Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Štálnik Peter

Štálnik Peter

Články tohoto autora:

Elektrostatické odlučovače popolčeka

Elektrostatické odlučovače popolčeka
Publikováno: 30.11.2016

V procese prípravy investičného projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená kompletná rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov daných blokov. V rámci projektovej prípravy tím pracovníkov z inžinieringu, údržby a prevádzky Elektrární Nováky vykonal dôkladnú analýzu súčasného technického stavu elektrostatických odlučovačov. Na základe získaných informácií bol zámer rekonštrukcie elektroodlučovačov sm...

Celý článek zde

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora
Publikováno: 30.11.2016

V rámci procesu prípravy projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená ,,Generálna oprava (GO) turbogenerátora TG 1 ENO B“. V čase projektovej prípravy vykonal útvar inžinieringu dôkladnú analýzu technického stavu turbogenerátora a technických zariadení nainštalovaných na plynovom a olejovom hospodárstve. Na základe záznamov a protokolov z predchádzajúcich opráv a výsledkov z diagnostík bol zhodnotený s...

Celý článek zde

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa
Publikováno: 29.11.2016

Elektrizačná sústava SR je vzájomne prepojený súbor zariadení na výrobu, prenos, transformáciu a distribúciu elektrickej energie užívateľom. Súčasťou sú meracie, spínacie, regulačné, informačné a ochranné prostriedky, patria sem aj všetky generátory v elektrárňach a zariadenia na rozvod energie. V Elektrárňach Nováky (ENO) začal prvú elektrickú energiu do siete dodávať prvý turbogenerátor TG 1 v roku 1953. V ďalších rokoch sa postupne výstavbou n...

Celý článek zde

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou
Publikováno: 29.11.2016

V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade venovaná pozornosť na dôkladné zanalyzovanie skutkového stavu súčasnej technológie a technického stavu zariadení, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaný celý proces rozmrazovania energetického uhlia v železničných vozňoch v zimnom období. Na to sú využívané rozmrazovacie tunely (RZT 1, RZT 2), do ktorých sú pred vykládkou uhlia...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>