Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Detekce defektů - vmáčklin v potrubí plynovodů v kombinaci s dalšími typy poškození

Detekce defektů - vmáčklin v potrubí plynovodů v kombinaci s dalšími typy poškození

Publikováno: 8.3.2019
Rubrika: Defektoskopie

Jednoduchá vmáčklina (dent) je definována jako poškození, které způsobuje hladkou změnu křivosti stěny trubky bez zmenšení její tloušťky, tzn. že neobsahuje žádné defekty nebo imperfekce. Jednoduché vmáčkliny nesnižují významně destrukční pevnost trubky. Únavová životnost trubky, obsahující jednoduchou vmáčklinu, je však menší než únavová životnost nedeformované kruhové trubky, neboť vmáčklina působí jako napěťový koncentrátor. Tvar vmáčkliny se nejeví jako kritický parametr, pokud je vmáčklina hladká. Podobně ani délka či šířka vmáčkliny se nejeví jako kritická. Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje destrukční (monotonní) i únavovou pevnost jednoduché vmáčkliny je však hloubka vmáčkliny. Při posuzování konkrétních vmáčklin bude nutné zohlednit tento parametr.

Autor:

Václav SVOBODA, František ŽEMLIČKA
Preditest Ltd.

Ľubomír GAJDOŠ
ÚTAM AV ČR, v.v.i.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference DEFEKTOSKOPIE 2017. 

Celý článek včetně fotografií naleznete ZDE.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Možnosti zkoušení trubek magnetickou práškovou metodou - souhrn (32x)
Článek se zabývá technikami zkoušení magnetickou práškovou metodou (MT). Je výsledkem období vývoje magnetizérů pro zkou...
Nedestruktivní hodnocení součástí energetických zařízení pomocí metody metalografických replik (27x)
Příspěvek se zabývá nedestruktivní metalografií, sahající do oblasti povrchových a optických metod, která je výjimečná p...
Využití 3D profilometrie v energetice (25x)
3D skenování patří mezi dynamicky se rozvíjející obory, které nacházejí využití v čím dál širším spektru technologických...