Nacházíte se:  Úvod    Kogenerace, decentrální energ.    ČEZ ESCO za 90 milionů Kč komplexně zmodernizuje energetické hospodaření v nemocnici v České Lípě

ČEZ ESCO za 90 milionů Kč komplexně zmodernizuje energetické hospodaření v nemocnici v České Lípě

Publikováno: 2.9.2016
Rubrika: Kogenerace, decentrální energ.

Společnost EVČ z ČEZ ESCO bude v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa poskytovat energetické služby se zaručeným výsledkem. Na energiích tak nemocnice ročně uspoří minimálně 13,5 milionu korun.

Klíčová slova: ČEZ ESCO

„V úsporných projektech pro nemocnice vidíme v Česku velký potenciál. Jejich zřizovatelé mohou ušetřit miliony korun třeba v modernizaci či decentralizaci tepla, protože technologie centrálního zásobování teplem instalované při výstavbě nemocnic jsou často zastaralé a neefektivní,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Projekt v nemocnici v České Lípě, který ČEZ ESCO získalo v rámci veřejné soutěže, je připraven a realizován formou EPC, neboli energetické služby se zaručeným výsledkem. Minimální roční úspora ve výši 13,5 milionu korun je garantována na 10 let. Součástí smlouvy je i zajištění financování ze strany EVČ. To znamená, že zákazník nemusí dát na investici ani korunu ze svého a provedená opatření se splácejí z dosažených úspor. Návratnost investice je necelých 7 let.

„Forma EPC je pro nás extrémně výhodná, protože sehnat vlastní zdroje na investici v řádech desítek milionů korun by bylo pro nemocnici velmi těžké. Původně jsme plánovali obměnu kotelny, pak jsme s tím ale rovnou začali řešit i možnosti dalších technologií, které nám přinesou mnohem větší efektivitu v různých provozech,“ říká generální ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

V rámci kontraktu bude mimo jiné kompletně modernizováno vytápění areálu, včetně ohřevu teplé vody.  Bude vybudován nový teplovodní tepelný zdroj a renovovány předávací stanice tepla, zřízen nový centrální dispečink, modernizována vzduchotechnika a instalována rekuperace tepla. Nemocnice tak zásluhou tohoto projektu ušetří polovinu svých stávajících nákladů na teplo. Provedena budou i opatření omezující neúčelnou spotřebu vody.

„Například veškeré zařízení nové kotelny bude plně automatické a v neustálém spojení s dispečinkem. V případě poruchy pak kotelna automaticky uvědomí jak dispečink, tak pomocí SMS přímo personál,“ vysvětluje generální ředitel EVČ Marek Tabašek. „Dispečink bude monitorovat a řídit spotřebu v celém areálu. V místnostech, kde to dává smysl, zavedeme individuální regulaci teploty v závislosti na využití dané místnosti, například dle ordinačních hodin, místnost se pak zbytečně nevytápí, když není používána. Tak se dá často uspořit značné množství nehospodárně vynakládané energie.“

Úspory budou monitorovány stovkami čidel v celém areálu. Čidla budou měřit nejen teplotu, ale v některých případech i hodnoty vlhkosti a koncentrace CO2 pro optimální řízení ventilace. V interiéru i venkovním areálu dále proběhne renovace osvětlení a osazení prostor LED svítidly.

Instalace ledkových svítidel nám umožní nemocnici rozsvítit za třetinové náklady na elektřinu,“ říká technický a provozní ředitel nemocnice Ivan Garaj.

Zrychlí se také příprava jídel v kuchyni. Například parní kotle budou nahrazeny multifunkčními elektrickými pánvemi, které jsou mnohem efektivnější a schopné připravit za stejný čas větší množství jídla. Dojde také k optimalizaci používání spotřebičů podle toho, kolik a jakých jídel je připravováno.

ČEZ ESCO v areálu také instaluje kogenerační jednotku s účinností přibližně 93 %, která nemocnici pomůže s dodávkami elektřiny a tepla zejména v období špiček a sníží platby za nakupovanou energii. S dokončením investiční fáze projektu se počítá po provedení komplexních zkoušek ještě letos, pak bude ČEZ ESCO fungování úspor během doby návratnosti monitorovat.

ČEZ ESCO komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo přímou výstavbu kogeneračních jednotek a instalací fotovoltaických elektráren. Do ČEZ ESCO patří firmy ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ENESA, EVČ a ČEZ Solární.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP) je zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Nemocnice má 488 akutních lůžek, z toho 117 lůžek následné péče a 18 lůžek sociálních. Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa (cca 105 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro oblast Varnsdorfu a Rumburku. Nemocnici tvoří 10 budov. Hlavními objekty jsou Monoblok (většina lůžkových oddělení vč. operačních sálů), Poliklinika, Dětské oddělení, Stravovací provoz a Prádelna. V areálu nemocnice je situována i budova Krajské hygienické stanice a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dopady nevypsání podpory POZE pro obor vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s výkonem do 5 MW (32x)
Pokud nedojde k vyřešení současné situace týkající se podpory všech podporovaných zdrojů energie (POZE), bude to pro seg...
Živě z veletrhu Amper 2016 - S Josefem Gébou (B:POWER, a.s.) (27x)
Josef Géba ze společnosti B_POWER, a.s. hovořil o unikátní jednotce ORC na využití odpadního tepla, decentrální energeti...
Ředitele firmy TEDOM ocenili v BruseluŘeditele firmy TEDOM ocenili v Bruselu (25x)
Generální ředitel společnosti TEDOM, předního českého výrobce a exportéra kogeneračních jednotek, byl oceněn za přínos p...