Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Teplárny Brno loni investovaly nejvyšší sumu v historii

Teplárny Brno loni investovaly nejvyšší sumu v historii

Publikováno: 11.6.2017, Aktualizováno: 13.6.2017 12:56
Rubrika: Teplárenství

Teplárny Brno, a.s. investovaly v roce 2016 cca 400 milionů korun. Mimo výše popsanou výměnu starých kotlů za nové šlo o další, neméně významné akce. Historicky šlo o největší balík financí, které byly investovány v průběhu pouhého jednoho roku. V tomto článku si je krátce představíme.

Systém centrálního zásobování teplem v městě Brně stojí na čtyřech zdrojích tepla Tepláren Brno, a.s., a zařízení pro energetické využití odpadů SAKO Brno. Všechny zdroje jsou prakticky vzájemně propojené a tvoří kompaktní celek. Finance vynakládané do těchto sítí tak musí být nezanedbatelné.

PAROVODY ZA HORKOVODY

Teplárny Brno loni propojily své provozy Červený mlýn a Špitálka, resp. nahradili parovodní rozvod za horkovod. Dotčený úsek byl dlouhý tři kilometry (2 × DN 450) a šlo o velice složitou akci, především z hlediska koordinace stavebních prací. „Bylo potřeba uzavřít několik ulic, současně s tím však zajistit zásobování teplem nedalekou nemocnici, plavecký bazén či Mendelovu univerzitu. Součástí investice bylo i zvýšení čerpacího výkonu tak, aby byl umožněn přenos tepla z Červeného Mlýna na Špitálku a zpět,“ uvedl Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno, a.s.

V minulém roce se v Brně rekonstruovalo celkem pět kilometrů rozvodů v různých částech města, což zefektivnilo přenos tepla. „Připravujeme se taktéž na realizaci horkovodu z našeho provozu Brno Sever směrem k výměníkové stanici, která bude napojena na horkovod ze SAKO Brno. Toto by přispělo k praktickému „zokruhování“ soustavy zásobování teplem v Brně. Mimochodem, v současné době je prakticky veškeré teplo ze SAKO Brno vyvedeno v páře do Špitálky. „Investice, které budou navazovat na změny v případě změny ve formě tepla z brněnské spalovny, chystáme v letošním roce,“ uvedl P. Fajmon.

INVESTICE V LOKALITĚ ČERVENÝ MLÝN

Nemalý objem financí byl vložen do provozu Červený mlýn. Celkem šlo o cca 200 milionů korun. Probíhalo zde několik investic a současně s tím i generální oprava turbíny Siemens. Díky profesionálnímu přístupu jednak provozních techniků, tak i pravidelnému servisu specialistů dodavatele turbíny, bylo možno opravu odložit o rok. Vlastní oprava, v rámci které se měnilo několik řad lopatek, trvala jen 10 týdnů. Provoz turbíny by tak měl být zajištěn minimálně do roku 2023. „Počítáme, že energetický zdroj bude z 50 % vyrábět teplo a z 50 % elektrickou energii. Turbína je pro nás strategická z hlediska podpůrných služeb pro ČEPS. Od listopadu do března máme podepsanou smlouvu na službu MZ 15 + v objemu 20 MW. Od dubna pak náš zdroj využívá ČEPS pro rychlé starty, a to cca 5x až 10x ročně. Podpůrné služby pro ČEPS hodláme dále rozšiřovat,“ uvádí P. Fajmon. 

V lokalitě Červený mlýn byly realizovány i náhrady parovodního za horkovodní rozvod. Nemalé investice byly vloženy do rekonstrukce rozvodny, především v oblasti elektrických ochran, vyměnit taktéž bylo potřeba řídicí systém za nový.

INVESTICE BUDOU POKRAČOVAT I V LETOŠNÍM ROCE

První projekt je zaměřen na projekt zvýšení našich kapacit akumulace tepla. Ta v současné době činí 200 MW a vedení teplárny hodlá toto číslo zdvojnásobit. „Mimo topnou sezónu si Brno vystačí s teplem ze SAKO Brno. V době, kdy ve městě panují vysoké teploty, dochází k přebytkům tepla. Po navýšení našich kapacit na akumulaci tepla, bychom mohli a byli schopni přebytky horké vody akumulovat, třeba přes víkend, a efektivně uplatnit například v pracovních dnech,“ vysvětluje P. Fajmon.

S akumulací souvisí i další projekt. Před dvěma měsíci schválilo představenstvo investici ve výši 50 milionů korun do nového elektrokotle. Půjde o obdobný kotel, jaký je nyní instalován v teplárně Ško energo. Elektrokotel o výkonu 20 MW by rozšířil pásmo regulace, protože by bral přebytky ze sítě a přeměňoval jej na teplo. Půjde tedy o službu MZ 15-. Nyní se investice nachází ve fázi projektu.

Další investice bude určena pro provoz Špitálka. „Zde jsme před pár lety postavili výměníkovou stanici (66 MW), která ale v zimách, jako byla ta letošní, nestačí svým výkonem. Mimochodem, ve špičkách jsme letos dodávali 400 MWt, což jsme v Teplárnách Brno, a.s., zažili naposledy před deseti lety,“ vysvětlil generální ředitel a dodal: „Stojíme taktéž před rozhodnutím o koncepčním uspořádání zdroje Špitálka. Budou potřeba zásadní zásahy, protože jde hlavně o regulační zdroj pracující v rozsahu 20 až 120 MW.“

Brno Heating Plant invested the largest sum in history last year
Brno Heating Plant invested approximately 400 million crowns in 2016. In addition to the replacement of old boilers for new ones as described above, the investment concerned other, equally important projects. This was historically the largest financial package ever invested in the course of just one year. We briefly present them in this article.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Rekonstrukce turbínyRekonstrukce potrubí pro nový horkovod z provozu Červený mlýnRekonstrukce potrubí - Dětská nemocnicePrecizní práce jeřábníka - zpětné usazení turbínyRekonstrukce rozvodny 110kV. Manipulace se zapouzdřenými modulyČištění závěsů oběžných lopatek spalovací turbíny využitím suchého ledu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (45x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (44x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (41x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...