Nacházíte se:  Úvod    Rozhovory    Decentrální výroba tepla je ekonomicky výhodnější

Decentrální výroba tepla je ekonomicky výhodnější

Publikováno: 24.7.2017
Rubrika: Rozhovory, Technologie, materiály

O doplňující rozhovor jsme požádali vedoucího servisu Válcoven plechu Ing. Libora Mikulce.

Uhelná teplárna zajišťovala centrální zásobování teplem v celém areálu válcoven. Velká část objektů potřebovala horkou vodu pro potřeby vytápění, hlavní výrobní technologie pak po svůj provoz potřebují především páru. Mimo ekologická hlediska se výroba tepla postupem času stala nerentabilní. Systém vykazoval jednak značné ztráty v rozvodech v areálu, ale hlavním nedostatkem byla nízká flexibilita tepelného zdroje, resp. nutnost redukce páry na vodu. Účinnost teplárny tak v konečném důsledku dosahovala cca 65 %. Oproti tomu účinnost decentrální výroby je na 98.5 %.

Co se stane s odstavenou teplárnou?
V budoucnu by na místě staré teplárny měl vyrůst brownfield, čili nová průmyslová zóna v majetku města Frýdek-Místek. Předtím bude potřeba provést demolici celé teplárny.

Proč jste nešli cestou modernizace nebo výstavby nového uhelného zdroje?
Například fluidní technologie by vyšla na půl miliardy korun. Novou uhelnou technologií bychom vyřešili emise, ale nikoliv potřebu výroby tepla (či páry) v čase a množství, které právě potřebujeme. Investice v řádu desítek milionů korun by bylo dále potřeba do opravy teplovodních sítí. Ekonomicky nám více vyhovoval přechod na lokální zdroje. Aktuálně tak prakticky neprovozujeme venkovní vedení a nemusíme řešit údržbu a podobně. I proto jsme se rozhodli pro decentrální výrobu tepla. Jak jsem ale již zmínil, nyní vyrábíme nutné množství tepla v pravém okamžiku.

Kde kotelny stojí?
Kotelny jsme vytvořili ve stávajících objektech, halách a budovách, které jsme pouze upravili pro potřeby nových technologií. V našich osmi nových kotelnách je celkem 18 kotlů Bosch, některé horkovodní a některé parní.

Nepřišly o zdroj tepla externí firmy v areálu?
Je pravda, že na základě licence jsme dodávali teplo a elektřinu i jiným subjektům v areálu. S některými jsme se dohodli a navrhli jim, aby si zajistili vlastní zdroj tepla, a těm nyní dodáváme plyn. Například jde o firmu Tahokov Metal, která si postavila svůj vlastní zdroj a my jim, jako licencovaný distributor, dodáváme palivo.

Kolik uhlí ušetříte přechodem na plyn?
Dříve jsme spalovali cca 25 tisíc tun uhlí ročně, posledních pár let to bylo 18 tisíc tun. Důvodem byly provozní úspory nebo snížený počet vytápěných objektů v areálu, například z důvodu omezení výroby v naší společnosti či externích firem v areálu a také úspornými opatřeními v oblasti šetření energií.

Očekáváme, že stávající spotřeba plynu naroste na dvojnásobek. Na hranici pozemku máme regulační stanici zemního plynu ze sítí GreenGas a GasNet a kapacity jsou dostatečné. Plyn pak nakupujeme od společnosti Innogy.

Kčemu vlastně horkou vodu a páru potřebujete?
Plynové kotelny musí zajistit to co uhelná – čili vyrobit horkou vodu pro vytápění objektů (jde například o provozní prostory, administrativní budovu, chemickou laboratoř, vodní hospodářství, sklady, jídelnu nebo střední odbornou školu) a hlavně pak produkovat páru pro tzv. studenou válcovnu. Zde produkujeme za studena válcované plechy a transformátorové plechy. Ty je potřeba dále zpracovávat, například v mořící a odmašťovací lázni, které musí mít určitou teplotu, na svitky se dále nanáší izolace či keramické vrstvy. Pro celkem sedm linek vše potřebujeme páru. Pára o tlaku 8 barů se transformuje na 2 bary.

Zaujala Vás osobně nějaká zajímavá technologie, řešení?
Dodaná technologie předčila naše očekávání v úrovni dosahovaných emisí. Například emise NOX se pohybují do 50 miligramů. Limit je přitom stanoven na 100, resp. 80 miligramů. Špičkové kotle s výkonnými hořáky byly správnou volbou.

Zajímavé jsou například rozvody tepla v hale válcovny. Zvolili jsme systém rozvodů Victaulic, což je technologie spojování potrubí bez svařování. Speciální spojky umožňují mnohonásobně rychlejší montáž a bez svařování.

Museli jste z důvodu přechodu na nové zdroje tepla přerušit výrobu válcovaných plechů?
Přechod z centrálního zásobování na decentrální zdroje proběhl bez přerušení výroby na válcovně. Správnou volbou bylo i naše rozhodnutí realizovat akci formou „na klíč“ a zadat zakázku společnosti ČEZ Energetické služby, která zodpovídala za celý průběh realizace.

Proč jste zvolili cestu generálního dodavatele, dodávku „na klíč“?
Zaměřujeme se na produkci válcovaných polotovarů. Projekty energetického charakteru by měli naopak realizovat profesionálové v tomto oboru. Generálnímu zhotoviteli jsme zadali parametry nového zdroje, požadavky na servis a představy o dlouhodobém provozování. Vše ostatní již bylo na ČEZ Energetické služby. Našim požadavkem bylo i zálohování zdrojů tepla a z tohoto důvodu mají kotle v kotelnách své zálohy. Není to žádný přepych, ale pro firmu našeho typu technologická nutnost.

Jaký je systém řízení kotelen?
Každý kotel má svůj vlastní systém řízení. Nadřazený systém resp. informace a vizualizace provozu a ovládání chodu kotelen zajistila firma I&C Industry. Veškeré informace a data se shromažďují v našem energetickém dispečinku. Umožňuje nám to evidenci palivových vstupů a výstupů a další data, potřebná pro oddělení controlingu. Z každé kotelny odchází informace o poruše nebo poruchová hlášení na obsluhu kotelen. Na každé směně máme dva servisní techniky, kteří kontrolují průběh výroby tepla, případně reagují na poruchy.

Návratnost investice je vykalkulována na cca na 5 let. Kotle byly pořízeny na operativní leasing, který poskytla UniCredit Leasing, a splácíme z dosažených úspor.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Ing. Libor MikulecPotrubní rozvodyVysoce účinné hořáky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (52x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (51x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (47x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...