Nacházíte se:  Úvod    Rozhovory    „Pracnost dodávek armatur a potrubních částí stále roste, to samé však nelze říci o marži,“

„Pracnost dodávek armatur a potrubních částí stále roste, to samé však nelze říci o marži,“

Publikováno: 10.4.2019
Rubrika: Rozhovory

říká v rozhovoru pro All for Power ing. Zbyněk Kalina, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Moravia Systems a.s., která je tradičním dodavatelem, výrobcem a servisní firmou pro armatury a potrubní části. Loni uspěla s armaturami a potrubím v Iráku, dlouhodobě pracuje na jaderných elektrárnách a úspěšně rozjela i projektování a inženýring.

Jak se změnil trh s průmyslovými armaturami?
Na první pohled jsou průmyslové armatury jednoduchá komodita. Pokud se však zamyslíme nad vývojem tohoto trhu, tak se u dodávek armatur na velké projekty zvyšuje složitost a doba výběrových řízení do rozhodnutí. Technické přílohy nabídkových řízení i kontraktačních jednání jsou rozsáhlé a často přesahují i sto stránek. Vyhledat si v nich přesné technické podmínky pro jednotlivé položky naší části dodávky je velmi náročné a s velkým rizikem přehlédnutí a opomenutí. Nezřídka se v těchto přílohách vyskytují odkazy na další a další dokumenty, které si musíme zajistit nebo dohledat. Také v realizaci se významně navýšila pracnost, zejména u požadované dokumentace a u průběžných výkazů.

Na jakých významných zakázkách jste loni pracovali?
Největší naší zakázkou v minulém roce byla dodávka armatur a potrubí na výstavbu rafinerie Basrah v Iráku. Rozsáhlé a náročné byly také naše servisní práce při odstávce v rafinerii Slovnaft a řada dalších dodávek do energetických i chemických investičních celků v zahraničí, dodávky do čističek odpadních vod a českých rafinerií.

Jak se v posledních letech vyvíjí konkurence a marže zakázek?
Bohužel nemůžeme tvrdit, že by zvýšená pracnost byla odměněna vyšší marží. V České i Slovenské republice je v naší branži velká konkurence a ceny jsou stlačovány na velmi nízkou úroveň. Domníváme se, že stejné zjištění má i naše konkurence.

Významně se rovněž zvýšil tlak na rychlost dodávek, jak jste na to reagovali a vidíte v přílišné rychlosti i rizika?
Můžeme potvrdit, že součástí náročných výběrových řízení a kontraktačních jednání je často také tlak na dodací lhůtu. Ten nás nutí zahájit realizaci našich vlastních procesů i jednání a kontraktací se subdodavateli ve velmi krátkém termínu, zejména pokud nejde o skladové položky. Časové napětí přináší riziko přehlédnutí některé z podmínek hlavního kontraktu při jejich přenášení do jednotlivých operací nebo subdodávek. Pokud při jednání se subdodavateli jste v časové tísní, je to významná vyjednávací nevýhoda. S touto situací se musíme vypořádat, a pokud možno lépe než naše konkurence.

Kde vidíte možnost nárůstu zajímavých zakázek?
To si necháme pro sebe.

Rozjeli jste i projektování a inženýring, jak jste zatím s výkony spokojení a na jaké projekty cílíte?
Považujeme to za posun naší společnosti tím správným směrem a již se nám podařilo realizovat jak zakázky na čistý inženýring, tak na dodávku technologického zařízení, které bylo námi vyprojektované.

Jací jsou pro vás stěžejní zákazníci v České republice? Jaký očekáváte vývoj energetického trhu?
Nelze preferovat ani vypíchnout konkrétní zákazníky, protože se v jednotlivých letech jejich vliv na naše obraty mění podle právě realizovaných investic do výstavby nebo do velkých rekonstrukcí. Jsou to určitě všechny rafinerie a petrochemické provozy, elektrárny (vyjma větrných a fotovoltaických), chemické závody, teplárny, čističky odpadních vod, část potravinářského průmyslu a v podstatě veškeré průmyslové závody, pokud mají rozvody teplé vody, plynu, výrobu elektřiny nebo páry.

Na konci loňského roku jste znovu potvrdili oprávnění k dodávkám do jaderných elektráren, jak je pro vás jaderná energetika důležitá? Co říkáte na proklamace státu o dostavbě Dukovan?
Oprávnění dodávat do jaderných elektráren máme již řadu let a v minulosti jsme realizovali řadu dodávek. Například výměnu armatur na přívodech chladicí vody v Jaderné elektrárně Temelín, kde jsme postupně v dosti náročných podmínkách zvládli výměnu na všech třech okruzích. V současné době dokončujeme, společně s partnerem ZK-Termochem, výměnu armatur v JE Dukovany. Oprávnění si neustále obnovujeme a občas i rozšiřujeme. Jaderné elektrárny považujeme, pokud jsou postaveny a provozovány zodpovědně a profesionálně, za ekologické i bezpečné. Věříme, že rozvoj jaderné energetiky bude u nás pokračovat. Proklamace státu o dostavbě JE Dukovany jsou toho signálem.

Jaké ambice máte v teplárenství?
Ty nejvyšší.

Na jakých zakázkách se letos střetne „armaturářská“ konkurence? Jaká je podle vás konkurenční výhoda Moravia Systems?
Těch střetů asi bude celá řada a těžko některé příležitosti jmenovat (ještě by se do nich pustila konkurence, která o nich třeba neví). Na druhou část otázky by nejlépe odpověděli naši zákazníci. Rádi bychom byli vnímání jako serózní a dlouhodobý partner, který je zkušený a profesionální, se stabilním pracovním týmem a s oporou v silné finanční skupině.

Jaký je podíl domácích a zahraničních zakázek a které zahraniční trhy jsou pro vás zajímavé?
Podíl přímého exportu není u nás příliš velký. Podstatně větší roli hrají dodávky pro české nebo slovenské EPC, kteří své projekty realizují v zahraničí. V současné době se jako velmi perspektivní jeví trhy Středního východu. Stále také věříme v oživení v zemích bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska. 

Jak moc vás poškodila situace kolem Královopolské RIA?
Insolvence Královopolské RIA nás poškodila velmi citelně, a to jak velkou nedobytnou pohledávkou za Královopolská RIA, tak také těžko dobytnou pohledávkou za společností, kterou Královopolská RIA dostala do kritické situace. 

Jak se v posledních letech změnil personální stav firmy a jak se vypořádáváte s tím, že energetický trh není úplně v kondici a zároveň je nedostatek kvalifikovaných lidí? 
V naší společnosti dochází průběžně k obměnám personálního složení. Také jsme nuceni reagovat na vývoj trhu. V každém případě se opíráme o stabilní jádro našich pracovníků a jsme za to rádi. Nedostatek kvalifikovaných sil na trhu práce je problém, který na nás dopadá nejen přímo, ale i nepřímo, neboť jejich nedostatek u našich obchodních partnerů se projevuje negativně na průběhu zakázek. Obáváme se, že tento problém je jeden z nejpalčivějších problémů nejen v České republice, ale postupně i v čím dál tím více zemích EU.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Ing. Zbyněk Kalina

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (23x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...
„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“ (22x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Maralík, ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ, a. s....
„Zkapalňuje se asi čtvrtina vytěženého plynu,”... (22x)
... uvedl pro časopis All for Power Ing. Oldřich Petržilka, prezident a generální sekretář České plynárenské unie. Celý...