Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Atlas Copco Specialty Rental poskytuje po celém světě různým průmyslovým sektorům omezené dodávky vzduchu a elektrické energie

Atlas Copco Specialty Rental poskytuje po celém světě různým průmyslovým sektorům omezené dodávky vzduchu a elektrické energie

Publikováno: 7.3.2018
Rubrika: Technologie, materiály

Společnost Atlas Copco Specialty Rental je divize obchodní oblasti Power Technique společnosti Atlas Copco. Nabízí krátkodobý i dlouhodobý pronájem kompresorů, elektrocentrál, dusíkových generátorů a příslušenství. Mezi klíčové sektory patří petrochemický, těžební, hutnický a energetický průmysl. V tomto příspěvku je uvedeno několik referenčních projektů.

PROPLÁCHNUTÍ A PROFOUKNUTÍ PAROVODNÍHO POTRUBÍ

Befesa GRI je mezinárodní společnost zabývající se chemickým čištěním v petrochemickém průmyslu, u elektráren a u tepelných solárních elektráren. Pro vyčištění nově instalovaného parovodního potrubí v elektrárně Algeciras (na jihu Španělska) potřebovala bezmazný stlačený vzduch. Nová potrubí či po údržbě je totiž nutno vyčistit od mastnot, chemikálií, pevných částic a podobně. Je to v praxi běžný postup.

Parovodní síť v elektrárně Algeciras bylo potřeba naplnit bezmazným vzduchem (bez příměsi oleje - označován jako 100% Oil Free) o tlaku 32 bar, který se měl nárazově vypustit přes dva velké tlumiče. Při tomto postupu profukování může dojít k vyfouknutí nečistot a částic.

Úkol splnilo 10 kompresorů PNS

Spojení vhodných strojů a znalostí společnosti Atlas Copco Rental poskytlo dokonalé řešení tohoto úkolu. Nejprve bylo pomocí 10 kompresorů PNS potrubí natlakováno na 24 bar, konečný tlak 32 bar zajistily dva dotlačovací kompresory s jednostupňovým provozem. Dále byly do instalace zapojeny 45bar filtry zajišťující požadavky na kvalitu vzduchu s ohledem na obsah oleje (0,001 ppm). Aby průtok stlačeného vzduchu nepřekročil maximální kapacitu a tudíž neodfoukl filtry, společnost Befesa GRI umístila za tyto filtry kalibrovanou trysku pro omezení průtoku.

Faktory úspěchu

„Zapůsobila na nás rychlost, kterou kompresory společnosti Atlas Copco Rental dokázaly naplnit a propláchnout celý systém. Rychlost závisí na množství a výkonosti použitých kompresorů. Za úspěchem tohoto projektu stojí dostupnost kompresorů PNS, dotlačovacích kompresorů a kompetentního personálu společnosti Atlas Copco Rental i společnosti Befesa GRI,“ říká Karel KluschKewitz, technický ředitel společnosti Befesa GRI.

Požadavky na umístění závisí na typu kompresoru. Připojují se na různá místa podle požadavku zákazníka. K systému jsou připojeny standartními přípojkami, žádné speciální těsnění není potřeba. Kompresor má svá čidla, která mohou získávat informace ze systému zákazníka.

HORKÝ STLAČENÝ VZDUCH 100% BEZ PŘÍMĚSI OLEJE PRO NOVÉ UHELNÉ ELEKTRÁRNY

Po celé Evropě se staví nové uhelné elektrárny jako páteřní řešení dodávek elektrické energie pro nadcházející desetiletí. Aby tyto elektrárny mohly fungovat, potřebují horký stlačený vzduch 100% bez příměsi oleje.

Elektrárny této kategorie se staví například v Německu (Hamm, Karlsruhe a Mannheim), Nizozemsku (Eemshaven, Rotterdam) či Slovinsku (Sostanj). Pro první „roztopení“ jejich nově postavených parních generátorů a pro čištění potrubní sítě potřebují tyto elektrárny velké množství horkého a zároveň čistého vzduchu.

Požadavky:

  • Dodávka 25 000 Nm³/h o tlaku > 5 bar, vzduch 100% bez příměsi oleje.
  • Dodávka bezmazných kompresorů zahrnuje příslušenství.
  • Montáž a demontáž dodaných komponent.
  • Implementace 24hodinového monitorování.

Pro každou lokalitu nabízí společnost Atlas Copco Rental přizpůsobené řešení vycházející z následující konfigurace:

  • 10 elektrických (PTE) nebo naftových (PTS) bezmazných vzduchových kompresorů, přípojky horkého vzduchu, hadice a ruční šoupátkové ventily pro regulaci teploty.
  • Šest palivových nádrží o objemu 5 500 l a další příslušenství.
  • Neustálá přítomnost servisního personálu půjčovny v místě provozu.

Společnost Atlas Copco Rental nabízí dočasné dodávky vzduchu, energie a dusíku pro celou řadu aplikací v uhelných a jaderných elektrárnách, elektrárnách na zemní plyn a teplárnách. Mezi tyto aplikace patří testování kontejnmentu, testování netěsností, čištění (například kotlů na spalování), otryskávání, čištění odpadních vod a podobně.

KOMPLETNÍ JEDNOTKU NA VÝROBU DUSÍKU V MÍSTĚ SPOTŘEBY

Pro eliminaci složité a relativně dlouhé instalace společnost Atlas Copco Rental představuje inovativní řešení pro výrobu dusíku vmístě spotřeby. Jednotka NGP15FF se skládá z jediného kontejneru, který obsahuje všechny potřebné součásti.

Trh pronájmu často nabízí řešení pro výrobu dusíku v místě spotřeby v podobě vzduchového kompresoru, jednotky dusíku a vzdušníků. Instalace těchto komponent může být složitá a zabrat spoustu času. S novou kompletní jednotkou na výrobu dusíku NGP15FF společnosti Atlas Copco Rental tyto problémy odpadají.

Všechny součásti jsou již nainstalovány v jediném 3m kontejneru CSC. Elektricky poháněný kompresor GA s integrovaným sušičem napájí generátor dusíku, který vyrábí inertní dusík o čistotě od 97 % do 99,999 %. Potřeby svých zákazníků splňuje společnost Atlas Copco Rental díky flexibilitě volby čistoty generovaného dusíku o tlaku až 10 bar (g). Jednotka NGP15FF může generovat 15 Nm³/h dusíku o čistotě 99,5 %.

Od vyslovení požadavku na výrobu dusíku na místě je zakázka realizována většinou do tří až čtyř dnů, v závislosti dostupnosti a velikosti instalace.

Dusík se jakožto inertní plyn často používá jako ochranná atmosféra do nádrží s olejem. Mezi časté použití rovněž patří čištění transportních potrubí a nádob, i zde je dočasně vyžadován dusík o vysoké čistotě.

V uplynulých letech společnost Atlas Copco Rental značně investovala do jednotek na výrobu dusíku. Různé typy nových dusíkových generátorů byly představeny, všechny s membránovou technologií. Tato technologie poskytuje vyšší výkon při nižších nákladech. Pokud se totiž jedná o velké objemy dusíku, je zapůjčení dusíkových generátorů levnější, než dovoz tekutého dusíku v lahvích.

BEZMAZNÝ VZDUCH - NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO NEPŘERUŠOVANOU DODÁVKU VZDUCHU V INDICKÉ SPOLEČNOSTI TATA STEEL

Společnost Tata Steel si v Kalinganagaru vypůjčila kompresory PTS 916 od společnosti Atlas Copco pro potřeby první fáze instalace integrované ocelárny s výkonem 3,3 mt/rok. Jelikož omezením pro uvedení ocelárny do provozu bylo zajištění elektřiny, naftové bezmazné řešení dodávky vzduchu od společnosti Atlas Copco Rental se ukázalo jako nejlepší možné řešení pro zajištění souvislého přívodu vzduchu.

Jeden z předních výrobců oceli v Indii, společnost Tata Steel, potřebovala pro fázi uvedení do provozu zajistit přívod vzduchu pro svoji koksovnu v Kalinganagaru pro zajištění paliva pro ostatní provozy ocelárny, tj. vysokou pec, tavírnu oceli a pro zpracování roztavené pásové oceli. Koks je karbonizované uhlí, které zajišťuje hoření a poskytuje plyny pro tavení a další požadavky při zpracování oceli, což umožňuje vyrábět vysoce kvalitní ocelové výrobky. Koksovna po spuštění vyžaduje nepřetržitý přívod vzduchu a nelze zde připustit jakékoliv problémy s dodávkou vzduchu po dobu minimálně tří měsíců. Momentálně je elektřina přiváděna pouze ze sítě pro oblast Odisha, kde však dochází k výkyvům frekvence s 1 až 2 výpadky elektrického proudu měsíčně. V případě nepřítomnosti soustavného napájení může dojít k velkým ztrátám v podobě opětovného spouštění baterie. Všechny takové ztráty mají přímí důsledek v podobě ztráty zdrojů a cenného času. Společnost Tata Steel má obvykle v závodě na vedlejší zpracování své vlastní elektrické kompresory s integrovanou záložní kapacitou, avšak dokud nebude zajištěna jejich vlastní závodní elektrárna (CPP), na tyto elektrické kompresory se nezle spoléhat. Kompresory PTS společnosti Atlas Copco poskytují výhodu a předchází případnému výpadku dodávek stlačeného vzduchu až do doby, než bude funkční závodní elektrárna. Naftové kompresory pro zajištění bezmazného vzduchu od společnosti Atlas Copco Rental byly u projektu KPO společnosti Tata v Kalinganagaru úspěšně používány pro spuštění koksovací baterie po dobu čtyř měsíců. Neeraj Sinha, vedoucí projektů (Mech) a koksovny pro projekt Odisha, říká: „Tým společnosti Atlas Copco byl velmi pečlivý a nápomocný, vyvinuli veliké úsilí a umožnili nám zajistit nepřerušovaný provoz baterie. Prodejní a servisní tým, se kterými jsem jednal, prokázal velmi dobré znalosti a upřímný zájem, aby nám pomohli najít řešení pro naše potřeby a přitom nám poskytli úplné řešení.“ Společnost Tata se značkou Atlas Copco spolupracuje již celá desetiletí, ve svém závodě v Jamshedpuru používá bezmazné kompresory a kompresory se vstřikem oleje a má zkušenosti s jejich bezproblémovým provozem. Tato důvěra ve značku Atlas Copco a její jedinečné řešení pronájmu mobilního naftového bezmazného kompresoru vedlo k úspěšnému uvedení koksovací baterie do provozu. „Ceníme si mimořádných služeb zákazníkům, které vaši lidé poskytli u projektu koksovny KPO,“ řekl Neeraj Sinha.

ZÁVĚR

Až na výjimky mají firmy vlastní stroje, ale k půjčování dochází hlavně v případech, jakými jsou například údržba, havárie, výstavba či krátkodobé navýšení výroby a tím zvýšená potřeba stlačeného vzduchu. Bez ohledu na aplikaci nebo průmyslové odvětví, je kontinuita podnikání na špičce seznamu priorit výrobních firem. Každá událost, porucha nebo přetížení může z hlediska provozu představovat nouzovou situaci. V takovém případě se společnost Atlas Copco Rental zavazuje obnovit produktivitu a zklidnit situaci v rekordním čase, bez ohledu na délku trvání. Díky dlouholetým zkušenostem můžeme zaručit spolehlivost, bezpečné a nákladově efektivní zařízení a služby připravené pro každou příležitost. Standardem pro nás je neustálý tlak na nové nápady a aplikace, které uspokojují potřeby daného odvětví. Naši inženýři poskytují kompletní řešení, čili od znalosti specifik jednotlivých oborů přes komplexní poradenství, až po spolehlivý design, instalaci a uvedení do provozu. Díky celosvětové přítomnosti je v případě nouze podpora k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Základní vizí společnosti je závazek k trvale udržitelné produktivitě.

Atlas Copco Specialty Rental provides limited air supply and electricity to various industrial sectors around the world
Atlas Copco Specialty Rental is a division of Power Technique of the company Atlas Copco. It offers short and long-term rental of compressors, power generators, nitrogen generators and accessories. The key sectors include petrochemicals, mining, metallurgical and the power industry. Several reference projects are mentioned in this article.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Propláchnutí nové potrubní sítěDieselové Oil Free kompresory PTS1600Instalace elektrocentrály, bezmazného kompresoru a dusíkové generátoruKompresory PTS 916

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování komponent jaderných elektráren (60x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (52x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...
Nové zauhlování Tušimice II s maximálním využitím stávajících technologií (46x)
Elektrárna Tušimice II (ETU II) je jedním ze zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a. s. V elektrárně pracuj...