Nacházíte se:  Úvod    Redakční rada

Redakční rada

Ing. Jaroslav Ambrož (ŠKODA PRAHA Invest s. r. o.)

Doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D. (Oddělení úpravy nerostných surovin, Fakulta hornicko-geologická, VŠB-TU Ostrava)

Ing. Vladimír Budínský, MBA (Severočeské doly, a. s.)

Ing. Zdeněk Bučko (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)

Ing. Jaroslav Čermák, ČEPS, a.s.,

Ing. Libor Černý, Ph.D. (ArcelorMittal, Tubular Products Ostrava),

Ing. Michal Enžl (Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o.)

Ing. Martin Hájek, Ph.D. (Teplárenské sdružení ČR)

Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Český svářečský ústav, s. r. o.)

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (Fakulta strojní, ČVUT v Praze),

Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. (E.I.C.)

Dr. Ing. Jaroslav Ira, MBA (Doosan Škoda Power)

Ing. Petr Karafiát (Alpiq Generation CZ s. r. o.)

RNDr. Miroslav Kawalec (Česká nukleární společnost)

Prof. Dr.-Habil. Ing. Jiří Klemeš, DSc, Dr.h.c (University of Pannonia, Veszprém - Maďarsko)

Ing. Milan Kořista, Ph.D. (Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o.),

Prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. (Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze)

Ing. Jan Mikeš (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze)

Ing. Jiří Mikeš (EPS, s.r.o.)

Ing. Petr Mohyla, Ph.D. (Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava)

Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Strojní fakulta VUT v Brně, pracoviště Energetický ústav, Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení)

Prof.Ing.Jaroslav Purmenský, DrSc. (Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava)

Ing. Lubor Slonek (ALSTOM, s. r. o.)

Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. (Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně)

Prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (Vítkovice ÚAM a.s.)

doc. Ing. Jan Vošta, CSc. (Vysoká škola chemickotechnologická)

Ing. Jan Zdebor, CSc. (Škoda JS, a.s.)