem. Proces řízení životnosti energetických zařízení proto představuje velmi propracovaný systém péče o komponenty a zařízení různých typů. Poznatky z energetiky jsou dobře uplatnitelné i pro řízení životního cyklu zařízení nebo výrobních celků v dalších průmyslových odvětvích.

Jednou z významných platforem, kde lze v České republice nahlédnout pod pokličku nejnovějších trendů a diskutovat o uplatnění těchto poznatků v energetické praxi, je konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“, kterou každoročně pořádá VZÚ Plzeň, člen Skupiny ÚJV.

Konference v Srní představuje vynikající výzkumnou informační platformu pro Česko i Slovensko

Letošní, už 13. ročník, proběhl v polovině října 2018 v tradičních kulisách šumavského Srní. Více než 180 účastníků se rekrutovalo z řad výzkumníků akademické i průmyslové sféry, provozních a materiálových specialistů a provozovatelů energetických zdrojů České a Slovenské republiky. Téměř 50 přednesených příspěvků pokrývalo široké spektrum témat – od nových diagnostických postupů a monitorovacích technologií v energetice přes příspěvky zaměřené na problematiku degradace mechanických vlastností konstrukčních materiálů až po teplotní namáhání energetických konstrukcí, životnost lopatek parních turbín nebo materiálové vlastnosti konstrukčních prvků.

Spolupořadateli konference byly společnosti ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s., Fakulta strojní ČVUT v Praze, RTI Fakulty strojní ZČU v Plzni, Inženýrská akademie České republiky a Česká společnost pro nové materiály a technologie.

Převážná část odborných příspěvků představovala konkrétní technická řešení problémů, se kterými se aktuálně potýkají provozovatelé elektráren, případně výsledky, kterých bylo po aplikaci inovovaného technického řešení dosaženo. Důraz byl kladen na konkretizaci úsporných kombinací prediktivní, preventivní a korektivní údržby zařízení, které provozovatelům poskytnou metodiky řízení životnosti s doložitelnými a obhajitelnými náklady.

Tato konference už řadu let plní v energetice funkci unikátní informační platformy a svým zaměřením a obsazením představuje příležitost pro výměnu zkušeností z výzkumné i technické praxe. Zde navázané kontakty stojí na počátku řady úspěšných výzkumných projektů i komerčních zakázek. Letošní konference v Srní skončila, pokračuje aplikace získaných poznatků do provozního života energetiků a samozřejmě i sběr témat pro Srní 2019.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (969x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (60x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (54x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...