Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Ruský expert hovořil v Praze o projektech malých a středních jaderných reaktorů

Ruský expert hovořil v Praze o projektech malých a středních jaderných reaktorů

Publikováno: 9.11.2012
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Jaderné palivo, Jaderné

Malé a střední reaktory jsou považovány za jedno z nejperspektivnějších, bezpečných a zároveň cenově dostupných řešení nových energetických zdrojů. Kromě vysoce spolehlivých dodávek elektřiny mohou také sloužit k zásobování teplem a odsolování vody, a to i v odlehlých oblastech. O vývoji těchto reaktorů na území Ruské federace přednášel na konferenci NERS 2012 profesor Larion A. Lebeděv, který působí jako generální ředitel moskevského Státního střediska výzkumu a vývoje pro posuzování projektů a technologií.

Klíčová slova: jaderné reaktory, zásobování teplem, odsolování  

Na konferenci profesor Lebeděv zastupoval česko-ruské Konsorcium MIR.1200, které bylo jedním z hlavních partnerů akce. Ve své přednášce Lebeděv shrnul současný stav jednotlivých projektů malých a středně velkých ruských reaktorů. Rusko patří ke světové špičce v tomto odvětví, v současné době vyvíjí řadu prototypů těchto reaktorů, které se nachází v různém stavu vývoje, od předběžných či koncepčních návrhů, až po experimentální prototypy či reaktory, které jsou již využitelné pro komerční využití.
Jedním z konkrétních případů, kterým se Lebeděv věnoval, je prototyp plovoucí jaderné elektrárny. Kromě základních parametrů profesor popsal i bezpečnostní aspekty a možnosti využití této elektrárny: „Jedná se o zcela výjimečný projekt, který je díky svému umístění na mořské hladině přímo ideální jako zdroj energie pro odsolovací zařízení. Aktuální světový nedostatek pitné vody je 250 miliard metrů krychlových ročně. Tento nedostatek se do roku 2025 ještě šestkrát zvýší, takže potenciál tohoto zařízení je obrovský“ poznamenal Lebeděv.
Ve své přednášce se Lebeděv zaměřil také na projekt modulárních komplexů s reaktorovými bloky SVBR-100 o výkonu 100 MW a s olovo-bizmutovým chlazením. Tyto reaktory vyvíjí ruská společnost AKME-engineering, společný podnik zřízený státní korporací Rosatom a akciovou společností Irkutskenergo. Výstavba pilotních reaktorů typu SVBR-100 se uskuteční v letech 2015–2017, první blok bude spuštěn na konci roku 2017. Společnost AKME-engineering následně plánuje realizovat program komerční výstavby těchto jaderných reaktorů ve světě.
Společnost AKME-engineering představila svůj revoluční koncept malých jaderných elektráren během fóra Atomex Europe, které se konalo v říjnu 2012 v Praze. Ruská společnost v Praze podepsala memoranda o spolupráci s třinácti českými společnostmi, které budou tvořit dlouhodobou dodavatelskou základnu a zajišťovat diverzifikaci dodávek pro výstavbu reaktorů SVBR-100.

Larion A. LEBEDĚV
Absolvent moskevského Fyzikálně-inženýrského institutu. Profesor Lebeděv působí jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Aktivně se podílel na odstranění dopadů černobylské havárie - v roce 1986 působil jako vedoucí skupiny radiačního průzkumu US-605. V průběhu let 1989 - 1990 byl vedoucím laboratoře v Centru jaderné vědy a techniky Tokijské univerzity. Prof. Lebeděv je autorem několika monografií a více než stovky vědeckých článků a vynálezů. Obdržel řadu vládních cen, mezi nimiž je Řád za statečnost, Řád za zásluhy. Je členem Ruské ekologické akademie, Ruské inženýrské akademie a Ruské akademie přírodních věd. Od roku 2000 až do současnosti je generálním ředitelem Státního výzkumného a vývojového centra pro expertizy projektů a technologií.

Konsorcium MIR.1200 je jedním ze tří uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Lídrem česko-ruského konsorcia je společnost ŠKODA JS a.s., která ke spolupráci přizvala firmy ZAO Atomstrojexport a OAO OKB Gidropress. Obě jsou dceřinými společnostmi státního podniku Rosatom. Konsorcium MIR. 1200 nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200, který těží ze zkušeností z více než 1500 reaktorových let provozu jaderných elektráren typu VVER. Vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností a je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí jeden z nejlepších reprezentantů generace III+.

ŠKODA JS a.s. stála u zrodu české a slovenské jaderné energetiky a je jednou z předních inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Společnost Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné energetice. Za dobu své existence firma dodávala inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě. ŠKODA JS a.s. je členem skupiny OMZ.

ATOMSTROJEXPORT (ASE) je přední ruská státní inženýringová společnost, která realizuje mezistátní a obchodní dohody na výstavbu objektů jaderné energetiky v celosvětovém měřítku. V současné době ASE plní zakázky, tvořící přibližně 20% z objemu světového trhu. Společnost při své práci těží z půlstoleté zkušenosti ruského jaderného průmyslu a staví jaderné elektrárny nové generace plně odpovídající mezinárodním požadavkům a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

OKB GIDROPRESS realizuje komplexní projektové práce, výpočty, teoretický a experimentální výzkum pro realizaci jaderných závodů (jaderných systémů dodávky páry) a výrobu zařízení pro jaderné elektrárny založené na technologii VVER, které se vyznačují zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, účinností a konkurenceschopností jak v Ruské federaci, tak v zahraničí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (983x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Jak se vyrábí jaderné palivoJak se vyrábí jaderné palivo (80x)
Postup fabrikace jaderného paliva ukázala novinářům 19. listopadu 2019 ruská palivová společnost TVEL. Ve výrobním závod...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...