Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Vodní    Černá Hora chce zvýšit podíl výroby elektrické energie z OZE. Hlavně z vodních elektráren.

Černá Hora chce zvýšit podíl výroby elektrické energie z OZE. Hlavně z vodních elektráren.

Publikováno: 3.7.2017
Rubrika: Vodní, Zajímavosti, Rozhovory

Na konferenci All for Power Export Days 2017, který se konal 29. a 30. května 2017 v pražském hotelu International, byla velká pozornost věnována i balkánským zemím. V této souvislosti se hovořilo i na téma: Možnosti exportu českých firem do Černé Hory. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Izudina Gušmiroviće, vedoucího zahraniční kanceláře CzechTrade (Podgorica).

Na úvod si pojďme popsat vzájemný obchod mezi Českou republikou a Černou Horou?
Republika Černá Hora je malá evropská země s 600 tisíci obyvateli. Lze říci, že objemy vzájemné obchodní výměny odpovídají možnostem této balkánské země. V otázce energetiky zažívají obecně státy západního Balkánu proces ekonomické transformace. Energetika je každopádně jedním z nejdůležitějších odvětví průmyslu. Navíc je Černá Hora kandidátskou zemí, s níž už byly zahájeny přístupové rozhovory o podmínkách začlenění do Evropské unie. Vedení země proto přijímá řadu opatření k tomu, aby byly výrobní kapacity a technologie uvedeny do souladu s legislativou EU a s unijními nároky na energetickou bezpečnost.

Hovoříte o prioritách a o energetice. Můžete popsat stav tohoto oboru ve vaší destinaci?
Představitelé Černé Hory mají v plánu v příštích deseti letech zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE), a to především z vodních a větrných elektráren. Dále je nutná rekonstrukce stávající tepelné elektrárny ve městě Pljevlja, aby provoz dosáhl na unijní ekologické standardy. Velké obchodní příležitosti vidím pro naše exportéry jak v modernizaci tepelných technologických celků, tak i elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.

Zajímavé možnosti spolupráce se nabízejí také ve strojírenství a v ocelářství. Příkladem je česká akvizice továrny na zpracování oceli a výrobu ocelových konstrukcí Metalac Termochem d.o.o. ve městě Nikšič, kde byla nedávno obnovena výroba. Pozornost si zaslouží rovněž připravovaná rekonstrukce závodu na výrobu hliníku v Podgorici, který ročně vyrábí až 100 tisíc tun hliníku v ingotech.

Jak je na tom Černá Hora v oblasti místní výroby elektřiny a tepla, čili jak se rozvíjejí lokální zdroje energie, například výroba z biomasy, bioplynu?
Černá Hora leží v jižní části mírného klimatického pásma, a tak vytápění v zimních měsících nepatří k významným položkám, naopak v létě zvyšuje spotřebu energie klimatizace. Na severu země se staví nové teplárny na spalování biomasy, jež by měly dodávat teplo do ústředního vytápění města Pljevlja. Projekt spolufinancuje Evropská komise.

Co se týká složení zdrojů energie, jsou v zemi dvě velké státní vodní elektrárny a jedna tepelná. Většinu energie dodávají lokální výrobci. Černá Hora ze tří čtvrtin pokrývá spotřebu energie vlastní výrobou, zbytek dováží.

Můžete nám ještě přiblížit rozvoj elektrizační a přenosové soustavy?
Země se stává klíčovým bodem pro přenos elektrické energie na Balkáně, a to díky stavbě podmořského propojení mezi Balkánem a jihem Itálie s kapacitou 1 000 MW, které umožní přenos elektroenergetických přebytků. Propojení má být uvedeno do plného provozu v roce 2019. Sektor obnovitelných zdrojů energie prožívá boom – soukromí investoři staví přes 40 malých vodních elektráren a další dva nové větrné parky o celkovém výkonu 100 MW.

Které české firmy z oblasti energetického strojírenství nyní úspěšně působí ve vaší destinaci?
Uplatnění na černohorském trhu nalezlo mnoho českých firem. Z oblasti strojírenství nebo dodávek vybavení, generátorů a turbín pro malé vodní elektrárny stojí za zmínku ZK - Termochem, ČKD Blansko, TES generátory či Hydrohrom.

Jaká je aktuální situace kolem projektu elektrárny Pljevlja a možné účasti českých firem?
Projekt počítá s výstavbou nové uhelné elektrárny v Pljevlje o výkonu 254 MW. Momentálně probíhají jednání mezi Škodou Praha a bankovním domem GE o způsobu financování projektu a další jednání s investorem Elektroprivreda Crne Gore. Možnosti obchodních zakázek pro české firmy budou jmenovitě spočívat v subdodávkách.

Popište konkrétní příklad z poslední doby, kdy CzechTrade pomohl zprostředkovat úspěšný obchodní případ v Černé Hoře.
Naše zastoupení v Podgorici pokrývá území významné části západního Balkánu. Jako příklad úspěšného zapojení do zdejšího byznysu mohu uvést třeba to, že v Bosně
a Hercegovině se po dlouhodobé spolupráci se ZK - Termochem podařilo dojednat zakázku na rekonstrukci elektrofiltrů pro elektrárnu Ugljevik.

Na kterých veletrzích a konferencích v Černé Hoře by české firmy neměly chybět a proč?
Určitě bude pro české firmy zajímavý veletrh Energy Budva 2017, který se koná začátkem podzimu. Kromě energetiky a alternativních zdrojů energie má přesah do oborů elektra, stavebnictví a vodohospodářství a pokrývá celý Balkán.

(Z podkladů CzechTrade)

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (373x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (61x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (58x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...