Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Projekty energetických úspor od ČEZ ESCO uspořily zákazníkům dosud téměř 1,4 mld. korun

Projekty energetických úspor od ČEZ ESCO uspořily zákazníkům dosud téměř 1,4 mld. korun

Publikováno: 4.12.2019
Rubrika: Zajímavosti

Instalace dceřiných společností ČEZ ESCO – ENESA a někdejší EVČ – také uspořily téměř 300 tisíc tun CO2. ENESA začala poskytovat tyto služby v roce 2006, EVČ o sedm let později. Letos se obě společnosti sloučily pod hlavičkou ENESA do jedné.

Při využití projektů energetických úspor formou EPC dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie. 

„Projekty energetických úspor se rychle vyvíjejí. Zatímco před 20 lety stačilo nahradit zastaralý zdroj vytápění novým, nyní instalujeme sofistikované softwary, které nám umožňují průběžně monitorovat a na dálku energeticky řídit budovy i průmyslové areály u zákazníků. Naše projekty opravdu dělají domy a města chytrými,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Téma energetických úspor je čím dál aktuálnější. Evropská unie si stanovila cíl do roku 2030 snížit spotřebu energií o 32,5 %. Závazek týkající se energetických úspor je pro Evropu jedním ze základních bodů klimatické politiky, stejně důležitým jako cíle v oblasti výroby energií z obnovitelných zdrojů. Právě projekty EPC mají být jedním z nástrojů, jak těchto cílů dosáhnout.

Celkem dceřiné společnosti ČEZ ESCO svým zákazníkům zajistily úsporu 1,354 miliardy korun. Tvoří tak zhruba třetinu objemu všech projektů EPC, které se v historii v Česku uskutečnily a které za 25 let uspořily přes 4 miliardy korun.

Nejvíce projektů proběhlo v městských objektech následovaných krajskými. Menší podíl mají objekty ve vlastnictví státních institucí a ve firmách. Typicky se projekty realizují ve školách, školkách, administrativních budovách, nemocnicích a ústavech sociální péče nebo v divadlech.

Největší projekt nejen ENESA, ale celého českého sektoru EPC, v současnosti probíhá v Kongresovém centru Praha, které snížilo spotřebu elektřiny, plynu a vody o 30 procent. Ročně tak Praha díky tomuto projektu EPC uspoří 24 milionů korun.

„Kongresové centrum Praha pro nás bylo a je mimořádnou výzvou. Co do výše investice, a hlavně technologické složitosti se jedná o největší projekt svého druhu u nás,“ říká Václav Taubr, ředitel ENESA. „Realizace projektu probíhala za plného provozu a komplex opatření přinese za 10 let úsporu ve výši 213 mil. Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. Jen každoroční úspora vody představuje tři naplněné olympijské bazény. Díky EPC projektu centrum snížilo emise CO2 726 tun ročně.“

Co se týče krajů, je největším EPC projektem ten na Pardubicku, kde ročně šetří více 48 mil. korun. Do projektu EPC je tam zapojeno přes 50 organizací, které kraj zřizuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice.

„Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ vysvětluje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Nejčastějším energeticky úsporným opatřením je již mnoho let modernizace a doplnění systémů měření a regulace, které umožňují on-line kontrolu nad provozem energetických zařízení, jako jsou zdroje tepla a chladu, vzduchotechnika a kogenerační jednotky. Často bývá součástí také instalace IRC systému (Individual Room Control), který umožnuje nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Z těchto údajů pak vychází doporučení energetického managementu na další úspory. Nedílnou součástí je výměna osvětlení na LED svítidla, která může přinést úsporu až 60 % nákladů.  Překvapivých úspor lze dosáhnout i instalací WC stop splachovačů a perlátorů.  U větších projektů se vyplatí kogenerační jednotka nebo fotovoltaika.

Více na www.cezesco.cz

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Projekt úsporných škol Prahy 13 šetří 25 mil. korun ročněNejvětších úspor lze dosáhnout v teple

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (231x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (94x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Účinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbHÚčinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbH (37x)
Explosion Power GmbH je Švýcarská firma, která vyvíjí, vyrábí, prodává a provádí údržbu Šok-Pulz-Generátorů po celém svě...