Nacházíte se:  Úvod    Objednejte si bezplatné zaslání tištěné verze časopisu

Objednejte si bezplatné zaslání tištěné verze časopisu

Zásilka Vám bude doručena po vydání aktuálního čísla.
V případě potřeby nás kontaktuje na tel.: +420 733 530 695 nebo na odstrcilova@konstrukce-media.cz.
(* - takto jsou označeny povinné položky)
Jméno: *
Příjmení: *
Funkce: *
Firma: *
Ulice:
Číslo: *
PSČ: *
Město: *
Kraj: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: *
Tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem objednávky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR). Ochrana osobních údajů je upravena v dokumentu Ochrana osobních údajů.
Ano, souhlasím: * - ano
Do kterého odvětví spadají výrobky a služby Vaší firmy? *
výroba, zpracování oceli
energetické strojírenství
dodavatel paliv
elektrotechnika
rozvody energií
těžba uhlí
 jiné (uveďte)  
Kolik má Vaše firma zaměstnanců? *
1-9
10-49
50-99
100-499
500-999
1000 a více
Jaké je Vaše postavení ve firmě? *
člen Top managementu
střední management
člen akademické obce
kontrolor kvality
projektant
provoz a údržba
řízení/správa
inženýrské služby, včetně projektování, programování, elektroniky, elektrické energie
jiné (uveďte)  
Které z témat byste rád v časopise viděl nejvíce? *
více informací o plánovaných rekonstrukcích, výstavbě energetických zařízení
více informací o zkušenostech z realizovaných akcí
názory (rozhovory) špiček v oboru na různá témata
výsledky práce akademické obce, výzkumných ústavů
zajímavosti, technologie, novinky ze zahraničí
informace o možnostech uplatnění na různých trzích
 jiné (uveďte)  
O časopise All for Power jsem se dozvěděl/a: *
Z výtisku doručného poštou
Z časopisu získaného na veletrzích
Z reklamy (jaké)  
Z jiného zdroje (jakého)  
Z jiných odborných časopisů pravidelně čtu: *
Energetika
MM Průmyslové spektrum
T+T Technika a trh
Technický týdeník
For Energy
Automa
Alternativní energie
Automatizace
Řízení a údržba průmyslového podniku
Jiný  
(* - takto jsou označeny povinné položky)