Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    ČKD ELEKTROTECHNIKA přichází na trh s novou technologií filtračně-kompenzačního zařízení

ČKD ELEKTROTECHNIKA přichází na trh s novou technologií filtračně-kompenzačního zařízení

Publikováno: 15.3.2010, Aktualizováno: 5.8.2010 10:41
Rubrika: Technologie, materiály, Rozvody energií, Transformátory

ČKD ELEKTROTECHNIKA, člen skupiny ČKD GROUP, přichází na trh s novou technologií filtračně-kompenzačního zařízení. „ Naši zákazníci především z řad velkých odběratelů elektrické energie určitě ocení jeho nižší pořizovací cenu oproti předcházejícím řešením a též významné provozní úspory,“ vyzdvihl hlavní přednosti Radim Hauptmann, vedoucí skupiny vývoje ČKD ELEKTROTECHNIKA, která stála u jeho zrodu. Filtračně kompenzační zařízení (FKZ) optimalizují odběr elektrické energie a kompenzují negativní zpětné vlivy na napájecí síť. Pomáhají tak předcházet finančním sankcím od dodavatelů elektřiny za nedodržování limitních hodnot již zmíněných zpětných vlivů.

Firma sama vyvinula FKZ, již ho vyrábí a získala také i první úspěšné reference. Hlavními výhodami jsou nižší pořizovací cena a značné provozní úspory. FKZ je hodně využíváno v segmentu železniční infrastruktury (železniční dopravě). Technologie nachází též uplatnění u dalších velkých odběratelů elektrické energie, např. v těžebním a zpracovatelském průmyslu nebo v metalurgii. V České republice jsou desítky trakčních měníren střídavé trakce, kde se FKZ uplatňují. „ Až dosud dráhy (železnice) využívaly měniče na nižší napětí do 10 kV. Tyto měniče byly napájené z pomocného snižovacího transformátoru. Nové provedení už je ale beztransformátorové. Lze ho připojit na plné napětí přímo do trakční sítě, tedy do 27 kV,“ vysvětluje ve zkratce nový technologický princip Radim Hauptmann. Vyřazení transformátoru se pak logicky odrazilo i na nižší ceně nového řešení oproti ekvivalentní původní jednotce. Samotný transformátor totiž vždy představuje významnou cenovou položku kompletního zařízení. Podle R. Hauptmanna tato novinka z ČKD přináší i další velmi podstatné výhody, opět s pozitivním dopadem do provozních nákladů: „ Pokud se dokážeme obejít bez transformátoru, předejdeme relativně častým poruchám tohoto zařízení. Vždyť odstraňování poruch transformátorů je velmi nákladné a pracné.“ Další významné úspory pak vznikají např. ve stavební části projektu. Nejsou nutné některé stavební úpravy, např. pořizování olejových jímek transformátorů, rozvody kabeláže  a podobně „ Nové FKZ můžeme klidně umístit i pod přístřešek, kde byl původně snižovací transformátor. I proto je mimořádně vhodné pro rekonstrukce,“ upřesňuje Radim Hauptmann.

Společnost ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. byla založena v roce 1999 a v současné době je členem nově se rozvíjející skupiny ČKD GROUP, která svým elektrotechnickým a strojírenským zaměřením, svými technickými i výrobními kapacitami navazuje na tradici ČKD. ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. působí v tuzemsku i na zahraničních trzích v oblasti dodávek elektrotechnického zařízení, zejména polovodičových aplikací, se zaměřením zejména na dodávky zboží a služeb obsahující vysokou míru vlastní přidané hodnoty.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (564x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektorArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů do modernizace středojemné válcovny. Jako jediná v ČR bude vyrábět speciální závitové tyče pro stavební sektor (56x)
ArcelorMittal Ostrava investovala 200 milionů korun do modernizace své středojemné válcovny a zahajuje výrobu unikátního...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (48x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...