Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    ABB ve třetím čtvrtletí 2013: dobré výsledky ve všech divizích

ABB ve třetím čtvrtletí 2013: dobré výsledky ve všech divizích

Publikováno: 25.10.2013
Rubrika: Firemní zpravodajství
  • Tržby1 a provozní zisk EBITDA2 byly vyšší ve všech divizích, čistý zisk vzrostl o 10 %
  • Běžné zakázky3 se vrátily k meziročnímu růstu, zadávání zakázek na velké projekty nadále probíhá pomalu
  • Nový generální ředitel stanovil jako prioritu růst, spolupráci a dosahování výsledků

Curych, Švýcarsko, 24. října 2013 – Společnost ABB ve třetím čtvrtletí 2013 díky lepším výsledkům všech divizí vykázala vyšší tržby, zisk i hotovostní toky.

Zakázky v oborech spojených s počátkem cyklu, které závisejí hlavně na investicích zákazníků do vyšší produktivity a efektivnosti, ve srovnání s týmž obdobím roku 2012 vzrostly. Pomalé zadávání zakázek na velké projekty, především v důsledku pokračující ekonomické nejistoty, a změna strategického zaměření divize Systémy pro energetiku způsobily nižší příjem velkých zakázek.

„Bylo to dobré čtvrtletí, v němž jsme dosáhli kvalitních výsledků a vykázali růst tržeb, zisku, hotovosti i čistého zisku, a to navzdory nadále smíšeným podmínkám na trhu,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Na řadě důležitých trhů, včetně Číny a Německa, jsme dosáhli uspokojivého nárůstu zakázek a naše běžné zakázky se vrátily k meziročnímu růstu. Nadále rozšiřujeme účast ve výběrových řízeních na projekty v oborech jako je přenos elektrické energie, těžba a zpracování ropy a plynu, ovšem přidělování velkých zakázek probíhá stále pomalu.“

„Zároveň můžeme náš výkon ještě zvýšit a všem našim zainteresovaným subjektům přinést vyšší hodnotu,“ uvedl generální ředitel. „Máme například významnou příležitost dosáhnout ziskového růstu zvýšenou penetrací trhu – kdy budeme zákazníkům ve stávajících segmentech dodávat více – a urychlením vývoje inovativních výrobků a souborných řešení, včetně jejich uvádění na trh. Budeme také pokračovat v expanzi na zajímavé trhy, a to jak prostřednictvím organického růstu, tak dalším zaplňováním mezer v portfoliu pomocí vhodných akvizic.“

„Druhou oblastí, na niž se zaměříme, bude zlepšení spolupráce mezi našimi obory činnosti, abychom zákazníkům přinášeli vyšší hodnotu prodejem a dodávkou kombinovaného automatizačního a energetického portfolia ABB. Zkvalitnění provozní spolupráce nám umožní zvýšit produktivitu na novou úroveň.“

Důsledné dosahování výsledků bude naší třetí oblastí, na niž se soustředíme. Ještě více se budeme snažit o udržitelné snižování nákladů a zvýšení hotovostního toku i kapitálové efektivnosti. Navíc posilujeme zaměření na úspěšnou integraci našich akvizic za účelem maximalizace výnosu z investic. Počátkem týdne jsme oznámili, že Greg Scheu bude celosvětově řídit integraci našich akvizic jako člen nejvyššího vedení. Je to vyjádřením naší snahy o zhodnocování akvizic.“

„Při pohledu do budoucnosti jsou faktory dlouhodobého růstu naprosto v pořádku, ovšem několik budoucích ukazatelů je smíšených, a stále stojíme před určitou nejistotou na trhu v krátkém období,“ uvedl Spieshoffer. „Ovšem i v nestálém prostředí nám naše tržní postavení, přední technologie a široké portfolio činností umožní využít příležitostí k ziskovému růstu. Proto budeme velmi cíleně pokračovat ve zvyšování příjmové stránky a zároveň budeme snižovat náklady, zlepšovat spolupráci mezi obory a zvyšovat kapitálovou efektivnost.“

Finanční ukazatele za 3. čtvrtletí 2013 a za prvních devět měsíců roku 2013 ke stažení zde.

1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

2 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.

3 Běžné zakázky jsou zakázky v hodnotě nižší než 15 milionů USD.

4 Ve výsledcích za prvních devět měsíců roku 2012 jsou zahrnuté výsledky společnosti Thomas & Betts v období od poloviny května do září 2012.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 200 lidí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a MND otevřely podzemní zásobník plynu Dambořice (80x)
Podzemní zásobník plynu v Damořicích poblíž Hodonína byl dnes uveden do provozu. Zásobník je provozován společností Mora...
ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komiseERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise (49x)
Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes vydal dvě cenová rozhodnutí, cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, kterým se mění cenov...
Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (47x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...