Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    „Rostou požadavky na regulační ventily, které pracují na vysokoteplotní páře,“

„Rostou požadavky na regulační ventily, které pracují na vysokoteplotní páře,“

Publikováno: 25.9.2009, Aktualizováno: 17.9.2010 11:54
Rubrika: Technologie, materiály, Rozhovory

vedl v rozhovoru pro časopis All for Power Arnold Macura, ředitel a jednatel společnosti Polna corp, s.r.o., která dodává armatury pro všechna prů­myslová odvětví.

Jakým způsobem pociťujete dopady celosvěto­vé ekonomické krize?
Situace nyní, v polovině roku 2009, je výraz­ně odlišná od stavu v druhé polovině minulého roku a na počátku tohoto roku, kdy jsme zazna­menali největší obchodní případy za 10 let. Nyní pociťujeme útlum. Mnoho velkých projektů se si­ce připravuje, přicházejí výzvy a předběžné po­ptávky, ale u investorů je znát nervozita. Obory jako hutnictví a petrochemický průmysl jsou nyní v citelném útlumu, vypadá to, že energetika bude táhnout náš obor.
 

Na kterých trzích jste aktivní?
Celých 70 % produkce dodáváme českým firmám, například firmě Škoda Power jsme již dříve dodali regulační ventily pro elektrárnu Ledvice. Nicméně, většina těchto dodávek je ur­čena dále na projekty v zahraničí. Ostatní část produkce prodáváme přímo do států, ve kterých jsme dobře etablováni, například Slovensko, Rumunsko a část bývalého východního bloku. Úspěch zaznamenáváme i v Pakistánu, Indii, Bangladéši… Překvapilo mě, jak pečliví a na technické úrovni jsou třeba projektanti v Pakistánu. Jejich požadavky na technickou úroveň jsou značné.
 

Jak významná je pro vaši firmu energetika?
Pro energetiku dodáváme necelých 40 % z celkového dodaného množství průmyslových armatur. Sledujeme aktivity firmy ČEZ a projekty obnovy zdrojů. Logicky se chceme o účast na těchto investičních akcích ucházet. Je to pro nás výzva. Tento obor se vyvíjí, a proto se stále snaží­me o inovace našich produktů. Podíl dodávek pro energetiku chceme navýšit, obor má, dle mého názoru, i nadále růstový potenciál.
Sledujeme taktéž dění v oblasti plynárenství, protože v portfoliu našich produktů jsou i ventily a klapky určené pro kompresorové stanice k pře­čerpávání zemního plynu. Mezi naše významné zákazníky patří například Alstom Power, Austrian Energy & Enviroment CZ, ČKD Group, Dalkia, Energetika Třinec, Plzeňská Energetika, Siemens Industrial Turbomachinery, Slovenské Energetické Strojárně, Škoda Power, Vítkovice Power Engineering dále dodávky pro některé české teplárny. Pokud chcete rozsah do­dávek vyjádřit v číslech, pak ročně dodáme na trh kolem 2000 kusů průmyslových armatur.
 

Ve kterých směrech se obor vašeho podnikání vyvíjí?
V posledních letech rostou požadavky na prů­myslové armatury, které pracují na vysokoteplotní páře, což s sebou nese zvýšené požadavky přede­vším na materiály a precizní strojní opracování. Jsou požadovány ventily na provozní teplotu páry kolem 610 °C, pro tyto parametry máme výrobní postupy zvládnuté. Zaznamenali jsme již také po­žadavek na armatury, které by měly pracovat na páře o teplotě 700 °C. Trendem v energetice je zvyšování účinnosti energetických zařízení a toto je logický důsledek. Musíme se proto tomuto tren­du přizpůsobovat a tomu odpovídá i náš vývoj ve výrobním závodě. Dalším požadavkem, který nás nutí inovovat je snaha o kvalitní chlazení malých průtoků páry, které je požadováno zejména v apli­kacích zahlcování ucpávek turbín.
My potřebujeme pouze vstupní data, jasné zadání a další je již na nás. Pro potřeby maximál­ní spolehlivosti armatur disponujeme nejen kva­lifikovaným týmem zkušených specialistů, ale sa­mozřejmostí je i špičkový software, kterým dispo­nujeme i pro ty nejnáročnější aplikace. Kroměšpičkových a profesionálních softwarů máme i vlastními specialisty vyvinutý a uživatelský vstřícný program DiVent.

Popište jej blíže.
Náš výpočtový program DiVent je software speciálně určený k návrhu a výpočtu regulačních armatur. Program je koncipován jako nástroj pro základní návrh regulačních armatur, srozumitelný i pro laiky, kteří navrhují nebo provozují tato zaří­zení. Cílem tohoto produktu je vytvořit uživatelsky přívětivé prostředí ke stanovení důležitých parame­trů regulačních armatur uvedených v následujících krocích stanovení průtokového součinitele arma­tury, určení správné světlosti armatury a násled­ného potrubí, správné navržení typu armatury včetně její konstrukce, zjištění předpokládané hlučnosti armatury, výstupní rychlosti proudění média a určení nežádoucích jevů jako je kavita­ce, flashing či nasycený průtok.

 

Která armatura je vaší pověstnou „třešničkou na dortu“?
Nerad bych uváděl jeden konkrétní produkt, protože výhodu naší firmy spatřuji někde jinde, a to v komplexnosti produktových řad. Jsme schopni dodat nejjednodušší regulační ventily, ale taktéž nejsofistikovanější produkty určené pro ty nejnáročnější aplikace v energetice. Není tady mnoho firem, které by mohly nabídnout širší spektrum prověřených produktů než naše firma. 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (49x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (47x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve  lidi do provozu Válcovna trub Třineckých železáren slaví 130 let a pozve lidi do provozu (33x)
Ropné vrty s vysokou přesností, potrubí pro těžbu břidlicového plynu, ale i konstrukce nové haly svinovského nádraží či ...