Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Ceny tepla porostou v příštím roce minimálně

Ceny tepla porostou v příštím roce minimálně

Publikováno: 15.11.2013
Rubrika: Tiskové zprávy, Teplárenství

Skoro pro polovinu domácností (napojených na soustavy zásobování teplem se zdroji na zemní plyn, černé uhlí nebo biomasu) budou v příštím roce ceny tepla převážně stagnovat. Druhou polovinu, kterou zásobují teplárny spalující domácí hnědé uhlí, čeká mírný cenový růst. Ten ale ve většině případů nepřekročí 3 %.

Pro polovinu domácností mám dobrou zprávu: teplo jim pro příští rok nezdraží buď vůbec, nebo bude růst ceny naprosto minimální. V případě tepláren využívajících hnědé uhlí dojde ve většině případů k navýšení do 3 %, řekl Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, a dodal: „Na rozdíl od minulých dvou let neočekávám zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na teplo, a pokud politici splní předvolební sliby, mohla by i klesnout.

Teplárenské sdružení České republiky provedlo pravidelný průzkum předpokládaného vývoje ceny tepla pro příští rok u svých členů a ostatních výrobců tepla. Do průzkumu se zapojili dodavatelé zásobující 1,22 milionu bytů (4/5 celkového počtu vytápěných bytů) ve 136 městech a obcích.

Podobně jako v minulých letech bude vývoj ceny v  roce 2014 záviset na druhu paliva. Teplárny využívající zemní plyn, černé uhlí nebo biomasu většinou nebudou zdražovat vůbec nebo jen zcela minimálně. Pouze v případě tepláren, které vyrábějí převážně teplo z domácího hnědého uhlí, lze očekávat nárůst ceny tepla do 3 %, v ojedinělých případech i více. Přesto zůstane teplo vyrobené z hnědého uhlí nadále levnější než z většiny jiných paliv.

Teplárny využívající hnědé uhlí mají totiž zpravidla rozsáhlejší rozvody tepelné energie, vyšší podíl fixních nákladů a jsou více zasaženy poklesem dodávky tepla, způsobeným úsporami na straně odběratelů. Na rozdíl od ostatních paliv očekáváme spíše mírný růst ceny hnědého uhlí a v některých případech končících dlouhodobých smluv je třeba počítat se skokovým nárůstem.

V příštím roce také stoupne podíl povolenek na vypouštění oxidu uhličitého, které si teplárny budou muset kupovat, a očekává se i růst jejich ceny. V neposlední řadě se do cen tepla budou postupně promítat značné ekologizační investice pro splnění přísných emisních limitů.

Vzhledem k tomu, že se nárůst ceny tepla bude týkat především hnědouhelných tepláren s doposud nejnižšími sazbami, zůstane i v příštím roce zachována cenová konkurenceschopnost dálkového vytápění v naprosté většině lokalit. V několika lokalitách s relativně vyšší cenou tepla se naopak plánuje její snížení.

U domácností napojených na soustavy zásobování teplem v bytových domech se podíl nákladů na vytápění v nákladech na bydlení dlouhodobě snižuje. Cena tepla postupně roste, ale tento nárůst je eliminován úsporami tepla v domácnostech. Ještě v roce 1993 průměrná domácnost spotřebovala kolem 60 GJ tepla, v roce 2003 spotřeba poklesla na 45 GJ za rok a v současnosti se průměrná roční spotřeba domácnosti pohybuje kolem 30 GJ tepelné energie. Je tedy ve srovnání s rokem 1993 zhruba poloviční.

V letech 2007 až 2013 postupně stoupala sazba DPH na tepelnou energii z 5 % až na 15 %, tedy na trojnásobek. Zatímco v roce 2007 zaplatila průměrná domácnost na DPH za teplo 591 Kč za rok, v roce 2013 už to bude 2293 Kč – téměř čtyřikrát více.

Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování tepelnou energií. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1,1 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a dalším odběratelům.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Padlo konečné investiční rozhodnutí o mořské části plynovodu South Stream (53x)
Na včerejší schůzce v italském Milanu projednalo představenstvo společnosti South Stream Transport klíčové záležitosti t...
Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání (50x)
Vláda dnes schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního pod...
ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl (48x)
ArcelorMittal Ostrava vyvinula a jako jediná v evropské části skupiny ArcelorMittal vyrábí ocel, která najde uplatnění p...